Borgermøde

Kom til Borgermøde i KIF’s klubhus

I 2018 skal Klokkerholm have nye kloakker. Jan Aarup og Peter Hamborg, Brønderslev Forsyning A/S, kommer og gennemgår, hvad den kommende separatkloakering går ud på. De forklarer hvilke forhold der er gældende og svarer på spørgsmål.
Onsdag d. 8. marts kl. 19.00
 
– Hvordan påvirker den kommende kloakrenovering i Klokkerholm dig?
– Alle foreninger i Klokkerholm fortæller om hvad de har gang i.
– Nyt fra Borgerforeningen
– Nyt fra Byen i landskabet
 
Pause – Kaffe og kage
Umiddelbart herefter afholdes
 
Generalforsamling for i Byen i landskabet
 
Dagsorden:
– Valg af dirigent.
– Formandens beretning.
– Beretning fra eventuelle udvalg.
– Fremlæggelse af regnskab.
– Behandling af indkomne forslag.
– Valg til bestyrelsen samt valg af suppleanter.
– Valg af revisorer.
– Eventuelt.
 
Her kan du få kontakt med udvalgene hvis netop du skulle have lyst til af være med i arbejdet for byen.