Kategoriarkiv: Nyheder

Lutter Luther høstfest i Klokkerholm

Lutter Luther høstfest i Klokkerholm

Hellevad og Ørum Kirker fejrer i lighed med sidste år fælles høstgudstjeneste den sidste søndag i september. Samtidig fejres den ’høst’ som kirke og samfund har fået af reformationen jævnfør 500 års-fejringen af reformationens begyndelse. Kom i god tid og mød afladsprædikanten Johan Tetzel og reformatoren Martin Luther samt en middelalderduoen på skalmeje og tromme.

Ved gudstjenesten medvirker kirkens børne- og ungdomskor, kirkekoret og fælleskoret, foruden trompetist på fællessalmerne.

Arrangementet afvikles i Hellevad Kirke samt i et opstillet telt på kirkens torv, hvor der efter gudstjenesten er suppe- og salgsboder, børneaktiviteter og bogbord. Medbring gerne en høstgave i form af årets frugt, grønt, bagværk, marmelade, som børn bærer frem ved gudstjeneste og efterfølgende sælger til fordel for nødhjælps og socialt arbejde. De to menighedsråd samarbejder med frivillige fra borgerforeningen, aktive kvinder, madklubben, blå spejdere, Ørum Amatørscene, kirkekor og konfirmander.

Indbydelse til afskedsgudstjenester og reception

Indbydelse til afskedsgudstjenester og reception

Menighedsrådene ved Hellevad og Ørum Kirker indbyder til afskedsgudstjenester for vores sognepræst gennem 20 år, Ole Skov Thomsen, søndag den 27. august 2017 i begge kirker, med efterfølgende reception ved præstegården.

 

Ørum Kirke kl. 09.30

Hellevad Kirke kl. 11.00

Reception ved præstegården kl. 12.15

 

Alle er velkomne.

Endnu et guldfund på Byrhøj ved Klokkerholm?

Det vil vise sig! Vendsyssels historiske museum og Klokkerholm – byen i landskabet holder et detektorrally for 3. år i træk. Denne gang afsøges et helt nyt område ved Byrhøj. Sidste år blev der gjort et betydeligt guldfund, som blev udlånt af nationalmuseet og udstillet på museet i Hjørring i sommerens udstilling Guld, magt og slægt.
Nu bliver området igen gennemsøges af en flok detektorfolk, og i spidsen står Vendsyssel historiske museum og arkæolog Morten Larsen.
Byrhøj er en del af bopladsen Stentinget, som ligger på en højderyg lige i udkanten af Klokkeholm. Netop placeret her lige i midten af Vendsyssel. På dette tidspunkt fra år 500 e.Kr. og 400 år frem, førte alle veje i Vendsyssel til Klokkerholm? Eller helt præcist til handels-, værksteds og magtcenteret Stentinget. Stentinget ligger oppe på Jyske Ås. Stentinget har altså eksisteret takket være et veludbygget og omfattende vejnet, der har kunnet muliggøre, at Stentinget kunne opretholde bebyggelsens status. Fra pladsen og gravhøjen Byrhøj er der en fantastisk udsigt mod syd og vest. Områdets overhoved har her haft et godt overblik over Vendsyssel –
Området blev delvist udgravet i 1990 og her blev der gjort betydelig fund. Disse fund består hovedsageligt af smykker, vægtlodder og smykker, som i dag kan ses på Nationalmuseet. Der er tale om en stor handelsplads, og flere arkæologer mener, at her kan der gøres endnu flere fund. Lørdag den 2.9 skal bopladsen Stentinget og Byrhøj ved Klokkerholm gennemsøges ved hjælp af et korps af inviterede detektorfolk. Hele arrangementet er sat i stand i at samarbejde mellem Vendsyssel historiske museum og ”Natur og historie” under byen i landskabet i Klokkerholm. Dagen igennem er det muligt for alle interesserede at komme på Byrhøj og følge detektorfolkets arbejde på pladsen. Arealet omkring Byrhøj bliver opmålt og skal gennemsøges, hvorefter alle fund bliver registreret.
Dette detektorrally er en gentagelse af undersøgelserne de to foregående år. Det er blot andre felter, der skal afsøges. Dette er måden, hvorpå man kan registrere hyppigheden af fundene og med en opmåling af, hvor de nøjagtigt er fundet. Fundene den 2.9 er afgørende for, om udvalget og museet gennemfører endnu et detektorrally næste år.
”Natur og historie” står for den praktiske del, dog med hjælp. Fredag den 1.9 er Klokkerholm skoles 5. og 6. kl. sat i spidsen for opmålingen af de mange felter. Samtidig kan eleverne blive klogere på vores historie og arkæologers arbejde. Eleverne har arbejdet med Byrhøj inden arrangementet og er velkomne til også at komme og hjælpe om lørdagen. Invitationen gælder også de forældre, som kunne være interesserede i at deltage.
Udvalget har ansøgt fredningsnævnet om at få udført de tiltag, som er beskrevet i fredningen fra 1990. Dette indebærer at få etableret en parkeringsplads og en sti til Byrhøj i efteråret, så det bliver nemmere at besøge dette unikke sted. Desuden bliver der lavet infotavler og et område med borde/bænke i ”gryden” i Byrhøj.  Der er mange planer, som skal gøre området mere tilgængeligt for publikum, så området ikke kun besøges en gang om året.
Lørdag den 2.9 er det muligt for alle interesserede at komme på Byrhøj og følge museets arbejde og høre mere om fundene. Lokalhistorisk arkiv i Klokkerholm har lavet en plancheudstilling om Byrhøjs historie, som kan ses i teltet ved Byrhøj på detektordagen. Samtidig søger lokalhistorisk arkiv interesserede, som vil være med til at starte en studiekreds om emnet.
 
