Alle indlæg af Lars Skiveren

Jævndøgnskoncert på stjernepladsen

Søndag 19. august klokken 11 skinner solen (forhåbentligt) ind gennem jævndøgnsvinduet i informationsrummet ved Stjernepladsen – Porten til Jyske Ås.
Det har “De syngende Frikadeller” besluttet sig til at fejre ved at give en koncert og hylde lyset!
“De syngende Frikadeller” er et mandskor med et skønt repertoire, der omfatter evergreens, swing, Barbershop og måske en lille vise. De synger mest for deres egen fornøjelse, men denne dag kan alle komme og opleve en herlig koncert.
– Da Stjernepladsen ved Landvadhøj blev bygget, var hensigten at netop på jævndøgn (23. september) skulle solen skinne gennem vinduet, men desværre blev det ikke så præcist som tiltænkt.
Beregninger har vist, at søndag 19. august, skulle lyset stråle ind i rummet. Derfor har “Frikadellerne” valgt at afholde en koncert netop der.
– Kom og vær med –
Vi byder på en kop kaffe og en lille en til halsen.
 

Det Grå Guld

Opråb for seniorer som brænder for at skabe sig et job.

Der må rundt omkring være seniorer der ikke er færdige med arbejdsmarkedet,
som lyst og mod til at gøre en forskel. Det grå guld STARTER

Vi mødes i et nyt netværk og diskutere mulighederne for at skabe virksomheder og arbejdspladser.
Ja, det er er iværksætteri, men med voksne ressourser som er for dyre at ansætte i det nuværende erhvervsliv.

Så hvis du kan identificere dig med et eller flere af nedenstående elementer:

 • +50
 • Ressourcestærk
 • Knowhow
 • Erfaring
 • Power
 • Set det meste
 • Knowhow

– syntes vi at du skal skrive en mail til: detgguld@gmail.com, og skrive at du er interesseret i at deltage. 

Det er ganske gratis.

Vi starter d. 11. april kl. 10, i Sparekassen Vendsyssels lokaler i Klokkerholm.

 

Endnu et guldfund på Byrhøj ved Klokkerholm?

