Løs-fund

Løsfund fra Byrhøj/Stentinget.

Fund fra yngre jernalder

Mundingsbeslag til knivskede.
Består af rent guld.
Blev fundet umiddelbart syd for Byrhøj under detektorrallyet i 2016.

Del af en relieffibula. Dyremasken har indlagte almadiner (røde halvædelstene). Er fremstillet i Lombardiet i germansk jernalder.

Fuglefibula.
Dragtspænde
Fra germansk jernalder.

Prydplade fra et dragtsmykke (rygknapfibula).
Forgyldt
Fra germansk jernalder og sandsynligvis fremstillet i Norden
Motivet består af stiliserede dyr, flettet sammen i en kompliceret slyngornamentik.

Skålformet dragtsmykke. Har haft indlagt almadiner.
Forgyldt bronze.
Omamentikken forstiller et firbenet dyr, hvor øjnene, overarms- og lårmusklerne samt rygraden har været fremhævet med almadiner.

Guldgubbe

Der er fundet en enkelt guldgubbe på Byrhøj/Stentinget. Som skitseret til højre har den et romantisk motiv.

Fordelingen af guld-gubbefund i det sydlige Skandinavien

Næbfibula.
Har navn efter den andenæblignende form.
Det er et almindeligt fund i hele Danmark.
Er muligvis fremstillet på stedet.

Tempeldinar
Møntet af Ludvig den Fromme i Frankerriget i perioden 814-840.
Læg mærke til hullet i mønten, der angiver, at den har været benyttet som smykke.
Diameter ca. 2 cm
Fundet i pløjelaget under detektorrallyet i 2017.

Løsfund fra Byrhøj/Stentinget

  1. Fund fra vikingetid

”Klokkerholmsmykket”.
Forgyldt sølvsmykke med symmetrisk fletornamentik, som var almindelig i vikingetiden.

Fugleformet dragtspænde.
Forsølvet bronze
Et falkonersymbol?
Det forestiller en rovfugl i sekunderne før den griber sit bytte

Forgyldt bronzesmykke

Af nogen vurderet som det mest spændende smykke fundet på Byrhøj/Stentinget.
Motivet forestiller to valkyrier,
Næsten identiske smykker er fundet i Ribe og Hedeby.

Dragesmykke
Bronze
Motivet med drage i kampposition kendes fra andre smykker fra bl.a. Hedeby

Remendebeslag.
Et af de mest fornemme rembeslag fundet herhjemme fra vikingetiden.
Beslaget er fremstillet i  Frankerriget.
Er af massivt sølv med forgyldt bladornamentik på forsiden.
På bagsiden et rankemønster i nielloarbejde.

Broncesmykke med rød emaljeindlægning.
Formentlig fremstillet i det frisiske område

Bronzesmykke
Forestiller en hestelignende figur.
Almindeligt fund fra det øvrige Danmark

Kors og thorshamre.
Øverst tv.: Korsformet vedhæng af bronze
Nederst t.v.: kors i bly
I midten: korsformet hængesmykke i sølv
Øverst t. h.: korsformet beslag i bronze
Nederst t.h.: Thorshammer i bly

Nøgler af bronze.

De to yderste nøgler er fejlstøbninger, hvilket viser, at der fandt bronzestøbning sted på pladsen.

Løsfund fra Byrhøj/Stentinget

Der er fundet talrige enkeltfund i pløjelaget. Dels ved udgravningen i 1990, og dels ved flere detektorafsøgninger.

Der er fundet i alt ca. 580 enkeltfund, de fleste af metal.

Fundene fordeler sig således på området:

Grøn markering: trekant (vægtlodder), cirkel (klumper af metal)

Rød markering: de færdige genstande og ubestemmelige fragmenter.

De mange fund af vægtlodder og metalrester, bekræfter formodningen om fremstillingsvirksomhed i de fundne grubehuse.

Her er et udvalg af enkeltfund:

Illustrationerne er brugt med tilladelse fra Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring

En landskabelig tilgang til byudvikling