Mvh
Jette Skiveren

DM i traktortræk.

Kære Klokkerholm og Omegn.

Den 9 september 2017. afholder Vendsyssel Landboungdom DM i traktortræk.
På banen i Klokkerholm på Østermarksvej 40.

I forbindelse med det vil der være en del trafik og larm.

Bredkærsvej vil blive brugt til lastbil og traktor trafik og camping og
publikum vil bruge Østermarksvej.
Vi forventer 3000 tilskuer og 70 traktor.


Fordi vi kan komme til at larme, genere og støje denne weekend,
håber vi på god forståelse og at se jer til stævnet.

Vi vil bestræbe os på at genere mindst muligt.
Tak for jeres forståelse.

Mvh. DM styregruppen.

Ved spørgsmål er i velkommen til kontakte.
Gerbrig Postma 23742582
Thomas Poulsen 24498327
 

Familiespejd i Dannerhøj Gruppe

Vi vil gerne invitere alle børn i alderen 3-6 år til at komme og lege med, når vi starter Familiespejd i Dannerhøj Gruppe

Familiespejd er spejder for de allermindste og deres forældre.
Med familiespejd får børnene spændende og udfordrende spejderoplevelser, hvor de er aktive i naturen.

Og det er oplevelser, som børnene får sammen med deres familier.

Første spejderaktivitet er SØNDAG DEN 13. AUGUST KL. 10-12.
Tilmelding senest 11/8 til Sine Storgaard: sinestorgaard@gmail.com
kontakt: 28936637 ved spørgsmål.

Kommende spejdermøder: 10. september – 1. oktober – 7.-8. oktober
(GRUPPETUR) – 29. oktober

www.klokkerholm-spejderne.dk
Facebookgruppen: DDS Dannerhøj Gruppe

DE ÆLDRE SPEJDERE MØDES HVER TIRSDAG – Se hjemmesiden for information herom.
 

 

Detektorrally på Byrhøj

Atter detektorrally på Byrhøj ved Klokkeholm.
Udvalget fra Natur og historie, Byen i landskabet er i fuld gang med at forberede detektorrally på Byrhøj.
Det finder sted den 2.9 kl. 11 – 15 – alle er velkomne.

