Julefrokost hos Dansk Lastbil Nostalgi

Dansk Lastbil Nostalgi afholdte traditionen tro julefrokost i februar.

Da det var første gang vi skulle have julefrokost i Klokkerholm, var vi meget spændte på om det blev lige så godt som dem vi havde i Hjørring – det blev det!

Fra starten var stemningen fin og humøret højt blandt de 80 deltagere, som kom fra alle egne af landet, og med til at højne stemningen var vore 3 gæster fra Norge samt Johannes Hovaldt og Peter Mølbjerg der som medlemmer af Sparekassen Vendsyssel, Klokkerholms fondsbestyrelse havde en gave med til foreningen.                                            

Johannes Hovaldt fortalte lidt om ejendommens historie, blandt andet om de gode høstballer der før i tiden blev afholdt i disse lokaler. Så fortalte han, at byen er glad for at Dansk lastbil Nostalgi er kommet til Klokkerholm og håbede at det måtte blive til fælles glæde hvorefter han og Peter Mølbjerg overrakte den fint indpakkede gave til Dansk Lastbil Nostalgi formand Per B. Thomsen.

Gaven viste sig at være et gavebevis på 50.000 kr. som Sparekassen Vendsyssel, Klokkerholms fond har doneret til Dansk Lastbil Nostalgi med formålet at erhverve foreningens domicil til ejendom.                     

Formanden takkede på foreningens vegne for gaven og for at fonden havde været med til at realisere foreningens drømme om at købe vores lejede lokaler. Formanden takkede også for den velvilje foreningen er blevet mødt med af borgerne i Klokkerholm hvilket gør at vi føler os hjemme her og vi håber vi kan leve op til byens forventninger.

Vi benyttede også lejligheden til at udnævne Leif Christiansen til foreningens første æresmedlem. Formanden begrundede bestyrelsens beslutning bl.a. med, at Leif har været med til at stifte foreningen, har i en årrække siddet i bestyrelsen, altid er villig til at hjælpe, er en glad og venlig person der altid har repræsenteret foreningen på værdig vis. Derefter overrakte formanden et diplom og en hyggepakke til Leif Christiansen.

På vore norske gæsters vegne takkede Terje Goderstad for deltagelse i julefrokosten og talte om det gode samarbejde mellem norske og danske veteranlastbil entusiaster som han gerne så mere udbredt hvorefter han overrakte gaver til Dansk Lastbil Nostalgi. Formanden takkede vore norske venner for deres deltagelse og gaver og også han udtrykte ønske om et tættere samarbejde på tværs af landegrænserne.

Formanden takkede de medlemmer der havde deltaget i tilrettelæggelse og gennemførelse af julefrokosten. Derefter nød vi den gode mad, leveret af Menu i Klokkerholm, og hinandens selskab.

Det var endnu en god dag i Klokkerholm.