Kategoriarkiv: Nyheder

Anden pinsedag ved Landvadhøj

Folkekirkerne i tidligere Dronninglund Kommune fejrer traditionen tro fælles Anden pinsedags-gudstjeneste under åben himmel.

Klokkerholm: ’Stjernepladsen’ ved Landvadhøj, også kaldet ’Porten til Jyske Aas’, danner i år ramme om den fælles Anden pinsedags-gudstjeneste under åben himmel. Stedet er blevet realiseret blandt andet via økonomisk støtte fra Realdania og EU-midler. Gudstjenesten kommer til at foregå i Spiralen, hvor menigheden sidder på medbragte klapstole eller tæpper rundt på skrænterne. Gudstjenestens centrum bliver bålstedet midt på pladsen, hvor der bliver bygget et alterparti med et trækors. Prædikant bliver den nye sognepræst i Hellevad og Ørum Sogne, Sandra Fossdal Nielsen.

Ved gudstjenesten medvirker et fælleskor bestående af korsangere fra områdets kirkekor. Udover at befordre salmesangen, vil de også synge kormusik undervejs i gudstjenesten. Fælleskoret bliver ledet af Lasse Christensen, som er organist ved Hellevad og Ørum Kirker.

Mod slutningen af gudstjenesten slippes en masse balloner løs, som vil sende budskab om fred i verden.

Efter gudstjenesten bliver der en slags marked med forskellige boder, som hver især vil præsentere og give information om Jyske Aas og området. Derudover serveres kaffe og kage, og en harmonikaspiller vil underholde.

Der bliver parkeringsmuligheder ved motorvejsafkørslens parkeringsplads, hvor hestevogne vil køre i pendulfart og transportere folk til Stjernepladsen. Der er 400 meter fra parkeringspladsen til Stjernepladsen, så det er også muligt at gå. Derudover kan rastepladsen langt Ålborgvej i retningen mod Hjallerup også benyttes. Der gøres opmærksom på at vejstykket fra Hellevadvej til Ålborgvej vil blive spærret for gennemkørsel om eftermiddagen. I stedet kan man tage den anden vej rundt mod syd, som også ende på Ålborgvej. Langs Ålborgvej må man dog ikke parkere bilen.

I tilfælde af regnvejr afholdes gudstjenesten i et stort telt, som bliver sat op på arealet overfor Stjernepladsen.

Arrangementet er tilrettelagt i samarbejde med menighedsrådene i Hellevad-Ørum og foreninger i lokalsamfundet, heriblandt borgerforeningen, aktive kvinder, Madklubben i Ørum og Foreningen Jyske Aas.

Der er lagt op til en hyggelig eftermiddag i pinseferien.

 

Foråret synges ind i Hellevad Kirke

Foråret er sangens og ikke mindst fællessangens årstid. Og ved årets forårskoncert i Hellevad Kirke synges foråret ind, blandt andet med et udpluk af den mange skønne forårssange.

 

Kirkekorene synger

Kirkens fire kor medvirker, som er børne- og ungdomskoret, kirkekoret og fælleskoret – alle under ledelse af organist Lasse Christensen.

B&U-koret medvirker med et par sange fra sæsonen, samt et par nye. Kirkekoret medvirker med et repertoire for orgel og kor. Fælleskoret synger kendte og elskede forårssange. Mod slutningen synger alle kor et par sange i fællesskab, så kirketaget letter.

Fælleskoret er et lejlighedskor, som medvirker tre-fire gange årligt. Alle sangglade mennesker er inviteret til at deltage i fælleskoret. Der kræves ingen forudsætninger andet end lysten til at synge, og organist Lasse Christensen kan kontaktes herom.

 

Orgeljubilæum

Foruden forårskoncerten fejres også, at Hellevad Kirkes orgel i år har 50 års jubilæum. Det markeres med toner fra orglets 792 piber. Orglet blev i 1968 bygget med ni stemmer, to manualer og pedal med plads til udvidelse. I 2002 blev orglet renoveret og udbygget, og har nu 14 stemmer fordelt på to manualer og pedal. Facaden er tegnet af arkitekt og kongelig bygningsinspektør Leopold Teschl, Frederikshavn, og bygget af orgelbyggeriet Th. Frobenius & Sønner i Kgs. Lyngby, som også stod for udvidelsen.

