Underskriftsindsamling

Danmark er præget af mange års ukritisk centralisering i det offentlige og satsning på de største byer og erhvervene dér, som har skabt en skævvridning af landet og accelereret befolkningens flytning mod byen, også kaldet urbanisering.

Denne udvikling har i stigende grad fået negative konsekvenser for vores samfund ved at en altafgørende vækst og udvikling i landdistrikter og yderområder er gået tabt, til skade – ikke blot for de ramte områder – men for udviklingen og værdiskabelsen i hele vores velfærdssamfund.

På trods af centraliseringen og urbaniseringen har kommuner, virksomheder og borgere skabt flotte resultater, men udfordringerne er markante og vi står aktuelt i valgkampen overfor spørgsmålet: KNÆKKER DANMARK?

Vi ønsker bedre rammevilkår og bedre udviklingsmuligheder, så landdistrikter og yderområder kan skabe udvikling og vækst til gavn for hele samfundet. Vi ønsker fællesskabet og sammenhængskraften tilbage i samfundet på tværs af landet. Vi ønsker ET HELT DANMARK I BALANCE.‪‬‬‪‬‬‪‬‬‪‬‬

Landdistrikternes Fællesråd har derfor lavet en underskriftsindsamling, hvor vi viser politikerne, hvad der skal til for at få Et helt Danmark i balance, og at vi er MANGE, der ønsker dette for vores land.
Underskriftsindsamlingen bliver organisationens opråb til politikerne om at sætte emnet Et helt Danmark i balance på deres dagsordener her i valgkampen.
• Vi ønsker bedre muligheder for at udvikle virksomheder, arbejdspladser og være iværksætter i områder uden for de større byer.
• Vi ønsker bedre mulighed for at kunne placere attraktiv bosætning lokalt.
• Vi ønsker adgang til finansiering af boliger og erhverv i alle landets kommuner og postnumre.
• Vi ønsker uddannelserne placeret over hele landet.
• Vi ønsker bedre infrastruktur og en digital infrastruktur, som sikrer mobil- og internetdækning i alle landets egne.
• Vi ønsker, at alle borgere skal have god adgang til kommunale og regionale services som skoler, børnepasning og de almene og akutte sundhedsydelser.
• Vi ønsker decentralisering frem for centralisering herunder flere statslige arbejdspladser placeret rundt i hele landet fremfor i hovedstaden.
• Vi ønsker at gøre op med de negative billeder, der tegnes af os, der bor i Danmarks landdistrikter uanset, om man kommer fra Skagen i Nord eller Gedser i Syd eller Thyborøn i Vest eller Svaneke i Øst. De gode eksempler på virksomheder, iværksættere, aktive landsbyer og foreninger og ildsjæle fortjener mere plads i medierne end de negativt-ladede historier om Udkantsdanmark etc. 
Vi behøver ikke særbehandling blot lige vilkår, så vi kan anvende de styrker, potentialer og muligheder, vi har lokalt.

Vi bor alle i Danmark og betaler skat, så bør vi også kunne leve et helt liv i det lokale Danmark. Der skal være plads til alle – både mennesker, som vil bo på landet og mennesker, som foretrækker byerne. Vi er hinandens forudsætninger, vi får alle hjulene til at dreje rundt, og vi er alle glade for de egne, vi bor i.
Hvis man ønsker at være med i underskriftsindsamlingen er man sammen med Landdistrikternes Fællesråd med til at sige, at hele Danmark skal prioriteres og tilgodeses, når der træffes politiske beslutninger og samfundsgoder skal fordeles.


Fakta

Underskriftsindsamlingen kan findes på vores hjemmeside www.landdistrikterne.dk eller direkte på: http://www.skrivunder.net/et_helt_danmark_i_balance

Læs mere om Landdistrikternes Fællesråd’s arbejde med rammevilkårene gældende for de danske landdistrikter. På: www.landdistrikterne.dk/fokusomrader