Informationstavler ved Møllesøen

Der er blevet sat to nye informationstavler og otte adfærdstavler op omkring Klokkerholm Møllesø.

Der er stillet en Informationstavle op ved fisketrappen, som fortæller om flora og fauna i og ved søen. Der er også historien om søen. På tavlen er der et kort over søen og gangstien.

Den anden tavle er stillet op på “Lyrhøjbakken” og fortæller om det højeste punkt på turen rundt om søen og udsigten.

Tavlerne er sponsoreret af Hellevad-Ørum Sparekasses fond samt Vendsyssel Tagbelægning og Klokkerholm Låseservice.
Niels Jørgen Larsen fra søudvalget er forfatter til teksten og tegner Poul Andersen, Hjørring har lavet de flotte tegninger.

Søen har også fået sat otte adfærdstavler op ved adgangsvejene, som fortæller hvad man må¨og ikke må ved søen.