Tag-arkiv: Hellevad-Ørum Kirke

Ny præstetavle i Hellevad Kirke

Ny præstetavle med ny placering

I mange danske kirker hænger der en tavle over tidligere præster i sognet, som regel fra reformationen til dags dato. I Hellevad Kirke var præstetavlen helt fyldt ud, og der var ikke plads til navnet på sognets nye præst, Sandra Fossdal Nielsen. Menighedsrådet bestilte derfor en tavle mage til, som netop er hængt op. Tavlen er fremstillet hos tømrer- og snedkerfirmaet Magnus Thomsen Eftf. i Aalborg Øst.

Præstetavlen har i midlertidig fået en ny placering i våbenhuset, hvor det gamle Carl Blocks maleri hang. Blocks maleri hænger nu i tårnrummet.

På den gamle præstetavle kan man blandt andet læse, at en tidligere munk fra Børglum Kloster, Peder Stiinbeen, var præst ved kirken omkring 1555, at Jens Jensen Jetzmark skænkede prædikestolen, to alterstager og dels altertavlen, at Christen Gertsen Kobberup skænkende epitafiet. Sidst nævnte fik desuden også bygget hvælvingerne i koret, og betalte selv halvdelen af omkostningerne.

 

Om en tidligere præst

Det fortælles at Christen Gertsen Kobberup var en særdeles stridbar person. I 1658 red en svensk dragon ind i præstegården, hvor han blev modtaget særdeles uvenligt af præsten. Da han efter en lang svada vendte sig for at gå ind i præstegården, trak svenskeren sin pistol og skød efter ham. Han ramte imidlertid ikke, og kuglen borede sig i stedet ind i dørstolpen, hvor den blev siddende i mange år.

Han var også en meget foretagsom mand, og i 1622 byggede han helt nyt stuehus til præstegården. Anden pinsedag i 1660 skrev han i kirkebogen: “Jeg havde en Vielse i Hellevad Kirke. Efter Vielsen ofrede Brudgommen kun 14 Skilling og Bruden 8 Skilling. Dem kaste jeg efter Dem!”. Forklaringen har helt sikkert været, at offergaven til præsten, som var en fast skik og et supplement til præstelønnen, efter hans mening var alt for ringe.

Christen Gertsen Kobberup var præst i sognet i 49 år.

 

Gammel altertavle

I 1893 blev altertavlen i Hellevad Kirke skiftet ud med Carl Blochs ’Kristus i Gethsemane’. Ved restaureringen i 1941 blev malerierne på ny ombyttet til det oprindelige, som stadig hænger som altertavle.

Da brygger J.C. Jacobsen opbyggede Frederiksborg Slotskirke efter branden i 1859, bestilte han 23 bibelske malerier hos Carl Bloch til Christian IV’s bedekammer. Det blev Blochs hovedværk. Originalerne, malet mellem 1865 og 1879, findes stadig på Frederiksborg. Flere end 100 kirker har haft den slags kopier hængende som altertavler, heriblandt Hellevad Kirke.

 

Maleren Carl Bloch

Carl Heinrich Bloch var født i 1834 København og døde i 1890 samme sted. Han indtager en væsentlig og betydningsfuld plads i dansk kunst i anden halvdel af det 19. århundrede. Han spændte vidt både med hensyn til teknik og motiver. I sin samtid blev han regnet for en af Danmarks største malere, men i tiden efter hans død i 1890 var dommen over hans kunst mere forbeholden og kritisk, hvilket skyldtes nye strømninger i kunsten. Carl Bloch må betragtes som den sidste store i rækken af senromantiske historiemalere.

Fremtids idéer og ønsker for Ørum Sogn

Fremtids idéer og ønsker for Ørum Sogn

Hvad vil vi i fremtiden? Hvilke tiltag ønsker vi? Hvordan kan vi fortsat bevare et fællesskab i byen og sognet?

