Kategoriarkiv: Nyheder fra Klokkerholm

Nyhedsarkivet, her kan du finder alle de nyheder som er skrevet i tidens løb.

Orkesterbesøg i Klokkerholm

Orkesterbesøg i Klokkerholm

Brønderslev Harmoniorkester afholder en musikcafé i Hellevad Kirke i Klokkerholm som en del af deres turné rundt i kommunen.

Tirsdag den 7. november gæster Brønderslev Harmoniorkester Hellevad Kirke i Klokkerholm ved en musikcafé, som er en del af orkesteret turné rundt i kommunen.

Caféen vil blive ledet af en oplagt Mogens Jensen, som gennem aftenen vil bidrage med gode oplæg og på en fantastisk måde få publikum inddraget i aftens musikcafé.

Igennem aftenen vil publikum opleve hvilke forskellige musikgenre som orkesteret spiller, men også hvordan de enkelte instrumenter indgår i en musikalsk enhed i et harmoniorkester. Efter caféen vil der være en beværtning og hyggesnak med musikerne.

 

Konceptet er, at orkesteret – ud over at spille forskellige genre af musiktyper – også vil fortælle om de enkelte instrumenter. I gennem caféen vil der være mulighed for at høre om det spændende samarbejde der mellem dirigent og på tværs mellem musikere. Det er først når dette samarbejde spiller max, at man kan opleve hvordan de enkelte stemmer spiller sammen og herved skaber et helt unikt musiknummer

Denne aktivitet er blevet muligt ved at flere borgerforeningerne i Brønderslev Kommune og Brønderslev Harmoniorkester har indgået et partnerskab, og det har medvirket til udvikle dette nyt tiltag – en musikcafé.

 

Det er Brønderslev Kommunes Kulturpulje som har støttet orkesteret og disse midler er – foruden Hellevad Kirke – bliver bruget til at musikcaféer i Hellum, Dronninglund og Øster Hjermitslev Kirker.

Igennem forårssæsonen har Brønderslev Harmoniorkester øvet nye numre til disse musikcaféer, der bliver gennemført i dette efterår

 

”Vi er meget glade for at kommunen har givet os disse midler, og herved medvirket til at vi dels kan udvikle vores egen musik, dels kan give borgere i Brønderslev Kommune en anderledes musikoplevelse – Vi glæder os til de næste musikoplevelser”, udtaler Søren Himmelstrup fra harmoniorkestret. Der er fri entré.

 

Faktaboks

Dato: Tirsdag den 7. november 2017 kl. 19.00.

Sted: Hellevad Kirke, Bredkærsvej 2B, Klokkerholm, 9320 Hjallerup.

Arrangør: Hellevad Sogns Menighedsråd og Klokkerholm Borgerforening med støtte fra Brønderslev Kommunes kulturpulje.

Beværtning: Der serveres efterfølgende et glas vin.

De skal synge sammen med Sigurd Barrett

Børne- og ungdomskor ved områdets kirker skal den 29. oktober synge sammen med Sigurd Barrett i Hjallerup Idrætscenter.

 

En stor oplevelse venter for koristerne ved områdets børne- og ungdomskor, når de sidste søndag i oktober skal medvirke til en koncertfortælling om Luther i Hjallerup Idrætscenter. Det er Sigurd Barrett, som er kendt for sin store produktion af børnesange og fjernsyn for børn, der i reformationsåret – sammen med tøjdyret Snapper – har sammensat en forestilling om Martin Luther og Reformationen, for, hvad er Reformationen egentlig for noget? Hvem var ham der Martin Luther? Og hvad betyder Reformationen for os i dag? Det kan nok både børn og voksne undre sig over og mange spørgsmål melder sig. Via musik, fortælling og humor vil Sigurd og tøjdyret Snapper komme omkring disse spørgsmål – og publikummet bliver inddraget flere gange. Sigurd kommer sammen med hans orkester, som på scenen får de selskab af 40-50 børn, hvilket bliver en stor oplevelse at være med til.

 

Et fælles projekt

Arrangørerne bag arrangementet satser på mindst 300 solgte billetter og der stadig åben for billetsalget.

