Kategoriarkiv: Nyheder fra Klokkerholm

Nyhedsarkivet, her kan du finder alle de nyheder som er skrevet i tidens løb.

Teaterbesøg i Klokkerholm 2011

Den 6 marts 2011 kommer der teaterbesøg i Klokkerholm.

I skolens gymnastiksal kommer Teatergruppen Espendos og opfører “Emil og træmand nr. 100” som omhandler Emil fra Lønneberg.

Det er tidligt at annoncere arrangementet, men det er en del af Brønderslev Kommunes nye abonnementsordning der løber fra efteråret til næste sommer – her kan man købe 4 valgfrie forestillinger – bl.a. den som spilles i Klokkerholm næste forår – hvor Borgerforeningen står for det praktiske omkring denne del af Kommunens arrangement.

Klokkerholm Borgerforening

Nyhedsbrev Okt. 2010

Nyhedsbrev Oktober 2010  fra Klokkerholm borgerforening

Grenpladsen

Grenpladsen forventes lukket for vinteren til november – sidste åbningsdag er 30 oktober. Der er stadig mulighed for at låne nøglen hos Carsten på 98284040 og vi overvejer en form for indsamling af juletræerne enten ved en åbningsdag eller ved at køre rundt. Der har været 380 afleveringer på 23 lørdage – det er over 16 i snit – tak til de 10 frivillige der har taget vagterne.

Siden sidst

Vi har fejret Sct. Hans aften i flot vejr og vi har sammen med menighedsrådet haft en fin Kirkegårdsvandring med over 50 deltagere. Open by Night blev en fin aften trods vådt vejr – flot musik leveret af The Kajlænders og det unge band The beats – og et fint cykelløb og masser af boder og aktiviteter, som desværre ikke fik opbakning med regnbyger – tak til alle der støttede arrangementet.
SuperBest har fået alle godkendelser og de sidste krøller omkring handel med vejarealet er på plads. For øjeblikket er det udbud og priser der arbejdes med og forventningen er byggestart lige omkring nytår og færdig i maj næste år.KK dele’s byggeri er langt og det bliver en stor flot hal.
Den tidligere omtalte private stordagpleje er startet 1. oktober – bemandet med Tina Mogensen og Helle Johansen – begge erfarne udi børnepasning fra dagpleje og børnehave. Dagplejen har til huse på Hellevadvej 17 i et nyindrettet selvstændigt lokale – der vil senere blive inviteret til åbent hus (forventes mandag den 1. nov. – se opslag i lægehuset og SuperBest).

Sparekassefondens projekt

Sparekassen Vendsyssels Fond får forelagt rapporten fra Aalborg Universitet den 25 oktober og forventer at holde et Borgermøde hvor alle får fremlagt resultatet på Klokkerholm Skole torsdag den 4 november – se nærmere i senere indkaldelse.

Skolens fremtid

Klokkerholm Skoles overbygning kom uventet i spil i Kommunens sparerunde – som blev offentlig kendt inden udvalg m.m. havde behandlet dette. Skolebestyrelsen og Borgerforeningen har været i løbende kontakt og efter forskellige henvendelser, så er der taget initiativ til at genoplive Samvirke tanken for at i fællesskab at støtte bevarelsen af overbygningen på Skolen. Som by vil det få store konsekvenser at lukke overbygningen. Nævnes kan Hallens økonomi ved mistede timer – hvordan med konfirmandforberedelser fremover – børn der flytter idræt til byen hvor de har skolekammerater og nogle der ikke vil købe hus i byen når der ikke er tryghed omkring skolens fremtid. Vi har foreslået at foreningerne inviterer udvalgte byrådsmedlemmer til møde på skolen tirsdag den 26 oktober kl. 20 – for her at få mulighed for at få afdækket hvad der kan spares ved at sløjfe overbygningen og få fortalt vores syn på det som by. Følg med på Skolens hjemmeside www.klokkerholmskole.dk som løbende opdateres.

