Tag-arkiv: Hellevad-Ørum Kirke

Minder fra 80’erne

Minder fra 80’erne
Susan himmelblå af Kim Larsen, Danse i måneskin sunget af Trine Dyrholm, Kald det kærlighed af Lars Lilholt og Tusind stykker af Anne Linnet. 1980’erne var et godt og produktivt årti i dansk musik med mange ørehængere, og som stadig bliver spillet i radioen. Vi vil synge et lille udpluk af disse sange ved denne sangaften, hvor vokalgruppen Prima Vista medvirker. Ved klaveret sidder organist Lasse Christensen.
Torsdag den 8. februar 2024 i Ørum Kirke kl. 19.
Gratis entré.

Kyndelmisse med pandekager og øl

Kyndelmisse med pandekager og øl
Vi er halvvejs igennem vinteren, og på denne søndag fejrer vi lyset komme ved en lysgudstjeneste med læsninger, orgelmusik og korsang. Hellevad-Ørum Kirkekor medvirker under ledelse af organist Lasse Christensen, som også betjener orglet, og sognepræst Sandra Fossdal Nielsen er liturg.
Efterfølgende inviteres alle til pandekager og øl i Ørum Kultur- og Forsamlingshus.
Søndag den 4. februar 2024 i Ørum Kirke kl. 14.

GODT NYTÅR!

GODT NYTÅR!
Vi ønsker hinanden et godt og lykkebringende nytår i forbindelse med nytårsgudstjenesten i Hellevad Kirke på årets sidste dag. Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet et glas med bobler og kransekage. Sognepræst Sandra Fossdal Nielsen prædiker.
Søndag den 31. december 2023 i Hellevad Kirke kl. 14.

Det kimer nu til julefest

Det kimer nu til julefest
Holder du også meget af julens salmer? Dét gør vi, og som en hyggelig optakt til julen inviterer vi til en sangaften, hvor julens smukke melodier er i centrum. Klokkerholm Koret bakker op om fællessangen, og koret medvirker desuden med et mindre juleprogram. Koret synger under ledelse af dirigent Line M.G. Jensen, og ved klaveret sidder kirkens organist, Lasse Christensen.
Onsdag den 20. december 2023 i Ørum Kirke kl. 19.
Gratis entré

Højt fra træets grønne top

Højt fra træets grønne top
2. søndag i advent: Vi inviterer traditionen tro til juletræ og -hygge for hele familien i Ørum Kultur- og Forsamlingshus efter en familiegudstjeneste i Ørum Kirke. Menighedsrådet serverer varme æbleskiver og gløgg, og gad vide om, vi får besøg af en herre, der har travlt i december måned? Der skal selvfølgelig også danses omkring juletræet til Højt fra træets grønne top. Deltagelse er gratis.
Søndag den 10. december 2023 i Ørum Kirke kl. 13.

Jul, jul, strålende jul

Jul, jul, strålende jul
Julens salmer og sange. Det bliver næppe smukkere, og i et middelalderligt kirkerum som kulisse og med forventningsfulde korsangere i alle aldre, der står i stearinlysets skær og synger julen ind i hjerter og sind, så er rammen sat for julekoncerten i Hellevad Kirke. Glæd dig til at høre Hellevad-Ørum Kirkekor og vokalgruppen Prima Vista, og se korskolen gå luciaoptog på smukkeste vis. Vi lytter også til læsninger om fødslen i Betlehem og synger julens salmer. Korene synger under ledelse af organist Lasse Christensen.
Hør musik af blandt andet Philip Faber, Gustaf Nordquist og Marianne Søgaard.
Torsdag den 14. december 2023 i Hellevad Kirke kl. 19.
Gratis entré.

Hvorledes skal jeg møde

Hvorledes skal jeg møde
Giv dig selv en fyraftenspause, og lyt til en halvtimes adventsmusik i kirkerummet, som optakt til adventstiden. Ved orglet sidder organist Lasse Christensen, og han spiller orgelbearbejdelser af forskellige adventssalmer, heriblandt flere over adventssalmen Hvorledes skal jeg møde, og pastorale-satser. Hør musik af blandt andet Max Reger, N.O. Raasted, Charles Wesley og D. Buxtehude.
Arrangementet er tænkt som en kort anledning til at besøge kirken sidst på eftermiddagen, tænde et lys, lade pulsen og sindet falde til ro. Kom gerne i arbejdstøjet, og når musikken klinger af, er kaffen til gengæld klar.
Torsdag den 30. november 2023 i Hellevad Kirke kl. 16.30.

For at tænde lys

For at tænde lys
Mental fordybelse og plads til eftertanke. Vi inviterer til en fredfyldt og stemningsfuld stillegudstjeneste med veksling mellem orgelmusik, refleksioner, korsang og stilhed. Vi synger salmer, tænder lys og giver plads til stilheden. Organist Lasse Christensen spiller et afdæmpet repertoire, og sognepræst Sandra Fossdal Nielsen læser ord til refleksion.
Søndag den 26. november 2023 i Hellevad Kirke kl. 16.

