LAG Nord Generalforsamling

Kom og hør sandheden: "Provinsen er økonomisk stærk, og den lykkes bedre med uddannelse og integration, og afleverer hvert år milliarder til de store byer."

Men det vil ændre sig hvis ikke centraliseringen stoppes! 

v/forfatter og folketingsmedlem     KAARE DYBVAD 

Torsdag d. 14. april 2016  kl 18.00 Hos Pixel Art – Liljevej 2, 9750 Østervrå     

Indbydelse generalforsamling 2016 – LAG NORD

Gratis adgang –   Alle er velkomne

 Dagsorden: 

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Valg af stemmetæller
4) Beretning
5) Årsregnskab
6) Budget
7) Indkomne forslag
8) Valg af formand    Frode Thule Jensen          
9) Valg til bestyrelsen

På valg er følgende:
Borger:  Ivan Leth, Jette Løgsted, Birthe Løgtved,
Erhverv: Jens Holmsberg, Kathrine Jensen – ønsker ikke genvalg
Foreninger: Poul Berg, Gerda Jensen, Søren B. Sørensen,

10 ) Valg af revisor
10 ) Evt.