Borgermøde

Kom til Borgermøde i KIF’s klubhus
Onsdag d. 16. marts kl. 19.00

Tema: Skal den nye pryd på torvet være en:
Stendysse eller Bronzealderdysse
 
Agenda for mødet
– Hvad vi kan gøre for at gøre byen mere attraktivt at flytte til  v/ Jørgen Larsen LandBo-Nord
– Klokkerholm skole…v/ Skoledistriktsleder Hans Jørgen Bech
– Skolebestyrelsen i fremtiden v/Skolebestyrelse formand Flemming Wittenberg
– Nyt fra Borgerforeningen
– Nyt fra Byen i landskabet
 
Pause – Kaffe og en bid brød
Umiddelbart herefter afholdes
 
      Generalforsamling for i Byen i landskabet
 
Dagsorden
– Valg af dirigent.
– Formandens beretning.
– Beretning fra eventuelle udvalg.
– Fremlæggelse af regnskab.
– Behandling af indkomne forslag.
– Valg til bestyrelsen samt valg af suppleanter.
– Valg af revisorer.
– Eventuelt.