Alle indlæg af Webmaster

Vi synger og spiller på dansk i Hellevad Kirke

Vi synger og spiller på dansk i Hellevad Kirke

Oplev en aften med dansk musik i centrum. Hør toner af blandt andet John Høybye, Philip Faber, Thorvald Aagaard og Rued Langgaard. Alle får også mulighed for at synge med på fællessalmerne og -sangene.

Medvirkende er: Korskolen og kirkekoret, sangertrio (bestående af sognepræsten, kirkesangeren og organisten) og toner fra kirkens orgel.

Koncerten finder sted torsdag den 29. oktober i Hellevad Kirke kl. 19. Gratis entré.

Grundet COVID-19 er der tilmelding til koncerten, som sker via mail til: lasse@hellevadkirke.dk – skriv antal deltagere og om I skal sidde tæt eller med afstand.

 

Velkommen til Kulturkirken NICOLAUS.

Detektorrally på Byrhøj ved Klokkerholm

Vendsyssels historiske museum og Klokkerholm – byen i landskabet holder igen et detektorrally efter 3 års pause. Men nu er vi klar igen. Denne gang afsøges et helt nyt område ved Byrhøj. Tidli-gere blev der gjort et betydeligt guldfund – det er spændende, om der også i år bliver gjort fund på markerne ved Byrhøj. Nu bliver området igen gennemsøgt af en flok udvalgte detektorfolk, i spid-sen står Vendsyssel historiske museum og museumsinspektør Morten Larsen.

Byrhøj er en del af bopladsen Stentinget, som ligger på en højderyg lige i udkanten af Klokkeholm. Netop placeret her lige i midten af Vendsyssel. På dette tidspunkt fra år 500 e.Kr. og 400 år frem, førte alle veje i Vendsyssel til Klokkerholm? Eller helt præcist til handels-, værksteds og magtcente-ret Stentinget. Stentinget ligger oppe på Jyske Ås. Stentinget har altså eksisteret takket være et veludbygget og omfattende vejnet, der har kunnet muliggøre, at Stentinget kunne opretholde be-byggelsens status. Fra pladsen og gravhøjen Byrhøj er der en fantastisk udsigt mod syd og vest. Områdets overhoved har her haft et godt overblik over Vendsyssel –
Området blev delvist udgravet i 1990 og her blev der gjort betydelig fund. Disse fund består ho-vedsageligt af smykker, vægtlodder og smykker, som i dag kan ses på Nationalmuseet. Der er tale om en stor handelsplads, og flere arkæologer mener, at her kan der gøres endnu flere fund. Søndag den 6.9 skal bopladsen Stentinget og Byrhøj ved Klokkerholm gennemsøges ved hjælp af et korps af inviterede detektorfolk. Hele arrangementet er sat i stand i at samarbejde mellem Vend-syssel historiske museum og ”Natur og historie” under byen i landskabet i Klokkerholm. Dagen igennem er det muligt for alle interesserede at komme på Byrhøj og følge detektorfolkets arbejde på pladsen. Arealet omkring Byrhøj bliver opmålt og skal gennemsøges, hvorefter alle fund bliver registreret.
Dette detektorrally er en gentagelse af undersøgelserne de tidligere år. Det er blot andre felter, der skal afsøges. Dette er måden, hvorpå man kan registrere hyppigheden af fundene og med en opmåling af, hvor de nøjagtigt er fundet.

”Natur og historie” står for den praktiske del, med forplejning etc. Der er kaffe og kage til publi-kum.
I forbindelse med projektet er der et samarbejde med Klokkerholm skole. Eleverne besøger stedet mandag den 7.9. Det er Klokkerholm skoles 5. og 6. kl., som kommer på Byrhøj og afsøgningsmar-kerne. Her demonstreres brugen af detektorer og samtidig kan eleverne blive klogere på vores hi-storie og arkæologers arbejde. Morten Larsen underviser eleverne på bakken.
Det er nu muligt at gå til Byrhøj – der er etableret en P plads lige uden for Klokkerholm. Her følger man den afmærkede sti og kommer op til Byrhøj. Her er der infotavler etc., så man kan læse mere om stedets unikke historie og de store fund, der blev gjort i forbindelse med udgravningerne. Der er et multtoilet ved madpakkehuset på Byrhøj.
Samtidig er det muligt at læse mere om vikingetiden og historien om Byrhøj på byens hjemme-side: https://klokkerholmby.dk/byrhoej/

Mvh
Jette Skiveren
Tlf. 25236741
jette@skiverens.dk

Barselscafé i Klokkerholm Hallen

Barselscafé i Klokkerholm Hallen

I samarbejde med en række foreninger og institutioner kan du mødes med andre, som også er på barsel og snakke om relevante emner, og med plads til fri snak om hverdagen. Du kan få etableret et stærkt social netværk med dem, som også bor i området.

Indholdet i barselscafeen bliver en god blanding af det sociale netværk, kultur, fritid og sport. Der vil være aktiviteter som fx babytjek af fysioterapeuter, De små synger, babymassage, babymotorik, besøg af biblioteket, besøg af sognepræsten, mortræning og guidet tur i byen.