Hjemmeside

Idrætsforeningen har kontaktet os da de så vi havde ideer til at få gang i hjemmesiden. Deres forslag er at byens foreninger går sammen om at søge Sparekassens Fond om penge til en fælles hjemmeside som f.eks www.jerslevnet.dk eller www.hjallerupinfo.dk. Begge fungerer så alle foreninger selv opdaterer eller sender opdateringerne til firmaet mod et årligt abonnement. Siderne kan automatisk køres over på Infokanalen på Antenneforeningen også. Der er en kalenderfunktion som giver mulighed for en fælles arrangement kalender i Klokkerholm, så man ikke arrangerer flere ting samme aften som gerne skal fange de samme personer. Borgerforeningen håber at dette bliver en ny fælles hjemmeside, så vedligeholdelsen ikke hviler på enkelte personer.  Netop i sagen omkring skolen er det et savn ikke at have hjemmesiden og informere på.

Hundeposestativ

Brønderslev Kommune har indgået aftale med privat firma der opstiller hundeposestativer mod at få reklame på disse – et sådant er opsat ved Møllesøen og vi flytter derfor vores stativ til en placering enten ved arealet mellem Ranunkelvej og Blomstervænget – eller til P pladsen ved Anemonen. Og husk at ringe til os hvis stativerne løber tør – der er meget forskelligt forbrug.

Medlemmer

Vi har knap 200 medlemmer i Borgerforeningen – hører du nogle der gerne vil modtage vores medlemsinfo så bed dem kontakte en i bestyrelsen.

Julemarked

Der bliver igen i år afholdt julemarked søndag den 28 november – så ønsker du en stand så ring til Carsten på 98284040 – det koster ingenting at være med.

Hobbycafe

Der er hobbycafe tirsdag i ulige uger kl. 19 på Beboerhuset. Alle er velkomne – kaffe eller the til en femmer og så nogle timers hygge med forskellige aktiviteter. 

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Klokkerholm Borgerforening

NB: Husk den 6 marts 2011 kommer der teaterbesøg i Klokkerholm – i skolens gymnastiksal kommer Teatergruppen Espendos og opfører “Emil og træmand nr. 100” som omhandler Emil fra Lønneberg.
Det er tidligt at annoncere arrangementet, men det er en del af Brønderslev Kommunes nye abonnementsordning der løber fra efteråret til næste sommer – her kan man købe 4 valgfrie forestillinger – bl.a. den som spilles i Klokkerholm næste forår – hvor Borgerforeningen står for det praktiske omkring denne del af Kommunens arrangement.

Julemarked i Klokkerholm 2010

Vi arrangerer igen i år julemarked i Klokkerholm. Julemanden

Dette sker søndag den 28 november 2010 fra kl. 13.00 til 16.

Julemarkedet holdes i Klokkerholm Hallen – der er allerede forhåndstilmeldt mange boder.
Markedet holdes i samarbejde med KIF gymnastik der opstiller legeredskaber m.m. som underholdning for børnene.

SuperBest sponserer sammen med Hallen Kaffe og Æbleskiver + saft til alle – så uanset vejr så kan der hygges i en dejlig varm hal.

Efter julemarkedet vil der blive afholdt spejdergudstjeneste i Hellevad Kirke kl. 16.30.
Når gudstjenesten er slut tændes det “store” juletræ på Kirkepladsen.

Vi håber, at du vil deltage med en bod – reserver plads hos Carsten Hannesbo på 98284040.

Venlig hilsen

Klokkerholm Borgerforening

Hjemmesiden igang igen

Der er taget initiativ til at få gang i hjemmesiden igen.

Så nu skulle siderne blive opdateret igen, hvad de ikke er blevet i lang tid, det beklager vi meget.

Samtidig opfordrer vi alle foreninger og andre til at sende materiale til hjemmesiden.

Hvis du har oplysninger eller arrangerementer som har interesse for Klokkerholms borgere, så send det til
info@klokkerholminfo.dk så vil det blive lagt her på siderne.

