Alle indlæg af Lars Skiveren

Borgermøde i Klokkerholm – Byen i landskabet

Torsdag d. 10. september kl. 19 i Klokkerholm Hallen

Ud over status på en lang række af aktiviteter i Klokkerholm, herunder evt. fund på Byrhøj i den kommende weekends detektorrally, vil mødet handle om Klokkerholms fremtidige skole.

I dag d. 1. september sidder Børne og Skoleudvalget i Brønderslev kommune, og gennemgår svarene og ikke mindst de spørgsmål der er blevet stillet i forbindelse med høringsfasen. Der er nemlig i forbindelse med høringsfasen rejst flere spørgsmål end tilkendegivelser vedrørende den nye skolestruktur.
Skolerne i Klokkerholm, Asaa og Jerslev står til at miste overbygningerne. Men som Klokkerholm skolebestyrelse spørger ”Så længe der er elever til to spor på Klokkerholm Skole, kan vi lave en knaldhamrende god skole. Så hvorfor fjerne en totalt velfungerende overbygning?”.
Overbygningen vil ellers blive lagt ind under Hjallerup skole, som de i de næste 10 år ikke vil have plads til.
Så det er ikke bare skoleeleverne, som skal transporteres langt. Også lærer og ledere vil pendle mellem skolerne og spilde vigtig tid på landevejen. Tid som burde komme elever og samarbejde mellem lærerne til gode.
Mange af disse spørgsmål vil vi få mulighed for at få svar på det kommende borgermøde, hvor Lone Lex fra Børne og Skoleudvalget deltager. Efterfølgende vil vores skoleleder på Klokkerholm skole, Helle Faber, fortælle om de udfordringer, Klokkerholm skole rent fagligt står over for ved en evt. godkendelse af skolestrukturen i byrådet d. 16. september.

Vi vil også høre lidt om den kommende Halloween-fest i Klokkerholm, som skal involvere hele byen og gerne mange fra oplandet d. 31. oktober i år.

Programmet er som:

– Fordele/ulemper ved den kommende skolestruktur v/Lone Lex
– Udfordringer/muligheder for folkeskolen v/ Helle Faber
– Halloweenfest i Klokkerholm v/Margit Chemnitz
– Nyt fra Borgerforeningen
– Hvad fandt vi på Byrhøj v/Søren Sillesen
– Status ”byen i landskabet” v/Lars Skiveren

Der vil blive serveret kaffe og en bid brød

Hvis du ikke har set det nye fitnesscenter i hallen, vil der også være mulighed for dette før og efter mødet.

Bestyrelsen 
Klokkerholm – Byen i landskabet

Underskriftsindsamling

Danmark er præget af mange års ukritisk centralisering i det offentlige og satsning på de største byer og erhvervene dér, som har skabt en skævvridning af landet og accelereret befolkningens flytning mod byen, også kaldet urbanisering.

Denne udvikling har i stigende grad fået negative konsekvenser for vores samfund ved at en altafgørende vækst og udvikling i landdistrikter og yderområder er gået tabt, til skade – ikke blot for de ramte områder – men for udviklingen og værdiskabelsen i hele vores velfærdssamfund.

På trods af centraliseringen og urbaniseringen har kommuner, virksomheder og borgere skabt flotte resultater, men udfordringerne er markante og vi står aktuelt i valgkampen overfor spørgsmålet: KNÆKKER DANMARK?

Vi ønsker bedre rammevilkår og bedre udviklingsmuligheder, så landdistrikter og yderområder kan skabe udvikling og vækst til gavn for hele samfundet. Vi ønsker fællesskabet og sammenhængskraften tilbage i samfundet på tværs af landet. Vi ønsker ET HELT DANMARK I BALANCE.‪‬‬‪‬‬‪‬‬‪‬‬