Det vil vise sig! Vendsyssels historiske museum og Klokkerholm – byen i landskabet holder et detektorrally for 3. år i træk. Denne gang afsøges et helt nyt område ved Byrhøj. Sidste år blev der gjort et betydeligt guldfund, som blev udlånt af nationalmuseet og udstillet på museet i Hjørring i sommerens udstilling Guld, magt og slægt.
Nu bliver området igen gennemsøges af en flok detektorfolk, og i spidsen står Vendsyssel historiske museum og arkæolog Morten Larsen.
Byrhøj er en del af bopladsen Stentinget, som ligger på en højderyg lige i udkanten af Klokkeholm. Netop placeret her lige i midten af Vendsyssel. På dette tidspunkt fra år 500 e.Kr. og 400 år frem, førte alle veje i Vendsyssel til Klokkerholm? Eller helt præcist til handels-, værksteds og magtcenteret Stentinget. Stentinget ligger oppe på Jyske Ås. Stentinget har altså eksisteret takket være et veludbygget og omfattende vejnet, der har kunnet muliggøre, at Stentinget kunne opretholde bebyggelsens status. Fra pladsen og gravhøjen Byrhøj er der en fantastisk udsigt mod syd og vest. Områdets overhoved har her haft et godt overblik over Vendsyssel –
Området blev delvist udgravet i 1990 og her blev der gjort betydelig fund. Disse fund består hovedsageligt af smykker, vægtlodder og smykker, som i dag kan ses på Nationalmuseet. Der er tale om en stor handelsplads, og flere arkæologer mener, at her kan der gøres endnu flere fund. Lørdag den 2.9 skal bopladsen Stentinget og Byrhøj ved Klokkerholm gennemsøges ved hjælp af et korps af inviterede detektorfolk. Hele arrangementet er sat i stand i at samarbejde mellem Vendsyssel historiske museum og ”Natur og historie” under byen i landskabet i Klokkerholm. Dagen igennem er det muligt for alle interesserede at komme på Byrhøj og følge detektorfolkets arbejde på pladsen. Arealet omkring Byrhøj bliver opmålt og skal gennemsøges, hvorefter alle fund bliver registreret.
Dette detektorrally er en gentagelse af undersøgelserne de to foregående år. Det er blot andre felter, der skal afsøges. Dette er måden, hvorpå man kan registrere hyppigheden af fundene og med en opmåling af, hvor de nøjagtigt er fundet. Fundene den 2.9 er afgørende for, om udvalget og museet gennemfører endnu et detektorrally næste år.
”Natur og historie” står for den praktiske del, dog med hjælp. Fredag den 1.9 er Klokkerholm skoles 5. og 6. kl. sat i spidsen for opmålingen af de mange felter. Samtidig kan eleverne blive klogere på vores historie og arkæologers arbejde. Eleverne har arbejdet med Byrhøj inden arrangementet og er velkomne til også at komme og hjælpe om lørdagen. Invitationen gælder også de forældre, som kunne være interesserede i at deltage.
Udvalget har ansøgt fredningsnævnet om at få udført de tiltag, som er beskrevet i fredningen fra 1990. Dette indebærer at få etableret en parkeringsplads og en sti til Byrhøj i efteråret, så det bliver nemmere at besøge dette unikke sted. Desuden bliver der lavet infotavler og et område med borde/bænke i ”gryden” i Byrhøj.  Der er mange planer, som skal gøre området mere tilgængeligt for publikum, så området ikke kun besøges en gang om året.
Lørdag den 2.9 er det muligt for alle interesserede at komme på Byrhøj og følge museets arbejde og høre mere om fundene. Lokalhistorisk arkiv i Klokkerholm har lavet en plancheudstilling om Byrhøjs historie, som kan ses i teltet ved Byrhøj på detektordagen. Samtidig søger lokalhistorisk arkiv interesserede, som vil være med til at starte en studiekreds om emnet.
 
Mvh
Jette Skiveren

Nye kloakker i Klokkerholm

Peter Hamborg fra Brønderslev Forsyning, .

 informerede ang. ny kloakering i Klokkerholm

Projektet forventes at påbegynde i år 2018 og bliver lavet i 4-5 etaper og en varighed af ca. 5 år.

Borgerne får nærmere information i dec. måned.

Prisen vil variere fra 3000-25000 kr. pr. grundejer.

Er den enkelte husstand i tvivl om, der allerede er lavet 2-strengs kloaksystem, er det muligt at undersøge i dette kommunens Byggerisagsarkiv.

For husejere med kælder anbefales det, at få installeret en pumpe samtidig, da mange ellers kan få problemer med en våd kælder, da grundvandet stiger.

Ved skelbrønden er det ydermere en god ide at få en rottespærre indbygget, og den må IKKE være af plastik.

Kommunen kommer til alle husstande inde start, og de forventer at starte projektet ved Go-On tanken og fortsætte ad Borgergade.

Desuden rådes alle husejere til at checke, om de har en stikledningsforsikring, ellers er det en god ide at tegne en.

Borgermøde

Kom til Borgermøde i KIF’s klubhus

I 2018 skal Klokkerholm have nye kloakker. Jan Aarup og Peter Hamborg, Brønderslev Forsyning A/S, kommer og gennemgår, hvad den kommende separatkloakering går ud på. De forklarer hvilke forhold der er gældende og svarer på spørgsmål.
Onsdag d. 8. marts kl. 19.00
 
– Hvordan påvirker den kommende kloakrenovering i Klokkerholm dig?
– Alle foreninger i Klokkerholm fortæller om hvad de har gang i.
– Nyt fra Borgerforeningen
– Nyt fra Byen i landskabet
 
Pause – Kaffe og kage
Umiddelbart herefter afholdes
 
Generalforsamling for i Byen i landskabet
 
Dagsorden:
– Valg af dirigent.
– Formandens beretning.
– Beretning fra eventuelle udvalg.
– Fremlæggelse af regnskab.
– Behandling af indkomne forslag.
– Valg til bestyrelsen samt valg af suppleanter.
– Valg af revisorer.
– Eventuelt.
 