ØRUM: Menighedsrådet ved Ørum Kirke har taget initiativ til et menigheds- og borgermøde i Ørum Kultur- og Forsamlingshus.

– Vi vil gerne vil invitere alle borgere, klubber og foreninger i Ørum Sogn til at deltage i en inspirationsdag, hvor vi hver især kan fortælle om hvad vi laver i foreningerne, og hvad vi forventer os af fremtidens sogn, fortæller Mille Kjær Nielsen og Else Marie Pedersen, henholdsvis kirkeværge og formand i menighedsrådet.

– Vi håber, at dette kan give inspiration og gerne støtte for hinanden i sognet. Alle er forinden også velkommen til kyndelmissegudstjenesten i Ørum Kirke, hvor fælleskoret medvirker.

Menigheds- og borgermødet løber af stablen søndag den 3. februar 2010 kl.  12. Personalekonsulent Anni Sloth er inviteret til at komme og lede slagets gang, samt komme med input. Menighedsrådet er desuden vært ved et mindre traktement. Tilmelding sker til kirkeværge Mille Nielsen eller formand Else Marie Pedersen.

Jævnfør menighedsrådsloven skal menighedsrådene en gang årligt indkalde til et menighedsmøde, hvor menighedsrådet blandt andet redegør for regnskabet og arbejdet i rådet.

…og nu kom Kjørmes-Knud!

…og nu kom Kjørmes-Knud!

 

HELLEVAD-ØRUM: Der knytter sig mange traditioner til tidspunktet omkring Kyndelmisse, fx pandekager og øl, status på vinterforrådet og lysmesser i kirkerne. Netop det sidste fejres i både Hellevad og Ørum Kirker

 

Lysmesse i kulturkirken

I Hellevad Kirke fejres lysets komme med en Lysmesse, hvor Hellevad-Ørum Kirkekor medvirker med sange om lys. Koret synger under ledelse af organist Lasse Christensen, som også sidder på orgelbænken. Koret består dels af kirkens børne- og ungdomskor og kirkekoret, i alt 30 korsangere.

 

– ”Messen er opbygget som en veksling mellem læsninger om lyset, og sange, der knytter sig til teksterne. Derudover fællessang og orgelmusik”, fortæller organist Lasse Christensen.

– ”Teksterne, som bliver oplæst, er dels fra Den Nye Aftale, som er Det Nye Testamente på nydansk, og nye udgivelser af ny oversættelser af Det Gamle Testamente”, uddyber han.

Udover korsangen og orgelmusikken vil kirken være oplyst af levende lys og korrummet med farvede projektører. Lysmessen finder sted torsdag den 31. januar kl. 19.

 

Kulturkirken NICOLAUS

Som noget nyt er organist Lasse Christensen i gang med at skabe en kulturkirke. Formålet er at anvende de nuværende rammer i Hellevad og Ørum Kirker, og fortsat arrangere både spændende og anderledes kulturelle- og kulturbærende arrangementer. Alt sammen sker i samarbejde med menighedsrådene.

 

– ”Visionen er at styrke og fremme de kulturelle tilbud i samspil med de lokale foreninger og andre interesserede. Kulturkirken bliver således et vartegn for kirkekoncerterne og andre aktiviteter, som arrangeres under paraplyen Kulturkirken NICOLAUS”, fortæller organist Lasse Christensen.

 

Der har gennem årene været arrangeret mange forskellige kulturbærende arrangementer i kirkerne. Det arbejde vil forsætte under navnet Kulturkirken NICOLAUS, og lysmessen den 31. januar bliver det første arrangement i kulturkirken.

 

Kyndelmisse om søndagen

Om søndagen den 3. februar, fejres Kyndelmissen også i forbindelsen med højmessen i Ørum Kirke. Kirkens fælleskor medvirker også under ledelse af organist Lasse Christensen. Fælleskoret synger et par sange under gudstjenesten, og synger selvfølgelig også med under salmesangen.

