Kategoriarkiv: Nyheder fra Klokkerholm

Nyhedsarkivet, her kan du finder alle de nyheder som er skrevet i tidens løb.

Nyt klubhus i Klokkerholm

Klokkerholm Idrætsforening
– et aktiv for byen

Et nyt klubhus til idrætsforeningen er et mangeårigt opsparet behov. Forholdene ved stadion idag er mildt sagt ikke indbydende. Når man så tænker på, at der er over 200 faste brugere af faciliteterne i den største del af året, så er et nyt klubhus noget som vil berøre rigtig mange familier.
Tidens tand har sat sit præg på klubhuset, så derfor arbejder vi nu med planer om et nyt og mere tidssvarende hus.
For at kunne realisere et nyt klubhus – har vi brug for din hjælp til at støtte projektet til fælles gavn og for en fortsat positiv udvikling af Klokkerholm.
Kom og hør nærmere på vores stand ved Open by Night i Klokkerholm fredag den 31. august 2007

Det nye klubhus er tegnet af Arkitektfirmaet Hellsten ApS
som har stillet disse billeder til rådighed.

Download husstandsomdelt folder som pdf her 

Med venlig hilsen

KIF

Nyt fra Klokkerholm Borgerforening

August 2007

Open by Night

Vi er klar til Dancing by Night fredag den 31 august – programmet er næsten klar og vi forventer følgende

17.00 Byens foreninger “tager omgange” i årets sponsorcykelløb hvor de dyster med/mod hinanden i et flyvende tempo og kører penge i kassen til vinterens aktiviteter – “Den der fører” under løbet, er ingen mindre end Lars Bech der er kendt som stadionspeaker på Aalborg Stadion.
18.00 Pattegris, pølser og fadøl serveres af Venstre og Borgerforeningen til Mallorcapriser.
18.00 – 22.00 De lokale “The Kajlænders” spiller på scenen
19.00 Marianne Eihilts dansere kommer og starter “Vild med dans”
20.00 “TV-Bingo”  – masser af flotte præmier til vinderne
20.30 “Vild med Dans” finale – samt opvisning af par nr. 4 i Danmark – Sofie og Allan
22.00 Vi siger tak for de valgte at “danse med os i Klokkerholm” – håber vi ses igen næste år.

Sparekassen Vendsyssel sponserer underholdningen og Venstre sponserer overskuddet fra madsalg til Dancing by Night.

Kom og mød boder fra “Tøj fra Tove”, Pileflet, Tupperware , Jyttes Hårshop, KIF, Sparekassen Vendsyssel, Andelsboligforeningen Købmandsgården, Forældreforeningen, SuperBest, Dagplejen, 9 klasserne, Trailersalg, Krukker og flis v/Margit Michaelsen, Dannerhøj Trop og mange flere.

Og så kommer der måske en overraskelse ned med faldskærm – det afgør vejret, for det må ikke blæse for meget.

Møde med Brønderslev kommune

Vi er i gang med forskellige drøftelser med Teknisk Forvaltning i Brønderslev Kommune – disse drejer sig om hastighedsdæmpning på Hellumvej med “rumlestriber” og ændret skiltning. Der arbejdes også på at få slået græsset jævnligt på Hellumvej, samt en ny beplantning. Vi håber også at få nogle nye skraldestativer som vil blive placeret bedre. Det sidste emne vi arbejder på, er at etablere et nyt Torveareal i midtbyen. Dette skal ske i forbindelse med at SuperBest fjerner Borgergade 3 og etablerer ny parkeringsplads.

Erhvervsnyt

SuperBest har nu fået lov til at nedrive Borgergade 3 (det gamle Bageri) og er i gang med at planlægge en renovering af butik og en ny parkeringsplads. Butikken bliver udvidet og renoveret. Og indgangen mod vest lukkes, samtidig med at der laves en del nye parkeringspladser på sydsiden.

