Skal kirkegården ud- eller afvikles?

Skal kirkegården ud- eller afvikles?

Menighedsrådet i Hellevad og Ørum Sogne står overfor en stor opgave; nemlig hvordan kirkegården omkring Hellevad Kirke skal fremstå om 50 år.

KLOKKERHOLM: Hvordan vil du gerne begraves? Hvilke behov og ønsker har du til fremtidens kirkegård? Ja, det er store spørgsmål, men ikke desto mindre noget, menighedsrådet i Hellevad og Ørum Sogne er begyndt at forholde sig til. Menighedsrådet har nemlig en bunden opgave: at få udarbejdet en udviklingsplan for Hellevad Kirkegård. Spørgsmålet er, hvilke behov og ønsker, der er og bliver, for begravelsesformer på kirkegården i fremtiden.

Tendensen er, at flere og flere bliver bisat og kremeret, hvilket giver en efterspørgsel på mindre gravpladser eller blot en plade i plæne. Det betyder blandt andet kortere fredningstid, da en urnegravplads kun er fredet i 10 år, hvilket medfører på sigt mange flere ubenyttede gravsteder. Askespredning over hav, skovkirkegårde og andre begravelsesformer medvirker også til denne udvikling.

Hvorfor en udviklingsplan?
Det er formålet at skabe en langsigtet målsætning for kirkegårdens udvikling. Planen skal udgøre arbejdsgrundlaget og sikre kontinuiteten for både nuværende og kommende menighedsråds samt ansattes arbejde med kirkegården.

Målet er en smuk og værdig kirkegård, der imødekommer ønsket om et varieret udbud af gravstedstyper, som i antal kan tilpasses aktuelle og kommende behov. Samtidig skal der værnes om de bevaringsværdige kulturelle og historiske værdier.

Omlægning af en kirkegård er en langvarig proces. På Hellevad Kirkegård er fredningstiden 30 år for kister (for egetræskister det dobbelte) og 10 år for urner. Dertil kan komme forlængelser i form af efterfølgende ægtefæller med følge. Udviklingsplanen er et redskab til at fastholde overblikket undervejs. En udviklingsplan blev udarbejdet for Ørum Kirkegård i 2020.

Der er masser af plads
Hellevad Kirkegård er med sine 2,8 tønde land en arealmæssig stor kirkegård, og kun omtrent halvdelen af kirkegården er i brug. I 1983 blev jorden omkring gravhøjen nordvest for kirken indlemmet til kirkegårdens areal. På det tidspunkt var der kun ganske få ledige gravpladser tilbage på den daværende kirkegård. Området blev taget i brug, men efterspørgslen efter kistegravpladser har siden været dalende. Det betyder, at det meste henligger som græsplæne.

Kunne man forestille sig en skovkirkegård på dette område? En pavillon med bord og bænke, hvor man kan nyde en medbragt frokost og nyde udsigten op mod Byrhøj? En oase for sanser, eller en scene til friluftsgudstjenester og koncerter?

Indkaldelse til møde
Menighedsrådet ønsker at fremlægge forskellige muligheder, idéer og tanker til dette projekt, men ønsker også at modtage inputs fra lokalbefolkningen. Dette sker ved et menighedsmøde torsdag den 24. august i Hellevad Kirke, hvor der efter et oplæg vil være stående taffel, efterfulgt af en vandring på kirkegården og plenum. Aftenen afrundes med en kort beretning fra menighedsrådet, og aftenen slutter med en aftensang.