 

Sognepræst Sandra Fossdal Nielsen prædiker, og vil tale om det at vende blikket indad, og tænke over det lys, som vi alle er med til at sprede. Gudstjenesten begynder kl. 11.

 

Kyndelmisse betyder lysmesse

Kyndelmisse er den danske oversættelse af det latinske ord for lysmesse Candelarum Missa: Candelarum betyder lys og missa betyder messe. I folkemunde kaldtes dagen førhen også for Kjørmes Knud. Kyndelmisse betyder altså lysmesse og markeres som dagen, hvor halvdelen af vinterhalvåret mellem den 1. november og den 1. maj er gået, nemlig den 2. februar. Kyndelmisse betragtes ofte som vinterens vendepunkt og kaldes også midvinter.

 

I en kristen tradition kaldes kyndelmisse også Marias renselsesdag. Dagen har fået sin religiøse betydning fra historien om jomfru Maria, der 40 dage efter Jesu fødsel tog ham med i templet. Ifølge jødisk tradition var kvinden uren i 40 dage efter, hun havde født. Da de 40 dage var gået, kunne hun tage i templet for at blive renset.

 

De første vidnesbyrd om kyndelmissefejringer er fra tiden omkring år 385, hvor man i Jerusalem fejrede Marias renselsesfest 40 dage efter helligtrekongersnat. Denne nat regnede man nemlig dengang for dagen for Kristi fødsel.

Det sidste skridt

Foredrag: Det sidste skridt
 
Der venter tilhørerne et par spændende timer, når forfatteren Hans Gregersen fra Sæby for at fortælle om sin nyeste bog.
 
I bogen Det sidste skridt, som har fået flotte anmeldelser, fortæller han historier om dødsstraf i Danmark. Hans Gregersen tager udgangspunkt i en række eksempler på menneskeskæbner, der fra 1500-årene og fremefter har måttet tage det sidste tunge skridt frem foran bødlen. Nogle blev hængt som gemene tyve, andre blev brændt for hekseri, og andre igen blev halshugget for drab, opstand eller majestætsfornærmelse.
 
Den sidste halshugning fandt sted i 1891, men der fulgte endnu et kapitel i dødsstraffens historie, da 46 mennesker blev skudt i forbindelse med det store retsopgør efter besættelsen 1940-45.
 
Dødsstraffens historie i Danmark er et meget dramatisk kapitel i danmarkshistorien, som kan høres når Hans Gregersen holder foredrag i konfirmandstuen i Klokkerholm, torsdag den 17. januar 2019 kl. 19. Det er gratis adgang.

Måske Danmarks største?

Måske Danmarks største?

På kirkegården i Klokkerholm foregår der hvert år i slutningen af november måned noget, som har vakt opsigt i hele landet. Det handler selvfølgelig om gran og interessen er stor.

KLOKKERHOLM: Det er næppe gået nogens øjne forbi, hvad der foregår på Hellevad Kirkegård i slutningen af november måned. Når alt arbejdet med at vinterdække gravstederne med gran, får gravermedhjælperne Bente og Lars lov til at lave noget helt specielt, som kan være til glæde for besøgende på kirkegården. Men Bente og Lars' håndværk hitter også på Facebook. Mange har gennem de sidste år rost, delt og liket jeres grankreationer via de billeder, som var lagt op på kirkens Facebook-side.

 

To meter i diameter

Årets gran-udsmykning blev en stor adventskrans med sløjfer. Den er lavet af nordmanns- og nobilisgran, måler to meter i diameter, og er måske Danmarks største adventskrans. I løbet af adventstiden bliver lysene tændt via nogle batteridrevne juletræslys. Ønsker man at se adventskransen, kan man lægge et besøg forbi Hellevad Kirkegård. Kransen ligger syd for kirkens våbenhus på et tomt gravsted.