Barselscaféen er åben alle tirsdage fra klokken 10 til 12. Det koster 50 kr. pr. gang, og du betaler kun, når du deltager. Spørgsmål kan stilles til Margit Chemnitz, leder af Klokkerholm Hallen, på telefon 24 26 44 65.

2020 Barselscafé i Klokkerholm

Valg til menighedsråd 2020: Valgforsamling i Hellevad og Ørum Sogne

Valg til menighedsråd 2020: Valgforsamling i Hellevad og Ørum Sogne

Dagsorden til valgforsamlingen den 15. september 2020.

Hellevad Sogn: Konfirmandstuen (Bredkærsvej 22) kl. 19.

Ørum Sogn: Ørum Kultur- og Forsamlingshus (Bjørnbækvej 38) kl. 19.

 1. Velkomst ved formanden for valgbestyrelsen.
 2. Valg af dirigent.
 3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
 4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
 5. Kandidaternes egen præsentation.
 6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
 7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
 8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
 9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.
 10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
 11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om mulighed for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
 12. Eventuelt.

Nyt tilbud i Klokkerholm til familier med førskolebørn: Familielørdage med aktiviteter

Nyt tilbud i Klokkerholm til familier med førskolebørn: Familielørdage med aktiviteter

Tag din familie med til en formiddag med aktiviteter, hvor I som familie laver noget sammen med hinanden. Der vil være forskellige aktiviteter, som man kan prøve, fx kartoffeltryk, skumfidus over bål, tegneværksted, skattejagt, skære græskarlygter, fiske i andedam etc.

Målgruppe: Primært familier med børn i førskolealderen op til omkring 1. klasse.

Datoer: Lørdag den 19. september og 24. oktober, samt søndag den 29. november til juletræsfest i Ørum. Lørdag den 5. december mødes vi vil julesalmesang i Hellevad Kirke kl. 10.

Program: 9.30 til 10: Drop-in kaffe/rundstykker. 10 til 12: Aktiviteter for familien. 12: Mulighed for at spise medbragt frokost.

Tilmelding sker via mail til: lasse@hellevadkirke.dk – senest onsdagen før.

Grønland set fra Danmark.

“Grønland set fra Danmark”. Foredrag ved Marianne Roed Abrahamsen

[Grundet COVID-19 er der tilmelding til foredraget, som sker via mail til: lasse@hellevadkirke.dk – skriv antal deltagere og om I skal sidde med afstand eller kan sidde tæt. Deltagere som ikke er tilmeldt må vente udenfor, og kan få en plads, hvis der er ledige stole.]

Kom og hør om grønlandsk kultur og samfund ved et foredrag Marianne Roed Abrahamsen fra Det Grønlandske Hus i Aalborg.

Til foredraget vil du få generel viden om grønlandsk kultur og samfund. Foredraget vil desuden forsøge at nuancere billedet og åbne for en dialog om, hvem den grønlandske befolkning er, og hvad der kendetegner grønlandsk kultur og kommunikation. Der er således mulighed for at stille spørgsmål og blive klogere på det moderne Grønland, samt høre om, hvordan livet ser ud for de grønlændere, der har valgt at bosætte sig i Danmark.

Marianne Roed Abrahamsen er kultur- og kommunikationsarbejder i Det Grønlandske Hus i Aalborg. Hun er opvokset i Sydgrønland, og er uddannet journalist og samfundsvidenskabelig kandidat med speciale i Arktis fra Aalborg Universitet.

Foredraget finder sted tirsdag den 22. september i Konfirmandstuen, Bredkærsvej 22, Klokkerholm, kl. 19. Der er gratis entré, men der kræves tilmelding.

Undskyld, Hr., må jeg byde Dem et kirsebær?

Undskyld, Hr., må jeg byde Dem et kirsebær? – En aften med Kai Normann Andersen-sange i Hellevad Kirke

[Grundet COVID-19 er der tilmelding til koncerten, som sker via mail til: lasse@hellevadkirke.dk – skriv antal deltagere og om I skal sidde med afstand eller kan sidde tæt. Deltagere som ikke er tilmeldt må vente udenfor kirken, og kan få en plads, hvis der er ledige bænke.]

Oplev en hel koncert udelukkende med sange skrevet af Kai Normann Andersen.

Den danske sangskat har meget at takke komponisten Kai Normann Andersen for. De fleste vil desuden kunne nikke genkendende til sange som ”Undskyld, Hr.? Må jeg byde Dem et kirsebær?” eller ”Musens sang” fra oprettefilmen ”Mød mig på Cassiopeia”.

Hans virke som komponist til tidens store hits i 40’erne og begyndelsen af 50’erne har været formidabel og intet mindre end i verdensklasse. Fx kan 12 af hans sange findes i den officielle KulturKanon, der blev udgivet i 2004.