Her kan du få kontakt med udvalgene hvis netop du skulle have lyst til af være med i arbejdet for byen.

Kom til Borgermøde i KIF’s klubhus

Onsdag d. 28. september kl. 19.00

 •       Samarbejde på tværs  v/ Karen Lindemann – Galten
 •       Ideudviklingsprojektet v/Søren Sillesen
 •       forebyggelse af indbrud v/Politibetjent fra Brønderslev
 •       Detektorrally. Hvad ved vi om Byrhøj v/Museumsinspektør, Morten Larsen
 •       Nyt fra Borgerforeningen
 •       Nyt fra Byen i landskabet

Kaffe og en bid brød

      Workshop for brug af byens kalender

Efter borgermødet vil der være mulighed for at få vejledning og hjælp til brug af kalenderen for din forening. v/ Jan Clausen

Detektorrally på Byrhøj

Vendsyssel historiske museum og Klokkerholm arrangerer detektorrally på Byrhøj den 3.9.

Og hvad er Byrhøj? En del af bopladsen Stentinget, som ligger på en højderyg lige i udkanten af Klokkeholm. Fra pladsen og gravhøjen Byrhøj er der en fantastisk udsigt mod syd og vest. Områ-dets overhoved har her haft et godt overblik over Vendsyssel – stedet er dateret fra 100 – 1000 e. kr. som en stor handelsplads. Området blev delvist udgravet i 1990 og her blev der gjort betydelig fund. Disse fund består hovedsageligt af smykker, vægtlodder og smykker, som i dag kan ses på Nationalmuseet. Der er tale om en stor handelsplads, og flere arkæologer mener, at her kan der gøres endnu flere fund. Nu skal pladsen gennemtrevles af en flok detektorfolk, og i spidsen står Vendsyssel historiske museum og arkæolog Morten Larsen
Lørdag den 5.9 skal bopladsen Stentinget og Byrhøj ved Klokkerholm gennemsøges ved hjælp af et korps af inviterede detektorfolk. Hele arrangementet er sat i stand i at samarbejde mellem Vend-syssel historiske museum og ”Natur og historie” under byen i landskabet i Klokkerholm. Dagen igennem er det muligt for alle interesserede at komme på Byrhøj og følge detektorfolkets arbejde på pladsen. Arealet omkring Byrhøj bliver opmålt og skal gennemsøges, hvorefter alle fund bliver registreret.
Dette detektorrally er en gentagelse af undersøgelsen for et år siden. Det er blot andre felter, der skal afsøges. Dette er måden, hvorpå man kan registrere hyppigheden af fundene og med en op-måling af, hvor de nøjagtigt er fundet. Udvalget håber, at kunne gennemføre endnu et detektorrally næste år.
”Natur og historie” står for den praktiske del, dog med hjælp. Fredag den 2.9 er Klokkerholm sko-les 5. og 6. kl. sat i spidsen for opmålingen af de mange felter. Samtidig kan eleverne blive klogere på vores historie og arkæologers arbejde. Eleverne har arbejdet med Byrhøj inden arrangementet og er velkomne til også at komme og hjælpe om lørdagen. Invitationen gælder også de forældre, som kunne være interesserede i at deltage.
Udvalget arbejder desuden med at få etableret en parkeringsplads og en sti til Byrhøj i efteråret, så det bliver nemmere at besøge dette historisk interessante sted. Desuden bliver der lavet info-tavler og et område med borde/bænke i ”gryden” i Byrhøj.  Der er mange planer, som skal gøre området mere tilgængeligt for publikum.
Lørdag den 3.9 er det muligt for alle interesserede at komme på Byrhøj og følge museets arbejde.
 