Kirkens tidligere orgel var bygget i 1909 af A.C. Zachariasen – formodentlig kirkens første pibeorgel. Ifølge Zachariasens værkfortegnelse blev orglet leveret med fire stemmer, et manuel med pneumatik, samt trædebælge. Senere blevet orglet udvidet til ni stemmer, to manualer med svellekasse. Årstallet for udvidelsen kendes ikke.

Ifølge en artikel, fundet på Hellevad-Ørum Lokalhistoriske Arkiv, omtales der glæde fra menigheden, at organist Kildegaard Hansen (tidl. organist ved kirken) har genoptaget kirkekoncerterne, som ikke har kunne afholdes i otte år, fordi det gamle orgel ikke længere var egnet til koncerter. I samme artikel omtales at det nye orgel svarede til de forventninger, menigheden havde haft dertil, samt at orglets spændvidde blev demonstreret.

 

Koncerten afholdes torsdag den 19. april kl. 19.00 og der er fri entré.

 

Klokkejubilæum i Ørum Kirke

Ørum Kirkes klokke har 50 år jubilæum i 2018, hvilket markeres torsdag den 3. maj 2018 kl. 19.00 med et spændende foredrag ved Erik Kure, som er organist og klokkenist i Vejle. Han fortæller om klokkehistorien, klokkestøberen samt lokale, nationale og internationale forhold i kirken og det omgivende samfund i årene omkring 1968. Derudover om klokker, der støbes til kanoner, om inskriptioner og billeder, hvor man kan se og høre hvordan klokken lyder.

Arrangementet arrangeres i samarbejde med Ørum Sogns Menighedsråd og Dronninglund Turistforening.

”Dronninglund Turistforening har i flere år arrangeret kirkebesøg i kommunens østlige kirker. Turistforeningen arbejder på at udbrede kendskabet til vores kommune og sætter hvert år fokus på en af kirkerne i den østlige del af kommunen. I år besøger vi Ørum Kirke”, udtaler Jette Skriveren, som er medlem af bestyrelsen for turistforeningen.

Turistforeningens aktiviteter er udbudt til såvel turister som lokalbefolkning.

Foredrag om radikalecering og terroisme ved Ole Bjørn Petersen

Terrorisme står højt på den politiske dagsorden og efter terrorangrebet i Paris, København og London, Sverige er terror med blevet meget nærværende. Men hvad er baggrunden for at unge mennesker bliver terrorister og i religionens navn dræber uskyldige mennesker?

Foredragsholder Ole Bjørn Pedersen kommer torsdag den 12. april kl. 19.00 til konfirmandstuen i Klokkerholm og holder et foredrag om emnet. Han er cand.mag. og lektor på Dronninglund Gymnasium og forfatter til en række lærebøger: om syndebukke i religion og kultur, islam, kristendom, vikinger og Tyrkiet. Har senest udgivet bogen 'Radikalisme og terrorisme'.

Foredraget vil blandt andet handle om baggrunden for radikaliseringsprocessen samt hvorledes religionerne, fx islam og kristendom – fortolkes, så de kan retfærdiggøre terror.
Der er fri entré og alle er velkomne.

Det Grå Guld

Opråb for seniorer som brænder for at skabe sig et job.

Der må rundt omkring være seniorer der ikke er færdige med arbejdsmarkedet,
som lyst og mod til at gøre en forskel. Det grå guld STARTER

Vi mødes i et nyt netværk og diskutere mulighederne for at skabe virksomheder og arbejdspladser.
Ja, det er er iværksætteri, men med voksne ressourser som er for dyre at ansætte i det nuværende erhvervsliv.

Så hvis du kan identificere dig med et eller flere af nedenstående elementer:

  • +50
  • Ressourcestærk
  • Knowhow
  • Erfaring
  • Power
  • Set det meste
  • Knowhow

– syntes vi at du skal skrive en mail til: detgguld@gmail.com, og skrive at du er interesseret i at deltage. 

Det er ganske gratis.

Vi starter d. 11. april kl. 10, i Sparekassen Vendsyssels lokaler i Klokkerholm.

