Kategoriarkiv: Nyheder

Ses vi til byfesten?

Midt i august afholder Klokkerholm Borgerforening Open by Night ved lastbil-foreningens garager på Hellevadvej 3. Der vil blandt andet være salgsboder fra kl. 17, hvor kirken også vil være repræsenteret. Kom og hør om det kommende arbejde med udviklingsplaner for Hellevad Kirkegård og om at være frivillig ved kirkerne.
Fredag den 18. august 2023 på Hellevadvej 3 fra kl. 17.

Skal kirkegården ud- eller afvikles?

Skal kirkegården ud- eller afvikles?

Menighedsrådet i Hellevad og Ørum Sogne står overfor en stor opgave; nemlig hvordan kirkegården omkring Hellevad Kirke skal fremstå om 50 år.

KLOKKERHOLM: Hvordan vil du gerne begraves? Hvilke behov og ønsker har du til fremtidens kirkegård? Ja, det er store spørgsmål, men ikke desto mindre noget, menighedsrådet i Hellevad og Ørum Sogne er begyndt at forholde sig til. Menighedsrådet har nemlig en bunden opgave: at få udarbejdet en udviklingsplan for Hellevad Kirkegård. Spørgsmålet er, hvilke behov og ønsker, der er og bliver, for begravelsesformer på kirkegården i fremtiden.

Tendensen er, at flere og flere bliver bisat og kremeret, hvilket giver en efterspørgsel på mindre gravpladser eller blot en plade i plæne. Det betyder blandt andet kortere fredningstid, da en urnegravplads kun er fredet i 10 år, hvilket medfører på sigt mange flere ubenyttede gravsteder. Askespredning over hav, skovkirkegårde og andre begravelsesformer medvirker også til denne udvikling.

Hvorfor en udviklingsplan?
Det er formålet at skabe en langsigtet målsætning for kirkegårdens udvikling. Planen skal udgøre arbejdsgrundlaget og sikre kontinuiteten for både nuværende og kommende menighedsråds samt ansattes arbejde med kirkegården.

Målet er en smuk og værdig kirkegård, der imødekommer ønsket om et varieret udbud af gravstedstyper, som i antal kan tilpasses aktuelle og kommende behov. Samtidig skal der værnes om de bevaringsværdige kulturelle og historiske værdier.

Omlægning af en kirkegård er en langvarig proces. På Hellevad Kirkegård er fredningstiden 30 år for kister (for egetræskister det dobbelte) og 10 år for urner. Dertil kan komme forlængelser i form af efterfølgende ægtefæller med følge. Udviklingsplanen er et redskab til at fastholde overblikket undervejs. En udviklingsplan blev udarbejdet for Ørum Kirkegård i 2020.

Der er masser af plads
Hellevad Kirkegård er med sine 2,8 tønde land en arealmæssig stor kirkegård, og kun omtrent halvdelen af kirkegården er i brug. I 1983 blev jorden omkring gravhøjen nordvest for kirken indlemmet til kirkegårdens areal. På det tidspunkt var der kun ganske få ledige gravpladser tilbage på den daværende kirkegård. Området blev taget i brug, men efterspørgslen efter kistegravpladser har siden været dalende. Det betyder, at det meste henligger som græsplæne.

Kunne man forestille sig en skovkirkegård på dette område? En pavillon med bord og bænke, hvor man kan nyde en medbragt frokost og nyde udsigten op mod Byrhøj? En oase for sanser, eller en scene til friluftsgudstjenester og koncerter?

Indkaldelse til møde
Menighedsrådet ønsker at fremlægge forskellige muligheder, idéer og tanker til dette projekt, men ønsker også at modtage inputs fra lokalbefolkningen. Dette sker ved et menighedsmøde torsdag den 24. august i Hellevad Kirke, hvor der efter et oplæg vil være stående taffel, efterfulgt af en vandring på kirkegården og plenum. Aftenen afrundes med en kort beretning fra menighedsrådet, og aftenen slutter med en aftensang.

Retrætedag i Hellum Kirke

Er din hverdag stresset? Har du mistet forbindelsen til det, der giver dig energi? Længes du efter stilhed og fred? Så vær med på retrætedag i Hellum Kirke. Udover korte andagter vil vi tilbringe dagen i stilhed med læsning, meditation, vandring og fokus på langsomhed. Her er tid til at gå i stå og bagefter vende tilbage til hverdagen med ny energi.
Tilmelding senest den 11. august er nødvendig af hensyn til forplejning. Der vil blive serveret frokost og kaffe i løbet af dagen. Tilmeldingen finder sted via www.broenderslevprovsti.dk – klik på menuen Tilbud på tværs > Kirkevandringer og retræte.
Mandag den 14. august 2023 i Hellum Kirke fra kl. 9 til 16.

Kulturoplevelser til efteråret

Elsker du musikalske oplevelser, fællessang og spændende foredrag? Hellevad og Ørum kirker har et alsidigt og spændende kulturprogram for efteråret med kirkekoncerter, foredragsaftner, fyraftensmusik og fællessang i kirkerne.
Du kan opleve et foredrag med Birgitte Kassa, som fortæller om børn med autisme – høre, hvordan Hellevadlund er blevet omdannet til et rehabiliteringscenter ved Lone Lex – lægekunsten fremskridt gennem 50 år ved Henning Meyer – musikoplevelser med Karsten Holm og Cash-trioen, Lars Jakobsen Trio fra Lønstrup, Hellevad-Ørum Kirkekor og organist Lasse Christensen – og fine sangaftner i kirkerne med lokale kor.
Der er således noget for enhver smag og interesse. Kig forbi vores hjemmeside, hvor du kan læse mere, og tag endelig dine venner og familie med til de mange spændende begivenheder.