Landdistrikternes Fællesråd har derfor lavet en underskriftsindsamling, hvor vi viser politikerne, hvad der skal til for at få Et helt Danmark i balance, og at vi er MANGE, der ønsker dette for vores land.
Underskriftsindsamlingen bliver organisationens opråb til politikerne om at sætte emnet Et helt Danmark i balance på deres dagsordener her i valgkampen.
• Vi ønsker bedre muligheder for at udvikle virksomheder, arbejdspladser og være iværksætter i områder uden for de større byer.
• Vi ønsker bedre mulighed for at kunne placere attraktiv bosætning lokalt.
• Vi ønsker adgang til finansiering af boliger og erhverv i alle landets kommuner og postnumre.
• Vi ønsker uddannelserne placeret over hele landet.
• Vi ønsker bedre infrastruktur og en digital infrastruktur, som sikrer mobil- og internetdækning i alle landets egne.
• Vi ønsker, at alle borgere skal have god adgang til kommunale og regionale services som skoler, børnepasning og de almene og akutte sundhedsydelser.
• Vi ønsker decentralisering frem for centralisering herunder flere statslige arbejdspladser placeret rundt i hele landet fremfor i hovedstaden.
• Vi ønsker at gøre op med de negative billeder, der tegnes af os, der bor i Danmarks landdistrikter uanset, om man kommer fra Skagen i Nord eller Gedser i Syd eller Thyborøn i Vest eller Svaneke i Øst. De gode eksempler på virksomheder, iværksættere, aktive landsbyer og foreninger og ildsjæle fortjener mere plads i medierne end de negativt-ladede historier om Udkantsdanmark etc. 
Vi behøver ikke særbehandling blot lige vilkår, så vi kan anvende de styrker, potentialer og muligheder, vi har lokalt.

Vi bor alle i Danmark og betaler skat, så bør vi også kunne leve et helt liv i det lokale Danmark. Der skal være plads til alle – både mennesker, som vil bo på landet og mennesker, som foretrækker byerne. Vi er hinandens forudsætninger, vi får alle hjulene til at dreje rundt, og vi er alle glade for de egne, vi bor i.
Hvis man ønsker at være med i underskriftsindsamlingen er man sammen med Landdistrikternes Fællesråd med til at sige, at hele Danmark skal prioriteres og tilgodeses, når der træffes politiske beslutninger og samfundsgoder skal fordeles.


Fakta

Underskriftsindsamlingen kan findes på vores hjemmeside www.landdistrikterne.dk eller direkte på: http://www.skrivunder.net/et_helt_danmark_i_balance

Læs mere om Landdistrikternes Fællesråd’s arbejde med rammevilkårene gældende for de danske landdistrikter. På: www.landdistrikterne.dk/fokusomrader

Naturtur på Gravhøjsporet

FLOT ARRANGEMENT SØNDAG – 7.6 kl. 13.00 PÅ GRAVHØJSPORET I KLOKKERHOLM MED ARKÆOLOG SIDSEL WÅHLIN OG NATURVEJLEDER KELD SØRENSEN.

Brønderslev kommunes program over naturture 2015 indeholder en naturtur på Gravhøjssporet ved Klokkerholm: Naturens, landskabets og kulturens historie nord for Klokkerholm. Landskabet omkring Klokkerholm rummer en stor samling spændende fortidsminder i form af gravhøje som tegn på tidligere tiders brug af landskabet ved begravelsesskikke.

På turen vil vi få at høre hvordan, hvornår og hvorfor højene er blevet til og hvad de eventuelt kan indeholde. Samtidig beskrives landskabsudviklingen og vi ser på hvordan højene fungerer som små øer af biodiversitet der ligger tilbage i landskabet og afspejler tidligere tiders ekstensive landbrugsudnyttelse.

På turen vil vi således få et indblik i den enestående natur- og kulturarv som bevaringen af Danmarks fortidsminder indebærer, samt snuse til hvilke oplevelsesmuligheder man selv kan fordybe sig i når man går tur og besøger gravhøjene ved Klokkerholm.