AVV der har overtaget renovation m.m. har opsat en ekstra aviscontainer på P-pladsen ved Bredkærsvej – den ene var ofte fyldt og aviser blev sat ved siden af.

Jonna og Lasse moderniserer den gamle malerbutik Borgergade 10 flot og laver 2 nye lejligheder som er klar til jul. Malerbutikken er flyttet til UnoX tanken Kløvervej og er åben efter aftale. UnoX tanken er åben døgnet rundt – få et gratis benzinkort og husk at støtte den lokale tank

Bord bænkesæt ved Kvindbjerg Høje

Som nævnt i tidligere info, så har vi fået et bord bænkesæt til opstilling ved Kvindbjerg Høje. Dette afventer, at kommunen skal have nedgravet en ny kloakledning til Allerup.

Ny motor på Klokkerholm Kraftvarmeværk

Efter at Vandværket har afsluttet gravearbejdet i Borgergade er der kommet nye maskiner i sydenden. Dette skyldes, at Klokkerholm Kraftvarmeværk udskifter deres 2 gasmotorer med en ny stor motor. Se mere her!

Spændende byggeri på Blomstervænget

Nordjyske har bragt en flot artikel om Kim Lang, der bor på Blomstervænget. Han studerer astrologi på hobbybasis og bygger nu sin eget hus til en stor stjernekikkert. Kim ønsker at få andre interesseret i sin hobby og vil byde indenfor, når projektet kommer længere frem.

Ungdomsklub

Der er ansat en ny leder af ungdomsklubben og den er startet op igen. Legepladsen bag Beboerhuset har fået et nyt hegn, så forældre og dagplejere kan lade børnene lege frit – de kan ikke selv komme ud uden voksen hjælp. Vi mangler at få rokeret færdig og indrettet beboerhuset til vinterens brugere – kommunen er ikke så hurtig til at sætte dette i gang.

Udlejning af flag

Borgerforeningen udlejer flag og flagstænger til eks. sølvbryllup. Kontakt Carsten Pedersen 98284040 for leje (10 kr. pr sæt) – vi kan også skaffe æresport med 2 flag og metalfødder, så der ikke skal graves.

Indsamling

En afghansk familie i Klokkerholm mistede deres far/mand Taqi ved en trafikulykke. Borgerforeningen, Støttegruppen for flygtninge og kollegaer ved Arriva valgte at støtte de efterladte børn med en indsamling. Denne indsamling er afsluttet og har givet et utroligt flot resultat – 53433 kr. – der bliver ligeligt fordelt til de 4 børn. Der er kommet mange hilsener og bidrag fra hele landet – endda et enkelt fra Sverige også. Vi vil gerne takke de mange for støtten  – det er en god hjælp for familien. Familien har fået stor hjælp fra Brønderslev Kommune, Klokkerholm Skole, afghanske venner, advokat Jørgen Kann fra Klokkerholm, Kollegaer ved Arriva, Støttegruppen og de mange private der har besøgt og kørt med familien.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Klokkerholm Borgerforening

Ny uddeling fra Sparekasse Fonden

HELLEVAD-ØRUM SPAREKASSES FOND er virkelig en gevinst for lokalområdet. Fonden har virket siden midten af 2005 og har indtil nu uddelt 900.000 kr. Denne gang blev der uddelt 79.993 kr.

• 7.500 kr. til Borgerforeningen
(ekstra pris på toiletvogn
ved Møllesøen)
• 10.000 kr. til Borgerforeningen
(børneteaterforestilling)
• 11.000 kr. til Sportsfiskerforeningen
(undervisningsmateriale)
• 1.351 kr. til plejecentret
Hellevadlund (motionsredskaber)
• 20.204 kr. til KIFs gymnastikafdeling
(gymnastikmåtter)
• 12.438 kr. til Ørum Sportsforening
(legeredskaber, spil
m.m.)
• 17.500 kr. til Ørum Menighedsråd
(belysning af kirken)

 fonden
 Fra uddelingen hos Sparekassen Vendsyssel. Fra venstre: Morten
Thordahl (Sparekassen Vendsyssel), May Britt Nørgaard (KIFs gymnastikafdeling),
Birthe Christensen (Hellevadlund), Erhart Larsen
(Sportsfiskerforeningen), Birthe Jensen (Ørum Menighedsråd), Else
Marie Pedersen (Ørum Menighedsråd), Ingrid Chemnitz (Borgerforeningen)
og Erik Daugberg (Fonden).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tragisk dødsulykke