KIFs nye klubhus

I kan være stolte af, hvad I har opnået

Formanden for Fritids- og Kulturudvalget, Eskild Sloth Andersen, roste KIF og Klokkerholm for at have et godt sammenhold, som nu har resulteret i et nyt klubhus

Solen skinnede i mere end én forstand, da omkring et par hundrede mennesker samlede sig på det område på stadion i Klokkerholm, som engang for mange år siden blev brugt til skøjtebane. Det var tydeligt at se på ansigterne, at det, der nu skulle ske, var noget dejligt og længe ventet. Det var nemlig første spadestik til det nye klubhus, som KIF har arbejdet så hårdt og intenst for i mange år. Formanden for KIF, Margit Chemnitz, gik rundt og så helt henført ud. Op til flere gange sagde hun: ”Det er simpelthen fantastisk, det her!”

Et godt samlingspunkt

Eskild Sloth Andersen, som er formand for kommunens Fritids- og Kulturudvalg, tog det første spadestik. I sin tale fremhævede han, at han var både stolt og beæret over at være med til at starte et projekt, som har været så længe undervejs. ”Der har været en del besværligheder undervejs, men I har stået sammen om det her i Klokkerholm, både private og erhvervsdrivende. I har støttet op om det og kan være stolte af, hvad I har opnået. Det, som starter i dag, bliver et godt samlingspunkt for byen.”

To afgørende faktorer

Så var det Margits tur til at tage et spadestik. Hun måtte om nogen være selvskreven til det. Selvfølgelig har hun haft et udvalg bag sig, men hun har i alle årene været frontfiguren, som har oplevet både glæder og nedture i forbindelse med klubhus-projektet, men nu var det glæden, som var i højsædet. Hvor meget det betød for hende, kunne høres på hendes stemme, da hun sagde: ”Det her har vi glædet os til gennem snart 10 år! I allerførste omgang blev projektet skrinlagt af økonomiske grunde, men nu er det en realitet, og det skyldes mange personers indsats gennem årene, men jeg vil især fremhæve to faktorer, som har ført til det lykkelige resultat: For det første den enorme opbakning i byen – både økonomisk og moralsk. Det fortæller os, at dette ikke blot bliver KIFs hus, men hele byens, og at det kan bruges til andre formål end lige fodbold. For det andet er det Hellevad-Ørum Sparekasses Fond, som har bevilget en virkelig pæn sum i flere omgange. Selve arbejdet starter i løbet af en uges tid med lokale håndværkere. Vi glæder os ualmindeligt meget til at se, hvordan det skrider frem.”

Rejsegilde i september

Efter at Maurice som en af de yngste af de kommende brugere af huset havde taget det sidste spadestik, steg han sammen med Eskild og Margit op på bladet af en stor gummiged fra Ørum Maskinstation for at lade den forsamlede verdenspresse forevige øjeblikket. Gummigeden kommer som nævnt hurtigt i gang på pladsen, for allerede om en uges tid starter jordarbejdet som noget af det første.

Det ca. 400 kvm. store klubhus opføres i gule mursten med sort tag og koksgrå vinduer, og man regner med, at der bliver rejsegilde i begyndelsen af september, og hvis alt går efter planen indvielse i marts 2010.

 

 

 

Indviet i 1947

Arne Andersen, Calle Haase, Henning Pedersen, Ove Testholm og Ove Chemnitz var specielt inviteret til begivenheden, idet de er æresmedlemmer af KIF. ØA fik bagefter en snak med Arne Andersen fra Hallund, som er tidligere formand for Kulturudvalget i den gamle Brønderslev Kommune og tidligere formand for KIF. Arne Andersens barndomshjem lå i Hellevad, og han spillede fodbold i KIF. Barndomshjemmet brændte på et tidspunkt, og da hans far var i gang med at ansøge om materialer til en genopbygning af gården, fik han besøg af daværende sognerådsformand Martin Jørgensen, som spurgte, om han ikke ville søge lidt ekstra materialer hjem, så det overskydende kunne bruges til et klubhus på stadion.

 

Det gik som planlagt, og 8. juni 1947 kunne man indvi det nuværende klubhus, og Arne Andersen, som dengang var 10 år, deltog sammen med resten af byens ungdom i festlighederne.