 

Udsmykning går viralt

I december 2015 gik deres gran-julehjerte viralt på Facebook. Organist Lasse Christensen, som er ansvarlig for kirkens sociale medier, vurderer at over en million samlet set havde set julehjertet via Facebook. Året efter blev det til Betlehemsstjernen, og sidste år en bibel – begge blev meget populære, og høstede mange rosende kommentarer.

De har været omtalt i mange aviser, både lokale og nationale, TV2 Nord lavede et indslag forrige år, og DR P4 Nordjylland har ligeledes omtalt deres gran-udsmykning i radioen.

 

Erfarne gravere

Bente og Lars har været ansat på kirkegården henholdsvis siden 2009 og 2005. Sammen med graver Henrik Jul Larsen har de et godt samarbejde, hvor de holder kirkegården i stand, så den fremstår som en oase midt i Klokkerholm by. Derudover holder de også præstegårdens grønne arealer. Graverne arbejder i temas, og hjælper hinanden med at dække kirketjenerfunktionen om søndagen.

 

Billeder fra tidligere års grandækning kan hentes her: https://drive.google.com/open?id=1pz9B6LKJAPzAvNpuWf6CQAxTiZb_GMuv

Tjek også kirkens Facebookside: www.facebook.com/hellevad.oerum.kirker

Julen synges ind med lokale voksenkor

ØRUM: Salmebogen emmer af mange gode julesalmer, og alle bliver næppe sunget i løbet af advents- og julegudstjenesterne i december måned.

– Vi byder igen i år alle velkommen til at synge julen ind i Ørum Kirke, blandt andet med nogle af de julesalmer, som ikke bliver sunget til gudstjenesterne i december måned her i kirken, fortæller organist Lasse Christensen, som planlægger arrangementet. – Men der vil selvfølgelig være mange kendte julesalmer, så alle får mulighed for at synge til, forsikrer han med et smil.

 

Kirkens fælleskor medvirker som forsangere til salmesangen. Derudover medvirker Hjallerup Sangkor, som også synger et julerepertoire. Koret har i efteråret sunget til flere forskellige arrangementer: Åbning af Hjallerups nye bypark, Spil Dansk i Hellevad Kirke, fællesangseftermiddag i Musikkens Hus i Aalborg og tre julekoncerter, blandt andet i Hjallerup Kirke. Koret har eksisteret i over 40 år, hvoraf de sidste to år har været under ledelse af organist Lasse Christensen.

 

Arrangementet finder sted tirsdag den 18. december kl. 19, og efter julemusikaftenen inviterer menighedsrådet til æbleskiver og samvær i forsamlingshuset.

De ni læsninger i Hellevad Kirke

De ni læsninger i Hellevad Kirke

 

Tredje søndag i advent, søndag den 16. december 2018 kl. 14, afholdes De ni læsninger i Hellevad Kirke, Klokkerholm.

De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske historie.

Folk fra menigheden vil medvirke som oplæsere. Mellem læsningerne er der salmesang og korsang. Kirkekoret medvirker under ledelse af organist Lasse Christensen. Liturg er sognepræst Marie Kirketerp fra Hjallerup.

Traditionen med de ni læsninger stammer fra England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge. I Danmark er det blevet en tradition at holde de ni læsninger i ugerne op til jul. I England holdes de ni læsninger juleaften.

Stort luciaoptog i Hellevad Kirke

Hellevad-Ørum Kirkekor opfører et stort luciaoptog til adventskoncerten i Hellevad Kirke.

 

KLOKKERHOLM: Lucia- og adventskoncerten i Hellevad Kirke har mange år på bagen, ligesom mange andre traditioner i december måned. Ved adventskoncerten medvirker kirkens børne- og ungdomskor under ledelse af organist Lasse Christensen og Klokkerholm Koret under ledelse af dirigent Line M.G. Nørgaard.