To erfarne og dygtige sangere og en pianist giver koncert i Hellevad Kirke, og vil give en smagsprøve på nogle af Kai Normann Andersens fuldtræffere – af sange og revyviser. Faktisk skal de synge ”Toner fra Himlen”.

De to sangere har masser af erfaringer og passion for musik – herunder de smukke sange fra den danske sangskat.

Morten Andersen Krogh, tenor, er diplomuddannet sanger hos Dorthe Steengaard fra Nordjysk Musikkonservatorium juni 2007. Han har desuden en bachelor i musikvidenskab fra Aalborg Universitet 2004. Morten er i øjeblikket fast tilknyttet flere vokalensembler, kor og vokalgrupper, og har medvirket i forskellige sammenhænge, fx en rolle i Puccinis opera Tosca.

Endvidere virker Morten som freelance sangpædagog og stemmetræner. Han er for tiden fast tilknyttet Skt. Clemens Drengekor, Århus og Viborg Domkirkes Kor. Til daglig er han desuden præstesekretær og kirkesanger i Biersted Sogn.

Kirsten Stokholm Jørgensen er også uddannet fra Nordjysk Musikkonservatorium som klassisk sanger, og har i mere end 10 år været freelance koncertsanger og kirkesanger. Desuden har hun arbejdet med tilbud for børn i kirkeligt regi via sit freelancefirma ”Den mobile sognemedhjælper”.

Christina Beltoft er uddannet fra Nordjysk Musikkonservatorium i kirkemusik, og er til daglig organist i Nørre Tranders Kirke i Aalborg.

Sommertiltag fra Hellevad og Ørum Kirker

Efter en lang nedlukning afholdes der igen gudstjenester om søndagen i Hellevad og Ørum Kirker. Der må dog kun være et begrænset antal deltagere i kirkerne. Menighedsrådene har opmålt kirkerne ud fra retningslinjerne 1 person pr. 4 kvm. Det betyder at der kan være 34 i Hellevad Kirke og 18 i Ørum Kirke. Personalet tælles ikke med.

Præsten har genoptaget konfirmandundervisningen og en håndfuld mødre samles igen til babysalmesang.

Drop-in kirke og aftensang
Som nye tiltag inviteres til Åben Kirke, hvor man kan komme og nyde kirkerummets arkitektur, tænde et lys, lytte til afdæmpet orgelmusik, tag et inspirationskort eller en sten. Sognepræst Sandra Fossdal Nielsen vil også være til stede for samtale.
– Man kan komme og gå som man vel inden for tidsrummet 16 og 17. Åben Kirke foregår i Hellevad Kirke den 11. og 24. juni, fortæller organist Lasse Christensen fra Hellevad og Ørum Kirker.

Han spiller et bredt repertoire fra orgellitteraturen, dog i den stille ende af skalaen.

Derudover inviteres der til Vi synger solen ned ved Ørum Kirke. Mange har sikkert sunget morgensang sammen med Phillip Faber siden midten af marts.
– Nogen har måske erfaret glæden ved at synge sammen, fundet storheden i den danske sangskat eller blot nydt at følge med fra sofaen. Uanset hvad er man velkommen til fælles aftensang, betoner Lasse Christensen.

Arrangementet foregår foran våbenhuset ved Ørum Kirke. Der bliver sat stole op, trykket sanghæfter, og klaveret bliver rullet udenfor. Organist Lasse Christensen sætter tonen an, og kirkesanger Mette Bjørn og sognepræst Sandra Fossdal Nielsen synger for. De vil også synge et par sange trestemmigt a cappella. Efterfølgende er menighedsrådet vært ved et glas kold vin. Foreløbigt er der afsat to datoer: 30. juni og 9. juli kl. 20. I tilfælde af dårligt vejr eller blæst foregår arrangementet i Ørum Kirke.

Offentligt orienteringsmøde om valg til menighedsrådene

På møderne vil menighedsrådet blandt andet orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
Dagsorden:
1. Velkomst ved menighedsrådets formand.
2. Valg af dirigent.
3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.
4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.
5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
8. Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.
Se datoerne møderne her:
Ørum Sogn: 9. juni i Ørum Kultur- og Forsamlingshus kl. 19.
Hellevad Sogn: 11. august i Konfirmandstuen kl. 19.

Drop-in Åben Kirke i Hellevad Kirker

Har du brug for at samle tankerne? Finder du ro i kirkerummet?

Vi prøver som noget nyt at åbne kirken for refleksion, eftertanke og nærvær. Man kan komme og gå som man vil i tidsrummet fra klokken 16 til 17. Der vil være afdæmpet orgelmusik, mulighed for at tænde et lys, trække et inspirationskort og præsten vil være tilstede for samtale.

Organist Lasse Christensen sidder på orgelbænken og spiller et bredt repertoire fra orgellitteraturen – mest i den stille ende. Sognepræst Sandra Fossdal Nielsen vil også kunne træffes.

Vi forsøger i første omgang med to gange “fyraftensmusik” i juni måned – torsdag den 11. juni og onsdag den 24. juni. Begge gange fra klokken 16 til 17 i Hellevad Kirke.