 

Julefrokost hos Dansk Lastbil Nostalgi

Dansk Lastbil Nostalgi afholdte traditionen tro julefrokost i februar.

Da det var første gang vi skulle have julefrokost i Klokkerholm, var vi meget spændte på om det blev lige så godt som dem vi havde i Hjørring – det blev det!

Fra starten var stemningen fin og humøret højt blandt de 80 deltagere, som kom fra alle egne af landet, og med til at højne stemningen var vore 3 gæster fra Norge samt Johannes Hovaldt og Peter Mølbjerg der som medlemmer af Sparekassen Vendsyssel, Klokkerholms fondsbestyrelse havde en gave med til foreningen.                                            

Johannes Hovaldt fortalte lidt om ejendommens historie, blandt andet om de gode høstballer der før i tiden blev afholdt i disse lokaler. Så fortalte han, at byen er glad for at Dansk lastbil Nostalgi er kommet til Klokkerholm og håbede at det måtte blive til fælles glæde hvorefter han og Peter Mølbjerg overrakte den fint indpakkede gave til Dansk Lastbil Nostalgi formand Per B. Thomsen.

Gaven viste sig at være et gavebevis på 50.000 kr. som Sparekassen Vendsyssel, Klokkerholms fond har doneret til Dansk Lastbil Nostalgi med formålet at erhverve foreningens domicil til ejendom.                     

Formanden takkede på foreningens vegne for gaven og for at fonden havde været med til at realisere foreningens drømme om at købe vores lejede lokaler. Formanden takkede også for den velvilje foreningen er blevet mødt med af borgerne i Klokkerholm hvilket gør at vi føler os hjemme her og vi håber vi kan leve op til byens forventninger.

Vi benyttede også lejligheden til at udnævne Leif Christiansen til foreningens første æresmedlem. Formanden begrundede bestyrelsens beslutning bl.a. med, at Leif har været med til at stifte foreningen, har i en årrække siddet i bestyrelsen, altid er villig til at hjælpe, er en glad og venlig person der altid har repræsenteret foreningen på værdig vis. Derefter overrakte formanden et diplom og en hyggepakke til Leif Christiansen.

På vore norske gæsters vegne takkede Terje Goderstad for deltagelse i julefrokosten og talte om det gode samarbejde mellem norske og danske veteranlastbil entusiaster som han gerne så mere udbredt hvorefter han overrakte gaver til Dansk Lastbil Nostalgi. Formanden takkede vore norske venner for deres deltagelse og gaver og også han udtrykte ønske om et tættere samarbejde på tværs af landegrænserne.

Formanden takkede de medlemmer der havde deltaget i tilrettelæggelse og gennemførelse af julefrokosten. Derefter nød vi den gode mad, leveret af Menu i Klokkerholm, og hinandens selskab.

Det var endnu en god dag i Klokkerholm.

 

Tag en forårsstemning med hjem

Tina Siel, Tine Lilholt og Knud-Erik Thrane og giver torsdag den 15. marts 2018 en kirkekoncert i Hellevad Kirke med deres stemningsfulde og glade forårsrepertoire. De kalder sig for Den Unikke Trio.

Tina Siel er kendt for sin fløjlsbløde stemme, skønne fortolkninger af salmer og sange og sit altid gode humør.

Tine Lilholt er kendt fra sine mange år i Lars Lilholt Band. Tine spiller både fløjter og harpe og er et geni til at finde ind i fløjtens sjæl i sine flotte improvisationer. Tine vil ligeledes ved denne koncert spille harpe, som hun nu mestrer og vil akkompagnere på dette svære instrument.

Pigerne vil blive professionelt understøttet af pianist Knud-Erik Thrane, som med sin indføling og smukke harmonier vil fuldende trioens ramme for en meget hyggelig og stemningsfyldt koncertoplevelse.

Koncerten indeholder både danske, svenske, norske og engelske sange og salmer samt et par smukke ballader. Trioen indlægger altid et par fællessange, ligesom der også vil være solopræstationer på de forskellige instrumenter.

