Vikar i Klokkerholm for 60 år siden

Vikar i Klokkerholm for 60 år siden

En skolelærervikar på Klokkerholm Skole kommer og fortæller om minder fra 1959.

KLOKKERHOLM: Trods et kort ophold på tre måneder i byen, har tidligere skolelærer Franck Petersson flere minder og erindringer fra skolen og byen. Han kommer og fortæller om tiden den gang ved en sogneeftermiddag i Konfirmandstuen i Klokkerholm.

– Jeg vil fortælle om den store oplevelse, det var for en 23-årig lærerstuderende fra Virum i Nordsjælland, at komme til en landsby i Vendsyssel, hvor omliggende småskole var blevet forenet i en ny skole, Hellevad-Ørum Centralskole, fortæller Franck Petersson.

Man skulle også den gang som lærerstuderende i praktik. Han søgte landets nordligste amt, og havnede på den måde i Klokkerholm. Det blev en spændende og god oplevelse for ham. Det eneste sted, han i Jylland havde været før, var på Mols til en sommerlejr, da han var dreng.

– Jeg kom et sted, som jeg havde drømt om. En mellemstor landsby, der så småt var under en moderne udvikling, og en stadig kontakt til det omliggende landskab. Begge dele søgte jeg at opleve, selvom det hele blot skulle opleves på bare tre måneder, fortæller Franck Petersson.

Alligevel oplevede han det at bo og virke i en landsby, der virkelig var præget af gamle traditioner, som blev holdt fast i. Derudover var der ikke langt til Aalborg, hvortil der gik daglige busforbindelser.

Efter opholdet skulle han tilbage til Sjælland og færdiggøre sidste del af studiet. Men hans kontakt til Nordjylland forsvandt ikke.

– Jeg glæder mig til at fortælle om de mange positive oplevelser i det dejlige Vendsyssel og i en interessant by.

Franck Petersson kommer onsdag den 24. april 2019 i Konfirmandstuen i Klokkerholm. Foredraget begynder klokken 14 og der er gratis adgang for alle.