Nye kloakker i Klokkerholm

Peter Hamborg fra Brønderslev Forsyning, .

 informerede ang. ny kloakering i Klokkerholm

Projektet forventes at påbegynde i år 2018 og bliver lavet i 4-5 etaper og en varighed af ca. 5 år.

Borgerne får nærmere information i dec. måned.

Prisen vil variere fra 3000-25000 kr. pr. grundejer.

Er den enkelte husstand i tvivl om, der allerede er lavet 2-strengs kloaksystem, er det muligt at undersøge i dette kommunens Byggerisagsarkiv.

For husejere med kælder anbefales det, at få installeret en pumpe samtidig, da mange ellers kan få problemer med en våd kælder, da grundvandet stiger.

Ved skelbrønden er det ydermere en god ide at få en rottespærre indbygget, og den må IKKE være af plastik.

Kommunen kommer til alle husstande inde start, og de forventer at starte projektet ved Go-On tanken og fortsætte ad Borgergade.

Desuden rådes alle husejere til at checke, om de har en stikledningsforsikring, ellers er det en god ide at tegne en.