– "Vi håber at mange vil bakke op om arrangementet. Der venter en god, lærerig og sjov forestilling – både for børn og voksne", udtaler Ulrika Jensen og Lasse Christensen, som er organister ved kirkerne i henholdsvis Hjallerup og Hellevad-Ørum og er med i udvalget bag arrangementet. De leder også korarbejdet ved kirkerne og øver i øjeblikket sangene med korene, som skal opføres til forestillingen. Sigurd har skrevet en række nye sange til forestillingen og de øvrige er fra hans udgivelser med danmarkshistorie og bibelhistorie. Arrangementet er et fælles projekt mellem folkekirkerne i gl. Dronninglund Kommune og borgerforeningerne i Hjallerup og Klokkerholm, og arrangementet har også fået støtte fra kommunens kulturpulje, fonde og foreninger.

 

Korsang flytter grænser

Det kræver stort mod at stå på en scene, og for nogen kan det ligefrem være en grænseoverskridende oplevelse, når der sidder 300 mennesker og kigger. Dog er alle børn og unge i trygge hænder, da Sigurd er god til børn og har stor erfaring med mange spændte børn på en scene. Alle børn og unge får uden tvivl en god oplevelse.

Korsang spreder nemlig ikke kun glæde. Korsang er også personlig udviklende, fællesskabsskabende og kan netop give waow-oplevelser. Når alle løfter i flok produceres et stort overskud og frigør ressourcer, som resulterer i glæde og smil, følelsen af lethed og oplevelse af at være 'høj' – og meget mere. Derfor er det godt – ikke kun for børn – at synge og fx være medlem af et korfællesskab.

Ved Hjallerup Kirke er der kor for alle aldre: minikor fra 0.-2. klasse, ungdomskor fra 4. klasse og søndagskor for voksne. Ved Hellevad og Ørum Kirker er der børnekor fra 3.-4. klasse, ungdomskor fra 5. klasse, kirkekor fra gymnasiealderen og lejlighedskor for voksne. Alt i alt rige muligheder for at synge i kor ved de lokale kirker.

 

Lidt om Sigurd

Sigurd Barrett er født i Rødovre, opvokset i Viborg og bor i dag i Valby. Han spillede klaver første gang som toårig og skrev sine første børnesange som seksårig. Han havde sit første professionelle job som 12-årig i 1979, tog musisk studentereksamen på Viborg Katedralskole i 1985 og blev cand.phil. i musikvidenskab fra Aarhus Universitet i 1992 med speciale i russisk rock, der indbragte ham topkarakter. Sigurd fik sit folkelige gennembrud i Danmark med tv-programmerne 'Sigurds Bjørnetime' og 'Hit med Sangen' på DR1. Siden fik han sit eget tv-show 'Sigurds Ulvetime' og var med til at skabe tv-programmerne 'Sigurd & Symfoniorkesteret', 'Sigurd & Big Bandet' samt 'Sigurd og Operaen' som introducerede henholdsvis klassisk musik, jazz og opera for børn. Derudover har gjort et stor stykke arbejde som forfatter og formidler af danmarkshistorie, verdensatlas, bibelfortællinger, græske og nordiske guder for børn.

 

Billetter til arrangementet kan købes for 50 kr. på www.hjallerupborgerforening.nemtilmeld.dk

 

 

 

Online booking

Nyt, nyt, nyt

Online booking

Nu har du mulighed for at booke tider i hallen online.
Gå ind på www.klokkerholmhallen.dk under booking.
Opret gratis bruger, book tid og betal.


Derefter modtager du, på mail og sms, en 4 cifret kode til døren.
Koden er aktiv 30 min før din tid i hallen .

 

Der er i første omgang åbnet op for onlinebooking til badminton.🏸
Der bliver frigivet tider til booking, for en uge ad gangen.
Ønskes der tider til andre aktiviteter,🏑 eller tider i "primetime"
kontaktes Hallen

 

Lægehuset i Klokkerholm gennem tiderne

Den lokale læge igennem årtier, nu pensionist, Søren Sillesen, kommer onsdag den 1. november på Hellevadlund og fortæller historier fra en svunden tids holdning til lægegerning, blandt andet med et par skildringer om Doktor Jensen, som mange vil huske. Beretningen bliver en blanding af hvordan lægehuset var organiseret dengang og nu, og om den forandring lægerollen har taget gennem tiderne. Søren Sillesen medbringer en del instrumenter fra Doktor Jensens tid, som han viser og demonstrere.

Søren Sillesen, som oprindelig kommer fra Sønderjylland, startede i 1983 som læge i Klokkerholm, da læge Kaj A. Jensen stoppede. Det var i kompagniskab med læge Kjeld Andersen, som imidlertid døde i 1997. Så kom læge Stig Pedersen til, indtil han rejste i 2006. I 2014 overtog den nyuddannede læge, Helle Nygaard, hans praksis. Efterfølgende har Søren i tre år virket i lægehuset én dag om ugen, men stoppede helt 1. marts i år. Søren har derudover haft undervisning af lægestuderende på universitetet i Aalborg.