 

Indvielse af Jyske Aas ruten

En cykeltur for hele familien
 
Klokkerholm indvier cykelruten
Klokkerholm – Stjerneplads syd – og retur
lørdag den 7. maj.
Medbring picnickurv til turen. Natur og historie serverer kaffe og kage på Kvindbjerghøje.

Program:
11.30 Hans Jørgen Melvej indvier ruten ved Møllesøen
  Herefter cykletur ad ruten til Stjerneplads Syd.
 
12.00  Ankomst til Stjernepladsen. Hans Jørgen Melvej
  fortæller om pladsen og ideerne bag.
 
12.20 Pause – Medbragt picnickurv spises.
 Udvalget sørger for øl og vand
 
13.15 Afgang mod Kvindbjerghøje
 
13.30 Kaffe og kage på Kvindbjerghøje
  Herefter cykles retur til Klokkerholm Møllesø

LAG Nord Generalforsamling

Kom og hør sandheden: "Provinsen er økonomisk stærk, og den lykkes bedre med uddannelse og integration, og afleverer hvert år milliarder til de store byer."

Men det vil ændre sig hvis ikke centraliseringen stoppes! 

v/forfatter og folketingsmedlem     KAARE DYBVAD 

Torsdag d. 14. april 2016  kl 18.00 Hos Pixel Art – Liljevej 2, 9750 Østervrå     

Indbydelse generalforsamling 2016 – LAG NORD

Gratis adgang –   Alle er velkomne

 Dagsorden: 

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Valg af stemmetæller
4) Beretning
5) Årsregnskab
6) Budget
7) Indkomne forslag
8) Valg af formand    Frode Thule Jensen          
9) Valg til bestyrelsen

På valg er følgende:
Borger:  Ivan Leth, Jette Løgsted, Birthe Løgtved,
Erhverv: Jens Holmsberg, Kathrine Jensen – ønsker ikke genvalg
Foreninger: Poul Berg, Gerda Jensen, Søren B. Sørensen,

10 ) Valg af revisor
10 ) Evt. 

 

Borgermøde

Kom til Borgermøde i KIF’s klubhus
Onsdag d. 16. marts kl. 19.00

Tema: Skal den nye pryd på torvet være en:
Stendysse eller Bronzealderdysse
 
Agenda for mødet
– Hvad vi kan gøre for at gøre byen mere attraktivt at flytte til  v/ Jørgen Larsen LandBo-Nord
– Klokkerholm skole…v/ Skoledistriktsleder Hans Jørgen Bech
– Skolebestyrelsen i fremtiden v/Skolebestyrelse formand Flemming Wittenberg
– Nyt fra Borgerforeningen
– Nyt fra Byen i landskabet
 
Pause – Kaffe og en bid brød
Umiddelbart herefter afholdes
 
      Generalforsamling for i Byen i landskabet
 
Dagsorden
– Valg af dirigent.
– Formandens beretning.
– Beretning fra eventuelle udvalg.
– Fremlæggelse af regnskab.
– Behandling af indkomne forslag.
– Valg til bestyrelsen samt valg af suppleanter.
– Valg af revisorer.
– Eventuelt.

Snart Cool Cash i Sparekassen

Vores pengeautomat skulle have været i drift fra d.d. ,så det igen var muligt
at hæve kontanter i Klokkerholm.

Desværre har vores pengeautomat været udsat for hærværk den 31.12.15
kl. 19.16. Det kan tydeligt ses på overvågning, at det er et barn og hans far.

Vi arbejder på at få løst problemet hurtigst muligt. Vi beklager.

Godt nytår
Hilsen
Sparekassen Vendsyssel