Ny fælles kalenderportal

Folkekirkerne i Brønderslev Provsti har i en del år samarbejdet på tværs af sognegrænserne. Samarbejdet har blandt andet udmøntet sig i fælles diakoniprojekter som sorggrupper, juleaftensfest og ferier for økonomisk trængte børnefamilier i kommunen. Vores skole-kirketjeneste er også et resultat af det fælles samarbejde.
Nyeste skud på stammen er en kalenderportal, hvor man hurtigt kan danne et overblik over, hvad der sker rundt omkring i kirkerne. I portalen kan man finde kommende koncerter, foredrag, fællessang og vandreture. Portalen er brugervenlig, og alle arrangementer er forsynet med præcis adresse på det sted, hvor arrangementet finder sted.
Portalen kan findes på www.hellevadkirke.dk og www.broenderslevprovsti.dk – på sidst nævnte kan man desuden finde en kalenderportal over kommende gudstjenester i provstiet.