Paradislunden er i fuldt flor

Sidste efterår blev der plantet flerstammede paradisæbletræer på kirkegårdsarealet nord for Ørum Kirke. Området skal blive til en smuk paradislund, hvor der er mulighed for både kistebegravelse og urnenedsættelse i plæne med en opretstående gravsten og et lille bed, som er afgrænset af en ramme med to rækker chaussésten.
Paradislunden er en del af en langsigtet udviklingsplan for Ørum Kirkegård, som skal sikre et udbud af kiste– og urnegravsteder i forskellige miljøer, herunder områder med et mere uformelt præg. Generelt ønskes der at skabe en ramme omkring den samlede kirkegård, hvor der kan etableres rolige og fredfyldte gravrum til forskellige gravstedstyper. Hvert gravrum skal fremstå som en harmonisk helhed, uanset antallet af benyttede gravsteder.