Alle indlæg af Webmaster

Hvorledes skal jeg møde

Hvorledes skal jeg møde
Giv dig selv en fyraftenspause, og lyt til en halvtimes adventsmusik i kirkerummet, som optakt til adventstiden. Ved orglet sidder organist Lasse Christensen, og han spiller orgelbearbejdelser af forskellige adventssalmer og pastorale-satser. Hør musik af blandt andet Max Reger, N.O. Raasted, Charles Wesley og D. Buxtehude.
Vi serverer efterfølgende en kop kaffe/te og småkager.
Torsdag den 30. november 2023 i Hellevad Kirke kl. 16.30.

For at tænde lys

For at tænde lys
Mental fordybelse og plads til eftertanke. Vi inviterer til en fredfyldt og stemningsfuld stillegudstjeneste med veksling mellem orgelmusik, refleksioner, korsang og stilhed. Vi synger salmer, tænder lys og giver plads til stilheden. Organist Lasse Christensen spiller et afdæmpet repertoire, og sognepræst Sandra Fossdal Nielsen læser ord til refleksion.
Søndag den 26. november 2023 i Hellevad Kirke kl. 16.

Lægekunstens fremskridt gennem 50 år

Lægekunstens fremskridt gennem 50 år
Vi har igennem mange år opnået utrolige fremskridt inden for sundhedsvæsnet, hvor vi i dag i større skala kan helbrede alvorlige sygdomme og leve et liv uden symptomer. Men følger man pressen, bliver der ofte tegnet et andet billede, som i mange tilfælde overskygger de forbedringer og den positive udvikling, der trods alt er sket. Der er håb for fremtiden, at mange flere sygdomme kan behandles.
Aftenens taler er pens. læge Henning Meyer, som gennem flere perioder har arbejdet som lægevikar i Klokkerholm, men stoppede i 2020.
Tirsdag den 14. november 2023 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Gratis entré (kaffe/brød 20 kr.).

En aften med Cash

En aften med Cash
Bob Dylan sagde om Johnny Cash: “Han var som nordstjernen – du kunne styre dit skib efter ham.”
Rick Rubin sagde om ham: “Hans storhed var ikke, at han var en stor sanger og sangskriver – det var han – men det er ikke derfor, vi elsker ham. Vi elsker ham, fordi han var et stort menneske, og hans menneskelighed skinnede igennem hans arbejde.”
Engle og dæmoner blander sig med countrymusik og amerikansk musikhistorie, når sangeren Karsten Holm & band leverer en musikalsk fortælling om Johnny Cash og den evige kamp mellem det religiøse og tilværelsens skyggesider, der var en enorm drivkraft for ham som kunstner.
Tirsdag den 7. november 2023 i Hellevad Kirke kl. 19. Gratis entré.

Træfældning forud for renovering af kapel

Træfældning forud for renovering af kapel

I uge 42 begynder en renovering af kapellet ved Hellevad Kirke i Klokkerholm. En proces, der har været undervejs i flere år.

KLOKKERHOLM: Der har været fast arbejde for kirkeværgen ved Hellevad Kirke i Klokkerholm i de sidste par år. En stor opgave har nemlig ligget på kirkeværge Karen Vinther Tofts bord: Renovering af kapellet ved Hellevad Kirke. En langstrakt proces, som nu endelig bliver til mere end blot idéer og tegninger.

– Hovedårsagen til renoveringen var kapellets toiletfaciliteter, som slet ikke er handicapvenlige og desuden betydeligt nedslidt, fortæller Karen Vinther Toft.

– Det nye toiletrum bliver større, så kørestolsbrugere også kan benytte toilettet. Det betyder, at noget af kapelrummet bliver inddraget. Heldigvis er kapelrummet så stort, at det ikke får betydning for kapellets funktion som lighus, uddyber Karen Vinther Toft.