Dato/kl.: Søndag den 7. juni kl. 13.00 – 15.30
Mødested: P-pladsen ved Klokkerholm Møllesø, Møllebrovej 23,9320 Hjallerup.
Varighed: Ca. 2-2½ time
Medbring: Evt. kaffe/te og gummistøvler
Turledere: Arkæolog Sidsel Wåhlin og Naturforvalter Keld Koustrup Sørensen.

Detektorrally er en realitet

D. 5. september har "Natur og historie", Byen i landskabet, planlagt et dertectorrally på Byrhøj i samarbejde med historisk museum i Hjørring.

Her arrangerer museet en hel dag at finde historiske genstande på Byrhøj og Stentinget. Museet har kontakt til trænede detektorfolk, som kommer med deres udstyr og gennemsøger området. Arrangementet er åbent for offentligheden, og der vil være mulighed for at følge arbejdet gennem dagen. Der vil være brug for parkeringsvagter, teltrejsere, hjælp til arkivering mm.

Den 4. september forberedes dagen i samarbejde med Klokkerholm Skole, hvor elever og hjælpere blandt andet skal opmåle arealerne og inddele det i felter og sætte telte op mm.

I den forbindelse har vi brug for hjæp, og har du lyst til at være med kan du kontakte Erik Daugberg.
tlf. 98284472 eller på e.mail: hedaugberg@gmail.com

Er du vores nye landsbypedel i Klokkerholm

Livet som landsbypedel er alle tiders job med stor frihed og i kontakt med en masse mennesker i lokalområdet.

Vi har etableret et samarbejde mellem de lokale landsbyer omkring Klokkerholm, som sikre grundelementet for en god arbejdsplads for den rette person.

Du ansættes som seniorjobber under Brønderslev kommune, men tilrettelægger i store træk selv dit arbejde ud fra de opgaver som ønskes udført af de forskellige foreninger i området.

Du kan blive senior jobber, hvis du bor i Brønderslev kommune og har indbetalt til efterløn, er ledig, og ikke længere kan opnå understøttelse i den A-kasse.
Du kan blot henvende dig til din faglige organisation eller kontakte os via landsbypedel@klokkerholmby.dk

Se evt. artiklen i Østvendsyssel avis: http://www.e-pages.dk/ostvendsysselavis/231/28

 

Borgermøde d. 19. marts

Kom til borgermøde og hør hvad der sker i byens foreninger.
Alle foreninger er inviteret til at bruge 3 minutter med titlen.
”Hvad her vi gang i lige nu”, og vi håber på at alle får en masse at vide om alle de aktiviteter som er i gang i Klokkerholm
Inden generalforsamlingen for foreningen ”Klokkerholm – byen i landskabet” starter, kommer Tenna med et oplæg til Klokkerholms største  halloweenfest. Græskarmænd over hele byen med uhyggelige ture og fællesspisning (Græskarsuppe måske).
Aftenens program

– 3 min. præsentation fra alle foreninger i byen ”Hvad har vi gang i”
– Kalenderen – Byen i landskabet v/webudvalget
– Halloweenfest i Klokkerholm v/Tenna Kopp
– Status fra strategiudvalget v/Ole Wolff

Pause – Kaffe og en bid brød

Umiddelbart herefter afholdes

Generalforsamling i Byen i landskabet

– Dagsorden
– Valg af dirigent.
– Formandens beretning.
– Beretning fra eventuelle udvalg.
– Fremlæggelse af regnskab.
– Behandling af indkomne forslag.
– Valg til bestyrelsen samt valg af suppleanter.
– Valg af revisorer.
– Eventuelt.

Stort Stand up arrangement på Klokkerholm skole!!

Elevrådet på Klokkerholm skole har søgt og fået 10.000 kr fra Sparekassen Vendsyssels fond til at kunne invitere mellemtrinnet og overbygningen til Stand-Up show med fokus på mobning. Showet hedder "Den grimme fortælling" og løber af staben fredag kl. 12.30 – 13.15.
Eleverne vil dermed sætte fokus på mobning – ikke fordi skolen plages af det, men for at vi kan blive ved med at have en skole uden mobbeproblemer.
Elever fra Flauenskjolds 5. + 6. klasse er også inviteret.