Gravhøje

Gravhøje i området

Området omkring Klokkerholm er særdeles rigt på gravhøje fra bronzealder og stenalder.  Her ses tætheden af gravhøjene. Det fredede område omkring Byrhøj er indtegnet.  Samme signaturforklaring som på billedet ovenfor.

Med tilladelse fra Geodatastyrelsen og Slots-og kulturstyrelsen

Hvis du ønsker at se nærmere på nogle af gravhøjene, kan vi anbefale, at du går turen ad gravhøjsporet på ca 3 km. Start ved Klokkerholm Møllesø, hvor der findes brochurer med rutekort.

Ved Kvindbjerg Høje findes bord-bænkesæt.

 

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort/

 Følger man dette link og zoomer ind på Klokkerholm, får man et kort over alle gravhøje i vores område. Og en forklaring med gravhøjens navn og vedligehold.

Her ser man, at der ligger rigtig mange gravhøje i området omkring Klokkerholm.

Med udgangspunkt ved Klokkerholm Møllesø kan man følge Gravhøjsporet. En rute med en del gravhøje og et flot udsigtspunkt fra Kvindbjerghøje lidt nord for byen.

Gravhøjesporet

Gravhøjsporet folder 1

Gravhøjsporet folder 2

En landskabelig tilgang til byudvikling