Hej børnekonfirmand!

Nu begynder en spændende og sjov tid, hvor vi skal udforske kirken, livet, de store spørgsmål og alt muligt andet – og du kan være med! Du og dine venner i 3. klasse inviteres nemlig til at gå til børnekonfirmand. Vi skal synge, lege, høre historier, være kreative sammen og gå på opdagelse i kirken.
Vi begynder fredag den 15. september 2023. Vi kommer og henter jer efter skoletid kl. 11.35, og vi slutter kl. 13.25, så du evt. kan komme med skolebussen hjem.
Undervisningen finder sted dels i Konfirmandstuen og dels i Hellevad Kirke, og sognepræst Sandra står for undervisningen. Vi begynder hver gang med at spise vores madpakker sammen – så husk at medbringe din frokost.
Tilmelding sker via vores hjemmeside: hellevadkirke.dk

Babysang til sensommeren

Har du en lille baby? Er du stadig på barsel? Og vil du gerne synge for dit barn? Så tilmeld dig vores babysalmesangshold!
Vi samles en ugentlig formiddag i Hellevad Kirke, hvor vi synger en række gode salmer og sange for babyerne. Efter lektionen hygger vi os med lidt kaffe. Vi begynder torsdag den 31. august 2023 kl. 10, og forløbet strækker sig frem til og med 2. november. Deltagelse er gratis.
Tilmelding og spørgsmål til forløbet rettes til organist Lasse Christensen på mail: lasse@hellevadkirke.dk / tlf. 28 39 77 90.

Det er fedt at synge i kor

Efter sommerferien kan du igen gå til korsang sammen med dine venner! Korskolen er et gratis fritidstilbud for alle børn fra 3. klasse og opefter – eneste forudsætning er lysten til at synge.
Vi medvirker også til en række familiegudstjenester og korkoncerter i Hellevad og Ørum Kirker, derudover deltager vi i et par korstævner i løbet af sæsonen.
Vi begynder torsdag den 24. august 2023 i musiklokalet på Klokkerholm Skole kl. 14.15 til 15.15. Tilmelding sker via hjemmesiden – hellevadkirke.dk – eller ved henvendelse til organist Lasse Christensen lasse@hellevadkirke.dk / tlf. 28 39 77 90.

Paradislunden er i fuldt flor

Sidste efterår blev der plantet flerstammede paradisæbletræer på kirkegårdsarealet nord for Ørum Kirke. Området skal blive til en smuk paradislund, hvor der er mulighed for både kistebegravelse og urnenedsættelse i plæne med en opretstående gravsten og et lille bed, som er afgrænset af en ramme med to rækker chaussésten.
Paradislunden er en del af en langsigtet udviklingsplan for Ørum Kirkegård, som skal sikre et udbud af kiste– og urnegravsteder i forskellige miljøer, herunder områder med et mere uformelt præg. Generelt ønskes der at skabe en ramme omkring den samlede kirkegård, hvor der kan etableres rolige og fredfyldte gravrum til forskellige gravstedstyper. Hvert gravrum skal fremstå som en harmonisk helhed, uanset antallet af benyttede gravsteder.

Ny fælles kalenderportal

Folkekirkerne i Brønderslev Provsti har i en del år samarbejdet på tværs af sognegrænserne. Samarbejdet har blandt andet udmøntet sig i fælles diakoniprojekter som sorggrupper, juleaftensfest og ferier for økonomisk trængte børnefamilier i kommunen. Vores skole-kirketjeneste er også et resultat af det fælles samarbejde.
Nyeste skud på stammen er en kalenderportal, hvor man hurtigt kan danne et overblik over, hvad der sker rundt omkring i kirkerne. I portalen kan man finde kommende koncerter, foredrag, fællessang og vandreture. Portalen er brugervenlig, og alle arrangementer er forsynet med præcis adresse på det sted, hvor arrangementet finder sted.
Portalen kan findes på www.hellevadkirke.dk og www.broenderslevprovsti.dk – på sidst nævnte kan man desuden finde en kalenderportal over kommende gudstjenester i provstiet.

Vi synger morgensang

Start dagen med en halvtimes morgensang efterfulgt af rundstykker og kaffe. Vi har forberedt et antal sange og salmer fra Salmebogen, Højskolesangbogen og salmebogstillægget 100 salmer. Nyd derudover også lidt korsang, et ord til dagen og et musikstykke. En god optakt til weekenden. Ved klaveret sidder organist Lasse Christensen.
Fredag den 9. juni i Ørum Kirke kl. 9.
Fredag den 30. juni i Konfirmandstuen kl. 9.

Morgensang og rundstykker

Morgensang og rundstykker
Start dagen med en halvtimes morgensang efterfulgt af rundstykker og kaffe. Vi har forberedt et antal sange og salmer fra Salmebogen, Højskolesangbogen og salmebogstillægget 100 salmer. Nyd derudover også lidt korsang, et ord til dagen og et musikstykke. En god optakt til weekenden.
Ved klaveret sidder organist Lasse Christensen.
Fredag den 12. maj 2023 i Hellevad Kirke kl. 9. Deltagelse er gratis.