Hellevadvej. Et brev fra en Borger

Kære Medborgere, Instutioner og Erhversliv i Klokkerholm og omegn.

En lille opfordring som forhåbentlig kan være til gavn for mange.
Jeg har i dag, den 7. september 2008 sendt mit brev angående trafikken og cyklende børn på Hellevadvej afsted til flere i Brønderslev Kommune (se venligst indlæg,: Et brev fra en Borger.)
Jeg har bestemt mig for, at jeg ikke giver op, før jeg ser handling og jeg håber at i vil yde jeres bidrag hertil.
Hvis du er enig i at der burde være bedre forhold for cyklende store og små på Hellevadvej, så send venligst en mail med dit navn og din adresse til hellevadvej@yahoo.com. Herefter sender jeg disse mails videre til de folkevalgte og udvalgte formænd som er ansvarlige i det her spørgsmål.
Jeg vil informere om “slagets” gang på denne hjemmeside.

På forhånd af hjertet tak, til alle der støtter denne sag.

Anette Jessen Myatt
Hellevadvej
Klokkerholm
 

NYT!  8. September.2008.
Foreløbig svar fra Borgmesterens kontor og fra Byrådsmedlem Henning Jørgensen.

 

Kære Anette Jessen Myatt
Borgmester Mikael Klitgaard bekræfter herved at have modtaget din henvendelse af 7. september 2008 vedrørende trafikfarlig skolevej ved Klokkerholm. Din henvendelse er oversendt til Fagenheden for Teknik og Forsyning til behandling. Når fagenheden har behandlet sagen, vil du høre nærmere derfra. Kopi af denne mail er sendt til Peer Thisted, Karsten Frederiksen, Finn Bjerning og Henning Jørgensen, som har modtaget den oprindelige henvendelse fra dig.
Venlig hilsen Mona Jensen Fællessekretariatet, Brønderslev Kommune Tlf. 99 45 44 05
 
 

Hej Anette.
Tak for mailen. Jeg er ganske enig med dig. Jeg tager ud for at se på strækningen, men i øvrigt er det vigtigt at få ordnet de “basale” behov, før vi begynder med de mere højtflyvende ideer, som blomster mv. Hvad er flere kummer blomster værd i f. t. et barneliv? Eller bare utrygheden for forældre og børn? Desuden er det måske det bedste tiltag i sundhedens tjeneste – at få flere børn til at cykle eller gå i skole. Jeg prøver at tage fat på sagen. Hav selv en god dag og pas godt på dine børn.
MVH Henning Jørgensen
 
 NYT!  11. September.2008.
  Kære Byrådsmedlem og berørte medlemmer i Kommunens udvalg.                                

 

I henvisning til min tidligere henvendelse: Hellevadvej, Et brev fra en Borger. Tillader jeg mig hermed at stille en række spørgsmål som jeg ønsker besvaret.

 

Århus kommune har gennemført en større undersøgelse for at synliggøre tal og økonomi og ikke mindst de menneskelige aspekter i forebyggelse af trafikofre.

Det har ført til at man i Århus kommune har fundet ud af, at hvis man forsøger at overholde færdselssikkerhedskommisionens handlingsplan som skal forsøge at nedbringe antallet af alvorlige trafikulykker med 40 pct. inden 2012, så vil Århus kommune være i stand til at spare 35 til 40 mio. kr. om året på efterbehandling. Dette sammenholdt med at der er sket en fordobling af kommunernes egenbetaling til disse hårdt ramte mennesker, efter kommunesammenlægningerne må da være en kæmpe incitament for at tænke på tværs af, dels kommunens forskellige udvalg, og dermed pengekasser samt med den forebyggende tanke som handlingsredskab. Som jeg ser det, handler det her om både Børn og unge, da de udgør 2 af hovedgrupperne i trafikofrene, hele Sundhedsområdet, Fritids og kulturområdet og beskæftigelsesområdet da sikre cykelstier og veje, kan øge folkesundheden og reducere medicinering, sygehusophold, sygedagpenge, udgifter til efterbehandling af trafikofre, skabe bedre vilkår for social mobilitet og muligheder i forhold til fritidsinteresser, netværk,m.m. Miljø, alle ved det er bedre at cykle, end at køre i bil.

 

Herudover kommer omkostninger i forbindelse med tab af produktionsevne, udgifter til Falck og Politi, dårligere skattegrundlag og velfærdstab, Blandt andet fordi en mindre sikker kommune er knap så attraktiv for tilflyttere.

 

At investere i kommunens veje og stier er altså en helhedsorienteret indsats, både i omsorg og ressourcetænkning for de enkelte borgere, men også økonomisk.

 

Så dette er også en opfordring til at man ved forhandlingsbordet er klar over at alle medlemmer har et ansvar for helheden i kommunen. Så man ikke kommer til at tænke at valget står mellem trafikkampagner og sikkerhedsmæssige forbedringer af vejnet kontra omsorg for eksempelvis kommunens ældre, for så vil området for sundhed og omsorg jo klart vinde. Men kan Brønderslev kommune se omsorgen for borgerne på tværs og i et større tidsperspektiv, vil mange flere vinde!

 

Mine spørgsmål er:

 

Har Brønderslev kommune forsøgt eller tænkt sig at lave en redegørelse over trafikulykker i kommunen?

 

Har Brønderslev kommune uarbejdet en trafiksikkerhedsplan for den nye kommune, med optegning af trafikfarlige veje og stier – og hvornår og i hvilken rækkefølge man gør noget ved det?

 

Har Brønderslev kommune lavet tiltag til at man tænker trafiksikkerhed ind i alle kommunens handlinger på tværs af diverse udvalg?

 

Med Venlig Hilsen

Anette Jessen Myatt

 
 Nyt! 12 September.2008
 Der er kommet nogle tilkendegivelser fra Borgerne i Klokkerholm, men der er brug for mange flere!! Nordjyske har valgt at skrive en artikel om vores farlige skolevej. Jeg har haft en samtale med Karsten Frederiksen, Formand for Teknik og Miljø og han fortæller at der er planer om at opsætte blomsterkummer ved indfaldsvejene, altså ved landvadhøj og ved kirken! Det er IKKE godt nok! Senest har jeg sendt endnu en skrivelse til hele Byrådet, samt alle medlemmer i diverse udvalg i Brønderslev Kommune.