Flisegangen fra indgangsportalen til kirken er ligeledes nedslidt og meget ujævn, og vanskelig for kørestolsbrugere at køre på. Denne flisegang bliver i samme forbindelse lagt om, og der bliver nyanlagt en stiforbindelse med fliser til det nye toilet. Det betyder, at fem træer er blevet fældet, blandt andet to store kastanjetræer, som stod på begge sider af indgangsportalen.

– Træerne var syge, og da der også skal lægges ny flisegang, vurderede vi i menighedsrådet, at det er bedst, at træerne bliver fældet nu, så flisegangen ikke skulle lægges om, når træerne alligevel skulle fældes indenfor en overskuelig fremtid, fortæller Karen Vinther Toft.

I samme ombæring bliver der indrettet et kølerum med kapacitet til to kister, hvilket har været et stort og vedholdende ønske fra både graver og menighedsråd. Muligheden for køl sikrer, at kapellet også er anvendeligt i de varme perioder af året, hvor kister i kortere eller længere periode opholder sig i kapellet.

Arkitektfirmaet Krogh Arkitektur A/S har tegnet projektet og rådgivet menighedsrådet. Renoveringen forventes afsluttet i løbet af 2024.

Lokalt engagement og støtte
Kapellet er bygget tilbage i 1936 med betydelig støtte fra Hellevad-Ørum Pastorats Sparekasse. Der var et lokalt ønske om ligkapeller ved Hellevad og Ørum Kirker, og derfor satte en kreds af menighedsrådets medlemmer suppleret med borgere fra menigheden sig for at realisere dette. I Klokkerholm blev der købt et stykke jord øst for kirken, og da økonomien næsten var på plads, arrangerede man en basar med tombola på Klokkerholm Holm. Menigheden skænkede gaver til denne basar, og man kunne vinde ”saavel Hest, Bil som Flyvemaskine og lignende Behageligheder”, som det fremgår af en bekendtgørelse i Aalborg Amtstidende den 30. november 1935, skrevet af H.P. Grunnet-Hansen, og han afslutter indlægget med: ”vi har før været med til at løfte en Sag i Flok”.

I september modtog menighedsrådet fondsmidler fra Sparekassen Danmark Fonden Klokkerholm til finansiering af nye træer på Genforeningspladsen ved kirkens parkeringsplads. Disse træer var også syge og er blevet fældet. I samme arbejdsgang med fældningen af træerne på kirkegården blev der plantet nye rønnetræer ved Genforeningspladsen.

Regnvejrsdag i november

Regnvejrsdag i november
Vi indleder november måned med fællessang, så humøret kan blive styrket og forhåbentlig holde måneden ud trods regn og mørkere dage. Hellevad-Ørum Kirkekor medvirker og støtter os på fællessangen, og de synger et par korsatser undervejs. Ved klaveret sidder organist Lasse Christensen, som også spiller et par stykker musik på kirkens orgel.
Torsdag den 2. november 2023 i Ørum Kirke kl. 19.

Når dagen hælder

Når dagen hælder
Kom og nyd en halvtimes fredfyldt orgelmusik og slut eftermiddagen af med en stille stund i kirkerummet. Lad pulsen falde til ro og tænk på det, der betyder noget for dig lige. Og husk; du kommer bare, som du er – dresscoden spiller ingen rolle. Vi serverer efterfølgende en kop kaffe/te og småkage.
Ved orglet: Organist Lasse Christensen.
Torsdag den 26. oktober 2023 i Hellevad Kirke kl. 16.30.

Når håbet grønnes

Når håbet grønnes
Vi præsenterer igen en meget stemningsfuld korkoncert under overskriften Når håbet grønnes. En koncert med smukke sange, der udtrykker håbets mangfoldigheder, og som er iklædt velkomponerede arrangementer. Medvirkende er tre velsyngende kor: Hellevad-Ørum Kirkekor, vokalgruppen Prima Vista og kirkens korskole.
Korene synger under ledelse af organist Lasse Christensen.
Torsdag den 12. oktober 2023 i Hellevad Kirke kl. 19. Gratis entré.

