Arkæologiske fund

Den arkæologiske udgravning på Byrhøj/Stentinget 1990

Kortet viser enkeltfundene ved Byrhøj samt udgravningsfelterne, dels nordøst for Byrhøj (A) og området ved gravhøjen. Man mener, at kun ca. 1 % af Byrhøj/Stenting-området er blevet udgravet.

Udgravningsfelt A, nordøst for Byrhøj.

Alleen ned til gården Stentinget ses i baggrunden.

I billedets midte ses aftegningen af et grubehus, der har fungeret som smedie.

Størrelsen er ca 3×4 meter.

Når et grubehus var udtjent, blev tomtens forsænkning udfyldt med affald.

Til venstre i billedet ses aftegninger efter hegnsforløb.

På det udgravede område på ca. 800 m₂ er der fundet rester af i alt 13 grubehuse og et langhus.

Billedet viser udgravningsfeltet ved gravhøjen ”Stentingshøj”. Byrhøj ses i baggrunden, og helt til venstre alleen ned til gården Stentinget.

På stedet er der fundet et antal grave, desværre med dårligt bevaret indhold.

Illustrationerne er brugt med tilladelse fra Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring

En landskabelig tilgang til byudvikling