 

Stort luciaoptog

Kirkens børne- og ungdomskor tæller 25 medlemmer og indleder adventskoncerten med et stort og stemningsfuldt luciaoptog. ”Alle er iklædt smukke luciakjoler, som vi har fået syet igennem de sidste tre år af Inge Jørgensen fra Klokkerholm”, fortæller organist Lasse Christensen.

 

Koret øver hver torsdag eftermiddag i musiklokalet på Klokkerholm Skole, og alle børn fra 3. klasse og opefter kan synge i koret. I denne sæson har koret blandt andet sunget til høstgudstjeneste og Spil Dansk Koncert, og medvirket til et stort 50-års jubilæumsstævne i Aalborg for Danmarks største kororganisationen, Folkekirkens Ungdomskor. Den 24. december kan man igen høre koret synge, da de medvirker til eftermiddagens julegudstjenester i Hellevad og Ørum Kirker.

 

Om Luciasangen

Kirkens børne- og ungdomskoret synger den kendte luciasang ved luciaoptogets ind- og udgang. Sangen er skrevet af Alex Garff. Sangteksten i Luciasangen handler ikke meget om den historiske Lucia, men peger derimod på den svenske luciatradition. Her bærer luciabruden morgenmad ind til dem, der særligt trænger til det.

 

I sangen beskrives en ønskefest, hvor gæsterne skænkes lykke fra en evig kilde indtil livets slutning. Livets ende beskrives med metaforen "livets kvæld", som betyder livets aften og ofte bruges til at betegne alderdommen. I den danske version af luciasangen betones lys-symbolikken; den hvide luciabrud med lyset er et billede på enhver døbt kristen, som bærer kristendommens lyse håb ud i verden.

 

Lucia er en katolsk helgen. Trods et forbud delte hun mad ud til de fattige om natten. På hovedet bar hun en krans med lys, så hun kunne se og havde hænderne fri til at hjælp. Traditionen med luciaoptog er relativt ny og kommer fra Sverige – og har som sådan ikke noget med julen at gøre. På grund af sin kristen tro og et tvangsægteskab led Lucia martyrdøden den 13. december i 300-tallet.

Udover Luciasangen synger børne- og ungdomskoret også en række andre sange – både under og efter optoget.

 

Det lokale voksenkor medvirker

Byens folkekor, Klokkerholm Koret, medvirker ligeledes ved adventskoncerten med et julerepertoire. Koret har eksisteret siden 1985, og er et blandet voksenkor med knap 30 medlemmer fordelt på fire stemmer. De øver hver onsdag aften fra september til april i konfirmandstuen i Klokkerholm. Koret fungerer som en selvstændig forening med egen bestyrelse under Klokkerholm Fritidsskole.

 

Gennem årene har Klokkerholm Koret deltaget i mange korstævner, sangaftener og koncerter. Siden 2007 har korets dirigent været Line M.G. Nørgaard, som er uddannet fløjtenist fra Nordjyske Musikkonservatorium i Aalborg. Hun arbejder derudover som musikskolelærer i Frederikshavn og leder ligeledes Sundby Koret i Nørresundby.

 

Julestemningen kommer til byen

Udover luciaoptog, korsang og fællessang klinger der også læsninger fra Bjarne Reuters ’Bogen’ om julens begivenheder. Organist Lasse Christensen spiller desuden et julestykke af Rued Langgaard på kirkens Frobeniusorgel, som i år har 50-års jubilæum. Og hvem ved om julemanden kommer forbi?