Mange i Klokkerholm er dybt berørt af den tragiske dødsulykke, hvor en buschauffør blev dræbt i et sammenstød med en lastbil.
Chaufføren var Taqi Rasuli bosiddende i Klokkerholm. Han efterlader kone og  4 børn.
Familien, som var fra Afghanistan, kom til Klokkerholm flygtninge i 2001. Taqi gik målrettet i gang med at få lært dansk, og viste stor interesse for at skabe en ny tilværelse i Klokkerholm. Børnene kom i indslusningsklassen, men kunne hurtigt skifte denne ud med Klokkerholm Skole. Undervejs i integrationsforløbet kom Taqi i praktik bl.a. på Sæby Slagteri og hos en murermester.
Selv tog han initiativ til at læse teori og tage køretimer og var stolt, da det lykkedes at få kørekort.
I 2005 fik han sin øjesten – en datter og fik samtidig lejet et større hus i Klokkerholm. Næsten samtidig fik han sit erhvervskørekort og blev ansat som chauffør hos Arriva. På rute 203 og senere 212 blev han et kendt ansigt – altid smilende, stolt af at kunne arbejde og forsørge sin familie. Dette endte brat mandag middag, og i Klokkerholm blev der meget stille, da budskabet ulykken blev kendt.
Taqi vil blive savnet af mange – men dette er intet mod det tomrum, han efterlader hos sin kone og 4 børn.
Vi er en lokal støttegruppe for flygtninge, der har fulgt den lille familie – og glædet os over at se, hvordan de fik skabt en ny tilværelse ovenpå nogle slemme oplevelser i Afghanistan – nu er alt igen kaos og usikkerhed!
Vi opfordrer alle til at give et bidrag som hjælp til de efterladte, lille som stort. Dette kan ske personligt i Sparekassen Vendsyssel i Klokkerholm eller ved overførsel til konto 9070–0532121825  Beløbet går til familien.

Indsamlingen er startet af Støttegruppen for Flygtninge i Klokkerholm, Klokkerholm Borgerforening, kollegaer ved Arriva og en række private i Klokkerholm – som håber at mange vil give et beløb.

 

Sct. Hans bål ved Møllesøen

Klokkerholm Borgerforenings Sct. Hans bål ved Møllesøen havde vejret med sig i år.
Solen skinnede og der var næsten ingen vind. Bålet som var anbragt ud til vandkanten var knastørt, og var antændt på et øjeblik. Båltalen blev holdt af Byrådsmedlem Eskild Sloth Andersen. Til fællessang spillede Bjarne Jensen på harmonika.
Det var i det hele taget en flot aften med mange fremmødte.

Første spadestik til “Købmandsgården”

Fredag den 15. juni 2007 kl 15.00 blev det første spadestik taget til Andelsboligforeningen “Købmandsgården” i Klokkerholm.

 “Købmandsgården” skal bygges på grunden hvor familien Stubberups har haft købmandsbutik. Det var kommende beboer i de nye Andelsboliger som tog det første spadestik, nemlig Kesse Chemnitz sammen med sin hustru Eni Chemnitz.
Dagny Pedersen som også bliver beboer, så til sammen med ægteparret Stubberup.

Det er Landskabs- og bygningsrådgiver Hans Chresten Nielsen, der står for opførelsen af andelsboligerne, i samarbejde med Sparekassen Vendsyssel og Arkitektfirmaet Hellsten.