 

Den Unikke Trio har arbejdet sammen i 14 år og har med succes rejst rundt i landet, hvor der alle steder bliver meldt om fulde huse, og gruppen har fået virkelig gode anmeldelser. Trioen startede som en julekoncert-trio, men spiller nu hele året rundt, med et repertoire, som består af traditionelle danske, svenske, norske mere eller mindre kendte sange, instrumentale numre, som kan være både lidt klassiske og nyere, samt egne kompositioner. Den Unikke Trio har også indspillet to CD´er.

 

Der er lagt op til en smuk kirkekoncert, hvor man kan tage en skøn forårsstemning med hjem.

 

 

FAKTABOKS

Medvirkende: Den Unikke Trio bestående af Tina Siel, Tine Lilholt og Knud-Erik Thrane.

Dato: Torsdag den 15. marts 2018.

Tid: Klokken 19.00.

Sted: Hellevad Kirke, Klokkerholm.

Entré: Gratis entré.

Arrangør: Hellevad Sogns Menighedsråd.

Hellevad-Ørum: Klokkeringning for Prins Henrik

Kirkeklokkerne ringer for Prins Henrik

Kirkeministeriet har udsendt cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død.

Der skal ringes med alle kirkeklokker i folkekirkens kirker i forbindelse med bisættelsen Hans Kongelige Højhed Prins Henrik tirsdag den 20. februar 2018.

”Der skal ringes i en halv time, før højtideligheden i Christiansborg Slotskirke begynder kl. 11.00, og der skal ringes i en halv time efter, at bisættelsen har fundet sted”, fortæller Birthe Agerbæk, som er kirkeværge ved Hellevad Kirke i Klokkerholm.


Den officielle tekst fra Kirkeministeriet lyder:
Ved kgl. resolution af 15. februar 2018 har Hendes Majestæt Dronning Margrethe den Anden bestemt, at der i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Henriks død overalt i Danmark skal ringes med alle kirkeklokker i forbindelse med bisættelsen i en halv time før højtideligheden begynder og i en halv time efter, at bisættelsen har fundet sted.

Salmer for de mindste i Hellevad Kirke

Midt i marts starter et babysalmesangshold i Hellevad Kirke i Klokkerholm. Der er plads til flere på holdet.

KLOKKERHOLM: Hellevad Kirke byder alle babyer fra 1-10 måneder med deres mor eller far velkommen til babysalmesang fra marts til maj. Holdet starter den 14. marts og løber over 10 gange og deltagelsen er gratis.

”Vi synger og nynner salmer, puster sæbebobler, vugger babyer i tæpper, kigger på stjerner, danser med baby, tænder lys i døbefonten samt meget andet”, fortæller kirkens organist, Lasse Christensen, som leder og står for holdet.

Babysalmesang er et musikalsk tilbud for babyer med enten mor eller far. Babysalmesang handler om at skabe kvalitetstid gennem musik, sang, bevægelse, rytmik og stemning i samspil med mor/far og barn. Sang og musik er med til at stimulere den kreative udvikling. Derudover er man med i et fællesskab med andre børn og forældre fra lokalsamfundet.

Indbydelse til babysalmesang 2018

 

Minikonfirmand

De er i gode hænder

 

En stor flok elever fra 3. klasse på Klokkerholm Skole har valgt at starte til minikonfirmand ved Hellevad Kirke. De skal arbejde med hvad kirken og kristendommen er for en størrelse, heriblandt bøn, tilgivelse, nadver, dåb og kirkens højtider.

 

HELLEVAD-ØRUM: Dagens emne var dåb og hænder. Vi kender alle de faste udtryk, som fx at holde hånden over nogen, være i gode hænder, give en hånd med, slå hånden af nogen, med rund hånd eller have nogen i sin hule hånd.

 

I Guds hænder

I undervisningen har minikonfirmanderne snakket om de mange udtrykke, vi kan, via vores hænder: pege på noget, tælle, vinke, klappe, holde i hånd, folde hænderne og give skulderklap. Ja, tegnsprog er et helt sprog udelukkende bestående af vores hænder, og som kan udtrykke alt.

Fælles for alle udtryk handler om, hvordan vi behandler hinanden, det vil sige de udtrykker, hvordan vi er i hinandens hænder. Det er i høj grad med hænderne, vi gør hinanden godt eller ondt.