Lægekunstens fremskridt gennem 50 år

Lægekunstens fremskridt gennem 50 år
Vi har igennem mange år opnået utrolige fremskridt inden for sundhedsvæsnet, hvor vi i dag i større skala kan helbrede alvorlige sygdomme og leve et liv uden symptomer. Men følger man pressen, bliver der ofte tegnet et andet billede, som i mange tilfælde overskygger de forbedringer og den positive udvikling, der trods alt er sket. Der er håb for fremtiden, at mange flere sygdomme kan behandles.
Aftenens taler er pens. læge Henning Meyer, som gennem flere perioder har arbejdet som lægevikar i Klokkerholm, men stoppede i 2020.
Tirsdag den 14. november 2023 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Gratis entré (kaffe/brød 20 kr.).

En aften med Cash

En aften med Cash
Bob Dylan sagde om Johnny Cash: “Han var som nordstjernen – du kunne styre dit skib efter ham.”
Rick Rubin sagde om ham: “Hans storhed var ikke, at han var en stor sanger og sangskriver – det var han – men det er ikke derfor, vi elsker ham. Vi elsker ham, fordi han var et stort menneske, og hans menneskelighed skinnede igennem hans arbejde.”
Engle og dæmoner blander sig med countrymusik og amerikansk musikhistorie, når sangeren Karsten Holm & band leverer en musikalsk fortælling om Johnny Cash og den evige kamp mellem det religiøse og tilværelsens skyggesider, der var en enorm drivkraft for ham som kunstner.
Tirsdag den 7. november 2023 i Hellevad Kirke kl. 19. Gratis entré.

Træfældning forud for renovering af kapel

Træfældning forud for renovering af kapel

I uge 42 begynder en renovering af kapellet ved Hellevad Kirke i Klokkerholm. En proces, der har været undervejs i flere år.

KLOKKERHOLM: Der har været fast arbejde for kirkeværgen ved Hellevad Kirke i Klokkerholm i de sidste par år. En stor opgave har nemlig ligget på kirkeværge Karen Vinther Tofts bord: Renovering af kapellet ved Hellevad Kirke. En langstrakt proces, som nu endelig bliver til mere end blot idéer og tegninger.

– Hovedårsagen til renoveringen var kapellets toiletfaciliteter, som slet ikke er handicapvenlige og desuden betydeligt nedslidt, fortæller Karen Vinther Toft.

– Det nye toiletrum bliver større, så kørestolsbrugere også kan benytte toilettet. Det betyder, at noget af kapelrummet bliver inddraget. Heldigvis er kapelrummet så stort, at det ikke får betydning for kapellets funktion som lighus, uddyber Karen Vinther Toft.

Flisegangen fra indgangsportalen til kirken er ligeledes nedslidt og meget ujævn, og vanskelig for kørestolsbrugere at køre på. Denne flisegang bliver i samme forbindelse lagt om, og der bliver nyanlagt en stiforbindelse med fliser til det nye toilet. Det betyder, at fem træer er blevet fældet, blandt andet to store kastanjetræer, som stod på begge sider af indgangsportalen.

– Træerne var syge, og da der også skal lægges ny flisegang, vurderede vi i menighedsrådet, at det er bedst, at træerne bliver fældet nu, så flisegangen ikke skulle lægges om, når træerne alligevel skulle fældes indenfor en overskuelig fremtid, fortæller Karen Vinther Toft.

I samme ombæring bliver der indrettet et kølerum med kapacitet til to kister, hvilket har været et stort og vedholdende ønske fra både graver og menighedsråd. Muligheden for køl sikrer, at kapellet også er anvendeligt i de varme perioder af året, hvor kister i kortere eller længere periode opholder sig i kapellet.

Arkitektfirmaet Krogh Arkitektur A/S har tegnet projektet og rådgivet menighedsrådet. Renoveringen forventes afsluttet i løbet af 2024.

Lokalt engagement og støtte
Kapellet er bygget tilbage i 1936 med betydelig støtte fra Hellevad-Ørum Pastorats Sparekasse. Der var et lokalt ønske om ligkapeller ved Hellevad og Ørum Kirker, og derfor satte en kreds af menighedsrådets medlemmer suppleret med borgere fra menigheden sig for at realisere dette. I Klokkerholm blev der købt et stykke jord øst for kirken, og da økonomien næsten var på plads, arrangerede man en basar med tombola på Klokkerholm Holm. Menigheden skænkede gaver til denne basar, og man kunne vinde ”saavel Hest, Bil som Flyvemaskine og lignende Behageligheder”, som det fremgår af en bekendtgørelse i Aalborg Amtstidende den 30. november 1935, skrevet af H.P. Grunnet-Hansen, og han afslutter indlægget med: ”vi har før været med til at løfte en Sag i Flok”.

I september modtog menighedsrådet fondsmidler fra Sparekassen Danmark Fonden Klokkerholm til finansiering af nye træer på Genforeningspladsen ved kirkens parkeringsplads. Disse træer var også syge og er blevet fældet. I samme arbejdsgang med fældningen af træerne på kirkegården blev der plantet nye rønnetræer ved Genforeningspladsen.