Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Omkring 1990 gav Kommune og Amt tilladelse til at opsætte vindmøller omkring Byrhøj.

Det var nogenlunde på samme tid, som de arkæologiske undersøgelser fandt sted.

Lokalarkivet for Hellevad-Ørum Sogne var i efteråret 1990 ude med en pressekampagne, der tog sigte på at undgå vindmøllebyggeriet på baggrund af de arkæologiske fund i området.

Danmarks Naturfredningsforening fulgte op med en fredningsansøgning i december 90.

På grund af klagesager over fredningen, fremsat af kredsen af vindmøllesagen, blev fredningen først endelig afgjort i år 2000.

I fredningen er der skitseret, hvorledes området kunne gøres tilgængelig for offentligheden.

Nedlæggelsen af amterne betød, at etableringen af de faciliteter, der kunne sikre dette, blev lagt i mølpose.

Nedlæggelsen af amterne betød, at etableringen af de faciliteter, der kunne sikre dette, blev lagt i mølpose.

Foreningen ”Byen i landskabet” i Klokkerholm har et arbejdende udvalg, Natur- og historieudvalget. Udvalget har beskæftiget sig med at etablere et net af oplevelsesrige og smukke vandrestier med udgangspunkt ved Klokkerholm Møllesø.

Omkring 2014 begynder Natur- og historieudvalget arbejdet med at gøre folk opmærksomme på områdets unikke status og sikre intentionerne i fredningsafgørelsen.

Der blev sammen med Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring og Klokkerholm Skole afholdt årlige metaldetektorundersøgelser hvor der var offentlig adgang.

I april 2019 kunne udvalget foretage den officielle indvielse af området med p-plads, stiforløb og informationshytte.

Et sådant projekt kan et udvalg på en lille håndfuld frivillige ikke løfte uden samarbejdspartnere.

Den største hjælp har vi fået  er af ejerne af området. Det er Bent Petersen i gården ”Stentinget”, som på billedet står på toppen af Byrhøj. Samt Jesper Hald på Haldgård i Hallundkær. De har med langmodighed givet os frie tøjler til at agere på deres domæne og har fulgt vores bestræbelser med stor interesse.

 

Vendsyssel Historiske Museum har under hele forløbet været en vigtig samarbejdspartner. De har stået for det faglige arbejde under detektorundersøgelserne, de har gang på gang stillet op med foredrag og stivandringer. Endelig har de udarbejdet plancherne på p-pladsen og i informationshytten. Det er museumsinspektørerne Sidsel Wåhlin og Morten Larsen, der har trukket det store læs.

På et tidspunkt i forløbet kom Brønderslev kommune i spil med natursagsbehandler Keld Koustrup Sørensen og ”vej og park”. Herefter tog tingene fart. P-pladsen og stien blev anlagt og der blev skiltet.

Borgerforeningen i Klokkerholm har været en stor hjælp ved gennemførelsen af detektorundersøgelserne og ved indvielsen.

På den finansielle side er det Sparekassen Vendsyssels Klokkerholmfond med Erik Daugberg, der har bidraget gennem hele forløbet. Detektorundersøgelserne, planering og tilsåning af informationsområdet, hjælp til opførelse af bygningerne og informationstavlerne har fonden hjulpet med.

Friluftsrådet har bidraget med et beløb som hjælp til opførelsen af informationshytte og multtoilet.

 

En stor tak til alle

 

Fra nuværende og tidligere deltagere i Natur- og historieudvalget:

Jette Skiveren, Aase Maribo, Bodil Teil Madsen, Poul Hansen, Søren Sillesen, Erik Daugberg, Ole Skov Thomsen, Jørgen Andreasen, Karen Vinther Toft, Bettina Grau.

En landskabelig tilgang til byudvikling