Fra plejehjem til rehabiliteringscenter

Fra plejehjem til rehabiliteringscenter
I august 2021 åbnede det nye rehabiliteringscenter på Hellevadlund. Lederen hedder Lone Birkmose Lex, og hun kommer og fortæller, hvorfor der skulle være et rehabiliteringscenter i Klokkerholm, og hvordan fik man en del af et tidligere plejecenter ombygget til rehabiliteringscenter. Hun kommer ligeledes ind på, hvad rehabilitering er, om rehabilitering overhovedet gør en forskel, hvem der kommer i huset, og hvordan det er at være på et rehabiliteringsophold. Samt ikke mindst; hvordan tilværelsen har ændret sig for de kursister, der har haft et ophold på rehabiliteringscentret.
Lone Birkmose Lex arbejdede tidligere som fysioterapeut på Frederikshavn Sygehus, og senere på Neuroenhed Nord i Brønderslev. Der specialiserede hun sig indenfor den neurologiske genoptræning og rehabilitering. I 2021 kom muligheden for at lede processen om at få et rehabiliteringscenter med otte døgnpladser stablet på benene. Hun betragter i øvrigt jobbet som et kald.
Tirsdag den 3. oktober 2023 i Konfirmandstuen kl. 19. Gratis entré (kaffe/brød 20 kr.).

Velkommen til de nye konfirmander

Velkommen til de nye konfirmander
Et nyt hold konfirmander begynder at gå til præst efter sommerferien. Vi byder konfirmanderne velkommen i forbindelse med friluftsgudstjeneste på kirkegården i Ørum og håber, at de får et godt og spændende forløb.
Alle inviteres efterfølgende til sammenkomst i Ørum Kultur- og Forsamlingshus, hvor der serveres pizza.
Søndag den 3. september 2023 på Ørum Kirkegård kl. 11.

Min storebror har 12 skeer

Min storebror har 12 skeer
Birgitte Kassa er medforfatter til børnebogen “Min storebror har 12 skeer” – en børnebog, som hjælper børn, familier og fagfolk til at kunne tale med børn om autisme på en kærlig og konkret måde. Fagligt har Birgitte en baggrund som socialrådgiver og cand.soc, derudover er hun efteruddannet indenfor narrativ familieterapi.
Birgitte vil fortælle om de tegn og den adfærd, som ledte til, at deres søn blev udredt; derudover vil hun fortælle om hverdagen med blandt andet hjemmetræning, og hvorfor, de som familie har prioriteret at have alle tre børn hjemme og arbejde intensivt med børnenes søskendedynamikker.
Tirsdag den 5. september 2023 i Konfirmandstuen kl. 19. Gratis entré (kaffe/brød 20 kr.).

Hvem der bare ku’ klare sig med hjælp fra sig selv

Hvem der bare ku’ klare sig med hjælp fra sig selv
…lyder det i en af Nephews sange, og citatet er overskriften for næste omgang af Rock i Kirken. Gudstjenestegruppen i Brønderslev Provsti byder indenfor til en afslappet aften med rockmusik og refleksioner.
Bandet Bruuns Kapel leverer rock-og popnumre af blandt andet Aerosmith, Nephew, Lucas Graham og Depeche Mode. Alle numrene kredser omkring temaet fællesskab. De to sognepræster Jeanette Nymann Geller (Asaa-Melholt) og Marie Kirketerp (Hjallerup) binder rocknumrene sammen med refleksioner over begrebet fællesskab.
Dørene åbner kl. 19, hvor man kan snuppe en forfriskning i indgangen og sætte sig godt til rette i kirken, og de to sognepræster lover, at det bliver en aften for alle sanserne. Deltagelse er gratis.
Torsdag den 7. september 2023 i Dronninglund Kirke kl. 19.30.
Torsdag den 14. september 2023 i Thise Kirke kl. 19.30