Ligeledes er det hænderne vi bruger, når vi døber og velsigner hinanden. Ved dåben får vi et usynligt ’mærke’, som et tegn på, at man hører til hos Gud, og at han holder hånden under os. Vi skal blot have tillid til det.

Minikonfirmanderne tegnede deres hænder og skrev en lille bøn i hånden. En af bønnerne lød: ”Kære Gud. Beskyt os alle i din hånd. Amen.” Alle tegningerne er ophængt i konfirmandstuen. Derudover lavede alle en døbefont af cernit, som de fik med hjem.

 

Hvad er minikonfirmand?

Folkekirken tilbyder minikonfirmandundervisning til alle børn i hele landet, typisk for elever på 3. klassetrin. Børnene får et grundlæggende kendskab til kirke og kristendom gennem blandt andet historier, leg, musik og kreative aktiviteter som drama og tegninger. Undervisningen er tilpasset børnenes alder og lægger op til spørgsmål og undren.

Minikonfirmander besøger ofte kirkerummet, fordi det åbner op for gode og nysgerrige spørgsmål om de ting, som børnene ser i kirken, fx en døbefont eller et billede.

Børnene stiller også eksistentielle spørgsmål om liv og død. For kan det virkelig kan passe at Gud findes? Og bor han lige her i kirken eller oppe i skyerne? Og passer Gud på min døde mormor oppe i himlen?

Minikonfirmanderne hører også bibelhistorier, som de kan spejle deres liv i. Historierne er ikke bare centrale i kristendommen, men de også er en væsentlig del af vores kultur og fælles referenceramme.

Undervisningen forestås af organist Lasse Christensen, samt den nye sognepræst i Hellevad-Ørum, Sandra Fossdal Nielsen.

 

Orientering om flytning af ”shelter-2” ved møllesøen.

Byen i landskabet har i kraft af en stor indsats fra søudvalget etableret to shelters ved møllesøen. Dels shelteret ved fiskebroen og dels ”shelter-2” lidt længere østpå, på samme side af møllesøen.
Hvad man ikke har kunnet forudse ved anlæggelsen har vist sig i form af støj- og røggener fra shelter-2. Flere af beboerne i umiddelbar nærhed af dette shelter har været generet.

Byen i Landskabet har derfor nedsat et udvalg i forsommeren i forsøg på at løse problemet. Udvalget har bestået af medlemmer fra Søudvalget, Borgerforeningen, de berørte husejere, Søparkens grundejerforening og Byen i Landskabet.

Efter tre møder samt et møde ”on location”, er det ikke lykkedes at komme til enighed om problemets løsning. Søudvalget har holdt på, at shelter-2 skulle forblive på dets plads og har ikke kunnet anerkende husejernes klagepunkter. Det har ikke været muligt at blive enige om forholdsregler, der har kunnet løse problemerne.

Ved det 4. møde den 16. november 2017 blev det nødvendigt med en afstemning for at komme videre med løsningen. Resultatet af denne blev, at shelteret skal flyttes til en nyanlagt shelterplads ved Kvindbjerg Høje, i tæt relation til pilgrimsruten.
Hans Glinvad Kristensen har som reaktion på udvalgets beslutning valgt at forlade udvalget. I bestyrelsen for Byen i Landskabet er vi kede af dette.

Hans har gennem årene udført et stort og prisværdigt arbejde i søudvalget. Vi vil gerne sige Hans tak for indsatsen, han har ydet i søudvalget gennem årene.

Bestyrelsen for Byen i Landskabet.

Filmstudiekreds

Torsdage 18. januar, 1. og 15. februar 2018

– tre filmaftner i vintersæsonen, som igangsættere og inspiration til samtale om nogle af de store livsspørgsmål.

Program er tilrettelagt med fokus på kortfilm under temaet ”Sig det som det er” og foregår i Konfirmandstuen, Bredkærsvej 22, Klokkerholm.

 

Alle filmaftnerne starter klokken 19.00 og deltagelse er gratis. Studiekredsen arrangeres i et samarbejde mellem menighedsrådene og Klokkerholms Aktive Kvinder.