Det bliver en række lokale håndværkere der står for det praktiske arbejde. JE Byg i Flauenskold står for jord, beton og terræn, mens Svend Thomsens Eft, Hjallerup står for murerarbejdet. Tømrer-snedker arbejdet udføres af KL Byg i Klokkerholm, Poul Hansen, Klokkerholm har fået elarbejdet og endelig er det Klokkerholm Malerforretning, der klarer malerarbejdet.

Vejret var med Folkedanserne

Hjallerup-Klokkerholm Folkedanserforening var vært ved dette års stævne i Klokkerholm.

250 folkedansere gik i optog fra skolen, gennem gaderne til Stadion, hvor de gav en flot opvisning, iført deres smukke dragter.

Sidst Hjallerup-Klokkerholm Folkedanserforening var vært, er 20 år siden, dengang var der ca. 900 deltagere.

 

 

Selv dyrene var i Galla.

Nyhedsbrev Juni 2007

Borgerforeningens Medlemsinformation Juni 2007

Kvindbierg Høje

Lørdag den 16 juni mødes vi kl. 9 og skal have færdiglavet vores projekt på Kvindbjerg Høje. Der skal laves en indhegning til får og sættes et bord og bænksæt op. Vi starter med kaffe og når vi er færdige serveres der en pølse – alle er velkomne til at give en hånd med.

Sct. Hans aften

Lørdag den 23 juni holdes Sct. Hans bål ved Møllesøen. Aftenen starter med bålet tændes kl. 20.00 båltaler er Byrådsmedlem Eskild Sloth Andersen – efter båltalen serveres der kaffe m.m. og der bliver mulighed for at børnene kan bage snobrød (tag gerne pinde med til dette) – hvis vejret er flot, så vil der blive hyggemusik ved bålet.

Cykeltur

Vi cykler turen, der er udgivet-somhæfte,etpar-gange i løbet af sommeren. Første ganger mandag den 18 juni kl. 19 – mødested ved Møllesøen. Næste gang er 20 august kl. 19 – også mødested ved Møllesøen. Vi holder en pause undervejs, hvor vi serverer kaffe.

Erhvervsnvt

Klokkerholm har fået en ny virksomhed – VinToft på Rosenvænget 2. VinToft er et tømrerfirma som drives af Søren Toft. Udover tømreropgaver påtager Søren sig også at rådgive private om byggeopgaver og evt. tilsynsførende på byggerier. Søren har erfaring fra tidligere jobs ~om tømrer og konduktør. Værksted har han lejet i Hallund.

Margit Michaelsen på Lembvej har overtaget salg aftræflis fra “majoren i Hjallerup”. Udover flis sælger Margit også have krukker, granitbænke m.m. til haveejere der gerne vil have kvalitet og flotte produkter.

Erhvervsarealet syd for byen er ved at være færdigt. Hellevad ørum Erhvervsejendomme har købt en grund og er klar til at opføre en hal udfra en evt. lejers ønsker. Det er ikke lykkedes at få ført vejen igennem til Lucernevej – det arbejdes der på.

Møde med Brønderslev kommune

Borgerforeningen og Erhvervsforeningen gik sammen og indbød Teknik og Miljøudvalget til et møde om de ønsker vi har i Klokkerholm til forskønnelse, trafiksikring m.m. Dette var et konstruktivt møde, hvor vores ønsker blev hørt – der blev ikke lovet noget, men mon ikke vi får nogle ting opfyldt.
Bl.a. kunne man oplyse, at der fremover vil blive fejet 5 gange årligt og den hvide bro ved fisketrappen var ved at blive malet.

Gratis teaterforestilling!

På opfordring fra bl.a. Peter Anderson så har vi søgt Hellevad ørum Sparekasses fond og Brønderslev Kommune om midler til en teaterforestilling med Jytte Abildstrøm. Dette er lykkedes og arrangeres sammen med Klokkerholm Skole fredag den 17 august – så der er noget at glæde sig til efter sommerferien er overstået. Nærmere følger.