Man kan følge detektorfolkets arbejde, drikke en kop kaffe, se udstilling i teltet og måske være så heldig at være til stede, når de inviterede detektorfolk finder guldskatte. Sidste år blev der fundet bl .a. en stor guldring, som har kunnet ses på udstillingen: Guld, slægt og magt på Vendsyssel historiske museum i sommer.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen

Stort anlagt Reformationsjubilæum i Hjallerup

Stort anlagt Reformationsjubilæum i Hjallerup

 

500 års-jubilæet for Reformationen bliver fejret med en stor familiekoncert i Hjallerup Idrætscenter, hvor Sigurd Barrett kommer og fortæller ’Alt om Luther på 60 minutter’.

 

HJALLERUP: Hvad er reformationen for noget? Hvem var ham der Martin Luther? Og hvad betyder reformationen for os i dag? Det kan nok både børn og voksne undre sig over og mange spørgsmål melder sig. Sigurd Barrett og tøjdyret Snapper har sammensat en koncert, hvor Sigurd fortæller Reformationens historie i ord og toner ledsaget af eget orkester og kirkernes børnekor fra hele gl. Dronninglund Kommune. Arrangementet bliver afholdt i Hjallerup Idrætscenter søndag den 29. oktober 2017 – to dage før reformationsdatoen, som er den 31. oktober. På denne dag i 1517 hamrede Martin Luther 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg – 95 udsagn mod afladen, som kirken skulle gøre op med.

 

Arrangementet ”Alt om Luther på 60 minutter” er blevet til i et samarbejde mellem Hjallerup Borgerforening, Klokkerholm Borgerforening og kirkerne i den østlige del af Brønderslev Kommune. I efteråret 2016 spurgte Hjallerup Kirke de to borgerforeninger og de øvrige kirker, om der var stemning for at samarbejde om projektet. Det har der i høj grad været, og siden da er der blevet holdt en række fælles planlægningsmøder, hvor opgaverne er blevet fordelt på bedste vis.

 

”Det er en stor glæde at samarbejde lokalt omkring konkrete projekter som dette”, fortæller sognepræst Marie Kirketerp fra Hjallerup Kirke, og fortsætter: ”Vi kan alle byde ind, med hvad vi hver især kan, og så styrker det fællesskabet i lokalsamfundet.”

 

Ud over de lokale arrangører er der også lokale sponsorer til arrangementet. Her skal nævnes: Hjallerup Musikforening, Dronninglund Sparekasse og Brønderslev Kommunes kulturpulje, som har støttet med 30.000 kr. Billetter kan købes via Hjallerup Borgerforenings hjemmeside til 50 kr. pr. person.

 

 

Dato: søndag den 29. oktober 2017 kl. 12.30.

Entré: 50. kr. pr. person. Billetter kan købes her: https://hjallerupborgerforening.nemtilmeld.dk/8/

Medvirkende: Sigurd Barrett og orkester, Snapper og områdets børne- og ungdomskor.

Arrangør: Menighedsrådene i gl. Dronninglund Kommune, Hjallerup- og Klokkerholm Borgerforening.

Sponsorer: Brønderslev Kommunes kulturpulje, Dronninglund Sparekasse, Hjallerup Musikforening, Sparekassen Vendsyssels Fond Klokkerholm.

Pilgrimsvandring ved Slettestrand

Pilgrimsvandring ved Slettestrand

I lighed med tidligere år fejres Kr. Himmelfartsdag under åben himmel med en pilgrimsvandring. Turen er i år en vandring med udgangspunkt fra Svineklovene ved Fjerritslev, forbi det nedbrændte Svinkløv Badehotel til Slettestrand, sidste del af turen langs Under Lien til Fosdalen og gennem den smukke ådal op til Lerup Kirke.

Pilgrimsvandring i en moderne tydning samler en bred vifte af interesser fra natur, over motion, til historie og det religiøse. At vandre minder om livet som en vej, hvor det er vigtigt med mål og retning, men også at være til stede undervejs. Kr. Himmelfartsdag vil vi vandre et stykke sammen.

Vi mødes til morgensang i Hjallerup Kirke kl. 9.00. Herefter bliver vi kørt i bus til Fjerritslev. Den enkelte bedes selv medbringe madpakke og drikkevarer til frokost. Til gengæld serveres der kaffe og brød. Vi holder afsluttende en kort andagt i Lerup Kirke. Forventelig hjemkomst ved 16 tiden.

Godt fodtøj er vigtigt til den godt 10 km. lange vandring. Der er mulighed for individuelt for at vælge en kortere distance, alt efter hvad kræfterne rækker til, da vi har en følgebil med til opsamling på udvalgte steder.

I tilfælde af vedholdende regn nøjes vi med morgensang i Hjallerup Kirke.

Turen er et samarbejde mellem Hellevad, Ørum og Hjallerup Kirker.

Tilmelding senest 21. maj til Torben Sanden, telefon 98 28 18 90 eller mail: torben@sanden.dk

eller til Ole Skov Thomsen, telefon 98 28 40 56 eller mail: oth@km.dk

eller ved at skrive sig på den fremlagte tilmeldingsseddel i kirkens våbenhus.

Kirkeskib i Hellevad Kirke

Hellevad Kirke har fået foræret ”Fregatten Jylland”

Hellevad Kirke i Klokkerholm har fået skænket et modelskib af Ejnar Christensen, Klokkerholm, som siden november 2016 har været medlem af menighedsrådet i Hellevad Sogn. Skibet er ”Fregatten Jylland”, som stadig findes i dag i Ebeltoft.

Ejnars interesse for modelskibsbyggeri startede i 2007 – efter Ejnars udsagn som en slags tidsfordriv. Arbejdet foregår derhjemme ved spisebordet, hvorfor skibsbyggeriet kun er aktuelt i vinterhalvåret, da der også skal være plads til andet i huset.

Det kræver megen tålmodighed, omhu og vilje at bygge modelskibe. Mange af delene har Ejnar selv lavet fra bunden, og hustruen Sanny har også været med i processen, blandt andet med sy-arbejde og hjælp med de små dele. Det har taget to vintre at bygge ”Fregatten Jylland”. Dels var det hans første skib, og det er et af de vanskeligste skibe at bygge.

Han har foruden fregatten også bygget skoleskibet ”Danmark” og regalskibet ”Vasa”, som sank på sin jomfrurejse i Stockholms havn i 1628. Og med tre modelskibe i huset var der ikke plads til at bygge flere, så de besluttede at spørge menighedsrådet, om de var interesseret i et skib til kirken.

Skibsbyggeriet har ført til flere udstillinger med hans modelskibe i banker og sparekasser. Også Ebeltoft Museum har været interesseret i at få en udstilling med ”Fregatten Jylland”.

Fregatten er med sine 71 meter verdens længste træskib. Skibet blev søsat 20. november 1860 og havde, som den eneste af de tre skruefregatter af den såkaldte Niels Juul klasse, en dampmaskine. Maskinen kunne præstere op til 15 knob og var flådens hurtigste skib på daværende tidspunkt.

Ejnar har i øvrigt et stort samler-gen: han samler både på frimærker, modelbiler og mønter. Han er endda næstformand i Aalborg Møntsamlerforening og ejer både mønter og medaljer af ”Fregatten Jylland”.

Genåbning af Hellevad kirke 7. maj

Så lykkedes det! Renoveringen af Hellevad Kirke er færdig! Endda i så god tid til konfirmationen St. Bededag, at der

Kan afholdes genåbningsgudstjeneste søndag den 7. maj kl. 11.00. Menighedsrådet er vært ved en efterfølgende let anretning for alle interesserede.

Udover kalkning, supplerende teglstensgulv og nyt knæfald er der ophængt et kirkeskib skænket af det lokale menighedsrådsmedlem Ejnar Christensen. Med fjernelse af nogle få bænke er der nu bedre plads til dåb og koncerter og i øvrigt til den sociale dimension. Det er det lokale firma Mesterbyg, som har stået for renoveringen i samarbejde med arkitektfirmaet Brøgger og menighedsrådets byggeudvalg inklusiv graver Henrik Larsen.