Valgforsamling i Hellevad og Ørum Sogne

Valgforsamling i Hellevad og Ørum Sogne
Til september afholdes der valg til menighedsrådet i Hellevad og Ørum Sogne. Valgforsamlingen sker hver for sig, men fra den nye toårige funktionsperiode bliver der kun ét fælles menighedsråd. Der skal vælges fem medlemmer fra Hellevad Sogn og fire medlemmer fra Ørum Sogn, samt et par suppleanter hvert sted.
På valgforsamlingerne bliver der en orientering om begivenhedernes gang jævnfør gældende bestemmelser herom, og man kan derefter melde sit kandidatur. Efter en præsentation af alle kandidaterne vil der blive afholdt valg. Der serveres desuden kaffebord begge steder.
Valgforsamlingen finder sted tirsdag den 20. september 2022 følgende steder:
Hellevad Sogn: Konfirmandstuen kl. 19.
Ørum Sogn: Ørum Kultur- og Forsamlingshus kl. 19.
Spørgsmål og materialer om valget kan rekvireres ved henvendelse til valgbestyrelserne:
Hellevad: Trine Kart, 23 23 53 54. Ørum: Poul Larsen, 98 28 17 63.