Byggegrunde i Klokkerholm

Brønderslev kommune har 10 boliggrunde til salg i Klokkerholm

Brønderslev kommunes hjemmeside kan der ses flere oplysninger om byggegrunde

Eller kontakt : Birgit Olesen på tlf. 99455402, email: birgit.olesen@99454545.dk

eller

Bettina Breiner på tlf. 99455862, email : bettina.breiner@99454545.dk

Anemonevej

Ny_byggegrund_anemonevej_2015_luftfoto

Adresse Areal Pris Tilslutningsafgifter
Anemonevej 13 1.140 m2 234.840 kr. 87.550 kr. *
Anemonevej 19 1.113 m2 229.278 kr. 110.655 kr.**
Anemonevej 21 970 m2 199.820 kr. 110.655 kr.**
Anemonevej 23 1.128 m2 232.368 kr. 110.655 kr.**
Anemonevej 24 1.264 m2 260.384 kr. 110.655 kr.**
Anemonevej 26 991 m2 204.146 kr. 110.655 kr.**
Anemonevej 28 939 m2 193.434 kr. 110.655 kr.**
Anemonevej 30 1.126 m2 231.956 kr. 110.655 kr.**

Beløb der betales til Brønderslev Kommune i tilslutningsafgift:

* Tilslutningsafgift til vand, varme, fællesantenne og kloark

** Tilslutningsafgift til el, vand og kloark

Hvor der alene er betalt byggemodningsbidrag afregner køber selv tilslutningsbidrag med forsyningsselskabet.

Køber afholder selv udgifterne til stikledninger.

Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales ved tilslutning og i øvrigt efter de til enhver tid gældende regler,

 

 

Blomstervænget.

ny_byggegrund_blomstervanget_2015_luftfoto

Adresse Areal Pris Tilslutningsafgifter *
Blomstervænget 18 848 m2 174.688 kr. 6.900 kr.
Blomstervænget 42 848 m2 174.688 kr. 6.900 kr.

* Beløb der betales til Brønderslev Kommune i tilslutningsafgift til vand og á conto til varme

Køber betaler selv udgifterne til stikledninger.

Eventuelle resterende afgifter til forsyningsselskaberne betales ved tilslutning og i øvrigt efter de til enhver tid gældende regler.

En landskabelig tilgang til byudvikling