Der vil løbende blive informeret om arbejdet på det nye klubhus på www.klokkerholmif.dk

Første spadestik

Nu er klubhuset endelig en realitet, og derfor indbydes alle spillere, trænere og forældre til at overvære det første spadestik.

Vi tager det første spadestik til det nye klubhus på lørdag d. 18. april 2009 kl. 10.00

For at man kan se, at vi er en aktiv klub, vil vi gerne, at I møder op i fodboldtøj.

Alle er velkomne.

Se iøvrigt klokkerholmif.dk

Påskeudstilling Dronninglund Slot

Påskeudstillingen i Slotskælderen på Dronninglund Slot
fejrer i år 20 års jubilæum. Åben samtlige påskedage fra kl. 11-17.

Det er med en helt speciel glæde og følelse, at keramiker Jette Abildgård i år ser frem til påskedagene,
idet det er 20 år siden, dørene første gang blev slået op til det, der skulle vise sig,
at blive en succesrig årlig tradition, hvortil 5-6.000 besøgende årligt besøgte
påskeudstillingen i de specielle kælderlokaler på Slottet.

”Det er med glæde, men også en hel del vemod, at vi igen kan åbne for en
forhåbentlig lige så spændende udstilling som i de tidligere år” siger hun.

Med glæde, fordi det altid har været en fornøjelse at se, hvor mange mennesker,
der har fundet glæde og inspiration gennem de afholdte udstillinger. Og samtidig
glæde blandt udstillerne, idet gæsterne har anerkendt og sat pris på de udstillede
værker og erhvervet sig et stykke kunst.

Men det er som sagt også med vemod, idet Jette Abildgård nu sætter punktum for denne række
af påskeudstillinger på Dronninglund Slot.

”Jeg vælger at stoppe ”på toppen” i kælderen” siger hun. Forøvrigt helt i tråd med Slottets egne fremtidsplaner
for lokaliteterne, idet husets erhvervsmæssige drift også har ændret sig gennem de forgangne 20 år.

20 fantastiske år
Hvis jeg skulle give denne 20. påskeudstilling en undertitel, må det være ”Kiss&goodbye”.
Mere positivt kan det næsten ikke siges. Et kys for alt det gode, der er forbundet med
de 20 fantastiske år…og goodbye…og rigtig, rigtig mange gange tak for denne gang, med gode ønsker
for fremtiden og stor tak til alle, der har bidraget, enten som besøgende, som udstiller eller som hjælper.
Det har til tider været hårdt…men fantastisk.

Fremover håber udstillingens arrangør gennem alle 20 år Jette Abildgård, selvfølgelig på at se rigtig mange af gæsterne
i andre udstillingssammenhænge.

Syv kunstnere deltager på udstillingen plus 5 specialindbudte.
På dette års jubilæumsudstilling er der ud over de 7 deltagene kunstnere,
yderligere indbudt 5 kunstnere, som repræsentanter fra de tidligere års påskeudstillinger.

De deltagende kunstnere på jubilæumsudstillingen er billedkunstner Lene Frederiksen, Maler Elisabeth Asli, keramiker Jette Abildgård, maler Hans-Jørn Hessner, Maler Rikke Nygaard og maler Poul Esting, der alle er kendte ansigter og udstillere fra tidligere år. Ny og særlig indbudt er billedkunstneren Steffan Herrik, der deltager med sine internationale kendte gumozoer.
Med to værker hver deltager desuden: Maler Ulla Becker, maler Kirsten Rudiengaard, maler Gustaw Iwinski, maler Peter V. Nielsen, maler Lisbeth Gjørtz Fast.

På denne sidste påskeudstilling er der ekstraordinært fernisering onsdag aften for indbudte gæster.
Derefter er udstillingen åben samtlige påskedage fra kl. 11-17. Og som sædvanligt er der god mulighed for at nyde det stor Ta´selv-kaffebord på Slottet i udstillingsdagene (dog ikke lørdag)..

Vi håber selvfølgelig på et stort ryk-ind her på denne sidste påskeudstilling…akkurat som i alle de forgangne år, slutter Jette Abildgård.

Keramiker
Jette Abildgård
Hornshøjvej 36, Klokkerholm
9320 Hjallerup
24633639