Vær velkommen, Herrens år

Vær velkommen, Herrens år
1. søndag i advent: Vi byder december velkommen med en spejdergudstjeneste i Hellevad Kirke, som afrunder dagen efter julemarkedet i Klokkerholm Hallen. Spejderne fra Dannerhøj Gruppen bærer fane og levende lys ind i kirken. Efter gudstjenesten serveres der varm kakao og kaffe.
Søndag den 3. december 2023 i Hellevad Kirke kl. 16.