Undervejs lægges der op til fællessang fra Højskolesangbogen med organist Lasse Christensen ved klaveret.

Sogneeftermiddagen afholdes i et samarbejde mellem Hellevad og Ørum Sognes Menighedsråd, Hellevad-Ørum Lokalhistoriske Arkiv og Hellevadlund Centerråd.

 

Faktaboks:

Dato/tid: Onsdag den 1. november 2017 kl. 14.00.

Sted: Hellevadlund, Borgergade 34, Klokkerholm.

Foredragsholder: Tidligere læge i Klokkerholm, Søren Sillesen.

Arrangør: Hellevad og Ørum Sognes Menighedsråd, Hellevad-Ørum Lokalhistoriske Arkiv og Hellevadlund Centerråd.

 

Biomanipulation i Klokkerholm Møllesø

Hvorfor skal der laves biomanipulation i Klokkerholm Møllesø?
I forbindelse med vandplan 2 er Klokkerholm Møllesø blevet udpeget til restaurering igennem biomanipulation.
Grunden til at søen er udpeget, er at den i dag, ikke lever op til miljømålet om god økologisk tilstand.
I korte træk går biomanipulationen ud på at fiske ca. 80 % af søens fredsfisk op, hvilket vil have en opblomstrende effekt på det zooplankton, som spiser algerne i søen. Dette vil resultere i en mere klarvandet sø, hvorved planterne får bedre fat, og iltindholdet i vandet dermed øges, og fosforet bindes til sedimentet.

Algerne er afhængige af fosfor, så mindre fosfor i vandet vil igen forstærke alge-reduktions processen. Når plantedækket i søen er blevet mere veletableret, vil geddeynglet endvidere trives bedre, og dermed medvirke til den gode økologiske cyklus.

Hvordan kommer det til at foregå?

Biomanipulationen kommer til at foregå ved at vandstanden sænkes omkring 50-70 cm i søen. Herefter trækkes der et net henover søbunden for at samle fredsfiskene og tage dem op i den ene ende af søen. De fisk som er gode for søen, som gedder og aborrer, bliver sat ud igen med det samme og de andre sendes til en fodercentral, hvor de laves til minkfoder.

Hvornår kommer det til at foregå?

For at gøre sænkningen af vandstanden, mest skånsom, vil sænkningen ske gradvist over en længere periode, med opstart d. 25/9.
Det hele kommer til at foregå d. 9-10 oktober i år og muligvis igen til foråret. Efter biomanipulation vil der i de efterfølgende 14 dage i uge 42-43, blive genetableret vandstand, tilbage i samme niveau, som forinden indgrebet. I samme tidsperiode vil der blive udført en fiskeundersøgelse, for at vurdere det videre behov for opfiskning i 2018.


Til vinter vil der endvidere vil der være noget opfølgende vinterfiskeri.
Der vil d. 10. oktober være mulighed for at komme ned og kigge på de dyr og planter som findes i dag i søen og få en snak med en biolog fra Kommunen. Der vil i god tid blive udsendt en plan for dagen.
Såfremt der er spørgsmål til projektet, er i mere end velkomne til at kontakte os på therese.wallem@99454545.dk, eller på 99455558.

Hent hele info-bladet her: Infotavle Klokkerholm Møllesø pdf.

Historier fra verdens afkroge i Klokkerholm

Historier fra verdens afkroge i Klokkerholm

 

Mission Aviation Fellowship, der med deres små fly fragter nødhjælp og bibler ud til verdens afkroge, kommer forbi konfirmandstuen i Klokkerholm og holder foredrag.

Landssekretær Øjvind Thomasen vil med udgangspunkt i sine rejser i Madagaskar og Tanzania fortælle om, hvordan Mission Aviation Fellowship (MAF) flyver nødhjælp til områder af verdenen, hvor fly er den mest effektive og oftest eneste måde at nå ud til mennesker. Som i Madagaskar hvor MAF flyver læger og sygeplejersker ud til isolerede landsbyer.

MAF er en international missions- og nødhjælpsorganisation, der på verdensplan råder over 135 fly. Flyene fragter alt fra læger og medicin til bibler og levende dyr rundt i 26 ulande i Asien, Afrika og Sydamerika. Fælles for disse lande er, at flytransport er nødvendigt for at krydse ørkener, jungler, bjerge eller sump og nå ud til mennesker i tide.