 

Der venter kort sagt en meget spændende og stemningsfuld lucia- og adventskoncert i Hellevad Kirke, som man bør opleve. Koncerten afholdes onsdag den 12. december kl. 19, og der er gratis adgang.

gallery

Få en nICE oplevelse i Klokkerholm

Få en nICE oplevelse i Klokkerholm

 

Mejeriejer N.H. Lindhardt gæster Konfirmandstuen i Klokkerholm med et foredrag om Ryå Is, og vil – efter eget udsagn – på en lun og humoristisk måde fortælle om "dansk mejeribrug fra Biblens tid til i morgen". Han vil starte med at fortælle, om hvor hans familie og han selv stammer fra, hvorefter han kommer ind på mejerifagets historie fra Det Gamle Testamente til i dag. Til sidst en fortælling om hvad der i dag bliver produceret på Aabybro Mejeri, heriblandt den prisbelønnet energitæt is, som Aabybro Mejeri var de første der startede med i 2001, og de udfordringer det har givet.

 

Aabybro Mejeri er gennem årene blevet hædret med en lang række medaljer og priser under N. H. Lindhardt, heriblandt flere guldmedaljer. For største islagkage blev mejeriet optaget i Guinness Rekordbog i 2001-udgaven.

 

N.H. Lindhardt er uddannet mejeriet og mejeritekniker fra Dalum Mejeriskole, derudover merkonom og har eksamen i erhvervsøkonomi. Han har arbejdet på flere danske og udenlandske mejerier, og rejst for Udenrigsministeriet. I 1968 kom han til Aabybro Mejeri med hans forældre, og sammen med sin familie startede produktion af Ryå Is i 1990.

 

N.H. Lindhardt har desuden været aktiv som bestyrelsesmedlem i Nordjysk Mejeristforening og Foreningen Danmarks Privatmejerier og en flittig foredragsholder med forskellige emner.

 

Der vil selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget, samt at prøvesmage Ryå Is. Desuden medbringer han fromage til kaffen. Foredraget afholdes torsdag den 1. november 2018 klokken 19 i Konfirmandstuen, Bredkærsvej 22, Klokkerholm.

 

Arrangementet foregår i samarbejde mellem Hellevad og Ørum Sognes Menighedsråd og Klokkerholm Borgerforening.

Dansk musik hyldes i Klokkerholm

Dansk musik hyldes i Klokkerholm

 

Uge 44 er Spil Dansk Ugen i hele Danmark, hvor dansk produceret musik bliver fejret. Også i Klokkerholm bliver Spil Dansk Ugen markeret.

 

Salmesangsgudstjeneste

Som optakt til Spil Dansk Ugen kan man også komme til en Spil Dansk Gudstjeneste i Hellevad Kirke sidste søndag i oktober, den 28. oktober klokken 11. Ved gudstjenesten synges udelukkende salmer skrevet af danske digtere og komponister, og øvrig musik er ligeledes dansk produceret. Ved gudstjenesten synges også fra salmebogstillægget 100 salmer. Prædiketeksten handler blandt andet om at juble, fryde sig og synge fryderåb – meget passende til en salmesangsgudstjeneste. Sognepræst Sandra Fossdal Nielsen prædiker og organist Lasse Christensen sidder på orgelbænken.

 

Korkoncert

Onsdag den 31. oktober arrangeres en korkoncert i Hellevad Kirke med kirkens børne- og ungdomskor og Hjallerup Sangkor. Alle korene synger under ledelse af organist Lasse Christensen. Han spiller desuden også et stykke på kirkens velklingende orgel, som i år har 50-års jubilæum. Orglet er bygget af Th. Frobenius & Sønner og har 14 stemmer. Facaden er tegnet af arkitekt og kongelig bygningsinspektør Leopold Teschl. Koncerten starter klokken 19 og der er gratis entré.

 

Spil Dansk på Hellevadlund

Torsdag den 1. november afholdes den månedlige gudstjeneste på plejehjemmet Hellevadlund i Klokkerholm. Ved gudstjenesten synges de gode danske salmer, og Klokkerholm Koret medvirker og befordrer salmesangen og samværet omkring bordene. Koret synger også et par sange. Alle udefra kommende er velkomne. Gudstjenesten starter klokken 10.

