Det lyder rigtig godt!

Det lyder rigtig godt!

Hellevad og Ørum Sognes Menighedsråd har fået bevilget 33.000 kr. af den lokale sparekassefond til et nyt PA-anlæg.
 

KLOKKERHOLM: Musikken er en stor del af Folkekirken, ja, Folkekirken er faktisk den institution som bidrager mest til dansk musik, fx via korarbejde, kirkekoncerter/KODA, ansatte kirkemusikere osv. Også i Hellevad og Ørum Kirker fylder musikken meget, hvor kirkerne tilbyder musikalske aktiviteter som børnekor, kirkekor, fælleskor, babysalmesang og kirkekoncerter. Derudover spiller musikken en stor rolle ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
Men hvad er musik uden lyd? Menighedsrådene har på foranledning af kirkernes organist, Lasse Christensen, søgt Sparekassen Vendsyssels Fond Klokkerholm om et nyt højtaleranlæg – også kaldet PA-anlæg – til kirkerne. Ansøgningen på 33.000 kr. blev bevilliget af fondens bestyrelse til stor glæde for menighedsrådene.
 
"Vi er meget taknemmelige. Det er meget flot, at vores ansøgning blev imødekommet med det fulde beløb," udtaler Lis Kroer, som er kontaktperson i Hellevad Sogns Menighedsråd.
"Det er også en stor glæde at få mulighed for at imødekomme et stort ønske fra vores organist. Jeg er overbevist om, at det vil blive flittigt brugt i mange sammenhænge. Nu får Lasse mulighed for at skrue op for musikken!" udtaler hun.
 
Anlægget vil blive brugt når korene medvirker til gudstjenester og kirkekoncerter, ved almindelige gudstjenester, ved udendørsgudstjenester til forstærkning på klaver, kor og præst, og andre sammenhæng som kræver ekstra lyd. Derudover kan anlægget kobles til en computer og virke som lydkilde, hvis der skal afspilles en film eller MP3-fil i kirkerne.
Anlægget, som er leveret af 4Sound Aalborg, er af mærket Bose og består af en smal søjlehøjtaler med subwoofer, to sanger-mikrofoner, fire kor-mikrofoner, en mixer plus diverse kabler og mikrofonstativer. Kirken råder i forvejen over en Yamaha CP-300 digitalklaver, som kan kobles til anlægget. Andre el-instrumenter kan også kobles til anlægget.
 
Man vil opleve et bredere og fyldigere lydbillede når klaveret spiller og kirkekoret synger i kirkerne, plus en god understøttelse til menigheden under salmesangen.
 
20161103_171105
 
20161103_171036