Børn lærer om kristendommen

Børn lærer om kristendommen

 

Klokkerholm: Tirsdag den 17. januar startede et nyt hold minikonfirmander. 16 børn har valgt at deltage og minikonfirmanderne skal arbejde med hvad kristendommen er for en størrelse: bøn, tilgivelse, nadver, dåb, kirkens højtider osv.

Dagens emne var 'de første kristne': Tidsmaskinen skulle i brug for at komme tilbage til år 64, hvor de første kristne levende et farligt liv. Man kunne nemlig blive kastet for løverne, hvis man var kristen! De havde et hemmeligt tegn – fisken – så man vidste om folk var kristne eller ej.

På kirkeloftet gemme minikonfirmanderne sig. De første kristne gemte sig forskellige steder for at synge, bede og høre bibelhistorier sammen. Ellers skulle kirkeklokken beses og to skulle prøve præstekjolen og messehaglen.

Folkekirken tilbyder minikonfirmandundervisning til alle børn i hele landet, typisk for elever på 3. klassetrin. Børnene får et grundlæggende kendskab til kirke og kristendom gennem blandt andet historier, leg, musik og kreative aktiviteter som drama og tegninger. Undervisningen er tilpasset børnenes alder og lægger op til spørgsmål og undren.

Minikonfirmander besøger ofte kirkerummet, fordi det åbner op for gode og nysgerrige spørgsmål om de ting, som børnene ser i kirken, fx en døbefont eller et billede.

Børnene stiller også eksistentielle spørgsmål om liv og død. For kan det virkelig kan passe at Gud findes? Og bor han lige her i kirken eller oppe i skyerne? Og passer Gud på min døde mormor oppe i himlen?

Minikonfirmanderne hører også bibelhistorier, som de kan spejle deres liv i. Historierne er ikke bare centrale i kristendommen, men de også er en væsentlig del af vores kultur og fælles referenceramme.

Sognepræst Ole Skov Thomsen og organist Lasse Christensen står for undervisningen.