Gravhøje

Gravhøje i området

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort/

 Følger man dette link og zoomer ind på Klokkerholm, får man et kort over alle gravhøje i vores område. Og en forklaring med gravhøjens navn og vedligehold.

Her ser man, at der ligger rigtig mange gravhøje i området omkring Klokkerholm.

Med udgangspunkt ved Klokkerholm Møllesø kan man følge Gravhøjsporet. En rute med en del gravhøje og et flot udsigtspunkt fra Kvindbjerghøje lidt nord for byen.

Gravhøjesporet

Gravhøjsporet folder 1

Gravhøjsporet folder 2

En landskabelig tilgang til byudvikling