Knøsen

at Knøsen er et højdepunkt i Dronninglund Storskov ved Dronninglund. Bakken er en del af Jyske Ås og med sine 136 meter er den det højeste punkt på åsen og dermed det højeste punkt i Vendsyssel. Knøsen er en bronzealderhøj og stammer fra ca. 1000 f.Kr.. 

Indbygger

at Klokkerholm havde 932 indbyggere (1. januar 2014), tallet er stigende . Klokkerholm er placeret ca. midt i Brønderslev Kommune  og den ligger på kanten af et gammelt morænelandskab med skrånende arealer ned mod Møllesøen. Den er tidligere stationsby, hvilket den stadig bærer præg af.

Møllesøen

at Klokkerholm møllesø blev tørlagt i 1914 og genetableret i 1979 af Klokkerholm samvirke.Møllesøen løber ud i Klokkerholm møllebæk, et tilløb til Ryå. Søens største dybde er ca. 2 m.Møllesøen er en ca. 7 ha stor genskabt sø, hvor der tidligere havde været en mindre mølledam.

En landskabelig tilgang til byudvikling