Ét fælles menighedsråd?

Indkaldelse til ekstraordinært orienteringsmøde med afstemning om sammenlægning af menighedsrådene i Hellevad og Ørum Sogne.
De to menighedsråd i Hellevad og Ørum Sogne har besluttet at arbejde for en sammenlægning. Derfor afholdes der et ekstraordinært fælles menighedsmøde torsdag den 16. juni 2022 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Her vil menighedsrådene orientere om sammenlægningen, hvorefter de fremmødte sognevis skal stemme om sammenlægningen.
Der bydes på stegt flæsk med persillesovs, og af hensyn til dette skal der ske tilmelding senest den 10. juni 2022 via hjemmesiden: www.hellevadkirke.dk