 

Om Spil Dansk

Spil Dansk Ugen er en festuge med fokus på dansk produceret musik, det vil sige musik som er skabt af danske komponister, sangskrivere og producere. Musikken kan naturligvis være i alverdens genrer og på alverdens sprog. Det kan også være musik, hvor det særlige danske aftryk er, at det er med en herboende solist, også selvom sangen måske er skrevet og komponeret af udenlandske ophavsmænd. Spil Dansk Ugen er en hyldest til og en fejring af det danske musikliv og – men ikke kun – den dansk producerede musik.

 

Højskolesang og 100 salmer

Højskolesang og 100 salmer

Sangaften med højskolesangbogen og 100 salmer.

KLOKKERHOLM: Jens Nielsen og Anette Bilde Jacobsen spiller og synger op til fællessang tirsdag den 9. oktober kl. 19 i Konfirmandstuen i Klokkerholm. Der synges kendte og elskede sange fra Højskolesangbogen, men også nye salmer fra salmebogstillægget '100 salmer', som udkom i 2016.

Jens Nielsen er uddannet i almen musikpædagog fra Nordjysk Musikkonservatorium i 1993, og har arbejdet som højskolelærer på Haslev Udvidede Højskole, musikskoleleder i Sæby, organist i Voer og Agersted Kirker, og arbejder i dag som kirkemusiker i Brønderslev Kirke.

Anette Bilde Jacobsen er læreruddannet, har arbejdet som kirkesanger og kirke- og kulturmedarbejder i Hørby-Badskær, og er i dag ansat som lærer på Agersted Friskole.

Arrangementet arrangeres i samarbejde med menighedsrådene i Hellevad og Ørum Sogne og Klokkerholm Borgerforening. Der er gratis entré.

 

FAKTA:

Tirsdag den 9. oktober 2018 klokken 19.00 i Konfirmandstuen, Bredkærsvej 22, Klokkerholm. Gratis entré.

Høsttid er takketid

Høsttid er takketid

Årets høstgudstjeneste foregår i år i Ørum Kirke traditionen tro sidste søndag i september.

ØRUM: Det er en festlig dag, hvor kirken og menigheden fejrer året høst – trods et meget tørt forår og sommer. Kirken er flot pyntet og kirkekorene synger et høstrepertoire. Kirkens fælleskor medvirker også, og de synger sammen med kirkens børne- og ungdoms-, og kirkekor. Alle sangglade mennesker kan medvirke i fælleskoret, henvendelse sker til kirkens organist, Lasse Christensen. Sognepræst Sandra Fossdal Nielsen prædiker ved gudstjenesten.

Efter gudstjenesten er der boder og aktiviteter for børn og voksne på kirkepladsen. Der bliver mulighed for at trække med geder og køre i hestevogn. Madklubben bidrager med frokosten – bondebrød med forskellige tilbehør.

Temaet er bonden – bonden i alle dens skikkelser. Vinbonde William Christensen fra Vestbjerg kommer på besøg. Han medbringer forskellige remedier, som bruges i vinproduktionen. Han har jublet i år, da hans vinmarker bærer meget frugt, modsat sidste år, hvor sommeren regnede væk. Man kan desuden prøve at mase vindruer med fødderne, og saften derfra kan efterfølgende prøvesmages. Derudover gæster en planteavler fra Klokkerholm også høstmarkedet.

Menigheden opfordres til at medbringe ting til salgsboden, fx rodfrugter, grøntsager, frugt/bær, hjemmebagt brød, honning, syltetøj, blomster eller andet, som vi kan sælge. Pengene går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp.

Arrangementet foregår i samarbejde med lokalområdets foreninger, heriblandt Klokkerholm Borgerforening, Klokkerholms Aktive Kvinder, Madklubben, samt menighedsrådene.

 

FAKTA
Hvad: Høstgudstjeneste med efterfølgende marked.

Hvor: Ørum Kirke, Vestermarksvej 2, Ørum Kirkeby.

Hvornår: Søndag den 30. september 2018 kl. 11.00.