Open by Night

Vi kan oplyse datoen for Open by Night bliver fredag den 31 august 2007 – det er allerede muligt at reservere stadeplads på 98284040 og tilmelde til sponsorcykelløb.

Masser af muligheder

Der er mulighed for at deltage i en række gratis motionsaktiviteter

KIP’ gymnastik holdfortsætter sæsonen med gåture hver tirsdagfra Beboerhuset, Klintevej 8 – vi mødes kl. 19 og går 1 time – alle kan deltage – der er hold der passer til de forskelliges tempo.

Holdet forsøger også at starte et løbehold – her mødes vi mandag kl. 17 og torsdag kl. 19 samt lørdag kl. 8 ved Fisketrappen, Møllebrovej. Der løbes efter de samme principper som “Start to Run” har anvendt i Brønderslev – hvilket betyder, at man kan starte helt fra bunden med at gå de meste af turen og så løbe i korte intervaller – der langsomt udvides.

Borgerforeningens petanqueklub er også aktiv på banen overfor Plejecenter Hellevadlund. Her er der mulighed for frisk luft og spændende dyster. Man mødes og spiller hver mandag (10.00 og 13.00), tirsdag (10.00, 13.00 og 14.00) og torsdag (10.30 og 14.00) – kontakt Inge på 98 28 42 52 for at komme med på et af holdene.

Mandag kl. 18. 30 mødes en flok cyklister på Kirkepladsen og cykler 1  time ud i det blå – alle er velkomne til at cykle med.

Udlejning af flag

Borgerforeningen udlejer flag og flagstænger til eks. sølvbryllup. Kontakt Carsten Pedersen 98 28 40 40 for leje (10 kr. pr sæt) – vi kan også skaffe æresport med 2 flag og metalfødder, så der ikke skal graves.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Klokkerholm Borgerforening

 

Lokalhistorisk Arkiv frem i lyset

Lokalhistorisk arkiv i Klokkerholm kommer ud af kælderen i forbindelse med, at der kommer 250 folkedansere til stævne i Klokkerholm den kommende weekend.

Lokalhistorisk arkiv benytter lejligheden til at vise sig frem med en udstilling i Klokkerholm Hallens store hall.

Arkivet opfordrer ikke kun alle folkedansere, men også byens borgere til at lægge vejen omkring udstillingen, som er opstillet på lørdag den 9. juni. 2007

Med venlig hilsen
Lokalhistorisk arkiv for Hellevad og Ørum sogne

Folkedanserstævne i Klokkerholm

Fredag, lørdag og søndag den 08. 09. 10. juni 2007, afholdes der folkedanserstævne i Klokkerholm.

Der forventes ca. 250 folkedansere fra hele Nordjylland til stævnet, som vil foregå omkring Klokkerholm hallen, skolen og stadion.

Fredag starter folkedanserstævnet, med ankomst af stævnedeltager, til den midlertidige campingplads på græsarealet mellem Klokkerholm hallen og stadion, samt indkvartering på skolen. Fredag aften er der folkedans i Klokkerholm hallen.

Lørdag vil der være fanemarch fra skolen ad Borgergade til stadion, hvor der efterfølgende vil være opvisning i folkedans. Lørdag aften er der folkedans i Klokkerholm hallen.

Søndag slutter folkedanserstævnet, med deltagelse ved Gudstjenesten i Hellevad kirke.

I forbindelse med folkedanserstævnet vil der fra fredag til søndag være en del ekstra mennesker og biler i området, omkring Klokkerholm hallen, skolen og stadion.

Fra folkedanserforeningens side bliver der lagt et stort arbejde i, at alt skal foregå så planlagt og roligt som muligt.

Idet Folkedanserforeningen håber på Jeres støtte, interesse og tolerance, ser vi frem til et godt folkedanserstævne i Klokkerholm.

For evt. spørgsmål kan formand Svend Erik Poulsen kontaktes på tlf. 98 83 40 09 / 23 32 23 65

Du kan læse mere på Landsforeningen Danske Folkedanseres Hjemmeside

folkedanser