MAF blev stiftet lige efter 2. verdenskrig af kristne piloter fra Royal Air Force, der ønskede at flyve for at skabe fred i stedet for at sprede krig.

 

Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 19.00 i Konfirmandstuen.

Lutter Luther høstfest i Klokkerholm

Lutter Luther høstfest i Klokkerholm

Hellevad og Ørum Kirker fejrer i lighed med sidste år fælles høstgudstjeneste den sidste søndag i september. Samtidig fejres den ’høst’ som kirke og samfund har fået af reformationen jævnfør 500 års-fejringen af reformationens begyndelse. Kom i god tid og mød afladsprædikanten Johan Tetzel og reformatoren Martin Luther samt en middelalderduoen på skalmeje og tromme.

Ved gudstjenesten medvirker kirkens børne- og ungdomskor, kirkekoret og fælleskoret, foruden trompetist på fællessalmerne.

Arrangementet afvikles i Hellevad Kirke samt i et opstillet telt på kirkens torv, hvor der efter gudstjenesten er suppe- og salgsboder, børneaktiviteter og bogbord. Medbring gerne en høstgave i form af årets frugt, grønt, bagværk, marmelade, som børn bærer frem ved gudstjeneste og efterfølgende sælger til fordel for nødhjælps og socialt arbejde. De to menighedsråd samarbejder med frivillige fra borgerforeningen, aktive kvinder, madklubben, blå spejdere, Ørum Amatørscene, kirkekor og konfirmander.

Indbydelse til afskedsgudstjenester og reception

Indbydelse til afskedsgudstjenester og reception

Menighedsrådene ved Hellevad og Ørum Kirker indbyder til afskedsgudstjenester for vores sognepræst gennem 20 år, Ole Skov Thomsen, søndag den 27. august 2017 i begge kirker, med efterfølgende reception ved præstegården.

 

Ørum Kirke kl. 09.30

Hellevad Kirke kl. 11.00

Reception ved præstegården kl. 12.15

 

Alle er velkomne.

DM i traktortræk.

Kære Klokkerholm og Omegn.

Den 9 september 2017. afholder Vendsyssel Landboungdom DM i traktortræk.
På banen i Klokkerholm på Østermarksvej 40.

I forbindelse med det vil der være en del trafik og larm.

Bredkærsvej vil blive brugt til lastbil og traktor trafik og camping og
publikum vil bruge Østermarksvej.
Vi forventer 3000 tilskuer og 70 traktor.


Fordi vi kan komme til at larme, genere og støje denne weekend,
håber vi på god forståelse og at se jer til stævnet.

Vi vil bestræbe os på at genere mindst muligt.
Tak for jeres forståelse.

Mvh. DM styregruppen.

Ved spørgsmål er i velkommen til kontakte.
Gerbrig Postma 23742582
Thomas Poulsen 24498327
 

Familiespejd i Dannerhøj Gruppe

Vi vil gerne invitere alle børn i alderen 3-6 år til at komme og lege med, når vi starter Familiespejd i Dannerhøj Gruppe

Familiespejd er spejder for de allermindste og deres forældre.
Med familiespejd får børnene spændende og udfordrende spejderoplevelser, hvor de er aktive i naturen.

Og det er oplevelser, som børnene får sammen med deres familier.

Første spejderaktivitet er SØNDAG DEN 13. AUGUST KL. 10-12.
Tilmelding senest 11/8 til Sine Storgaard: sinestorgaard@gmail.com
kontakt: 28936637 ved spørgsmål.

Kommende spejdermøder: 10. september – 1. oktober – 7.-8. oktober
(GRUPPETUR) – 29. oktober

www.klokkerholm-spejderne.dk
Facebookgruppen: DDS Dannerhøj Gruppe

DE ÆLDRE SPEJDERE MØDES HVER TIRSDAG – Se hjemmesiden for information herom.
 

 

Detektorrally på Byrhøj

Atter detektorrally på Byrhøj ved Klokkeholm.
Udvalget fra Natur og historie, Byen i landskabet er i fuld gang med at forberede detektorrally på Byrhøj.
Det finder sted den 2.9 kl. 11 – 15 – alle er velkomne.

Man kan følge detektorfolkets arbejde, drikke en kop kaffe, se udstilling i teltet og måske være så heldig at være til stede, når de inviterede detektorfolk finder guldskatte. Sidste år blev der fundet bl .a. en stor guldring, som har kunnet ses på udstillingen: Guld, slægt og magt på Vendsyssel historiske museum i sommer.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen