Konfirmation 2024

I den tidligere bededagsferie afholder vi konfirmationsgudstjenester i Hellevad Kirke – en festdag i kirke og hjem. Telegrammer, blomster, gaver etc. kan forinden lægges i våbenhuset. Navnene på konfirmanderne offentliggøres i dagspressen og på kirkens hjemmeside.
Menighedsrådet ønsker konfirmanderne et stort tillykke med konfirmationen!
Konfirmationsgudstjenester finder sted i Hellevad Kirke følgende datoer:
26. april kl. 11.
27. april kl. 9.30 og 11.
28. april kl. 11.