Resultatet af den ekstraordinære valgforsamling i Hellevad Sogn

Resultatet af den ekstraordinære valgforsamling i Hellevad Sogn
Resultatet af den ekstraordinære valgforsamling i Hellevad Sogn til den kommende fælles menighedsråd for Hellevad og Ørum Sogne blev, at Mogens Hostrup er valgt til den kommende to-årige funktionsperiode med virke fra 1. søndag i advent 2022. Maren Kann Hostrup og Dorthe Juel Larsen er valgt som stedfortrædere. Med valgene fra valgforsamlingen afholdt den 20. september er der valgt fire medlemmer og to stedfortrædere fra Hellevad Sogn.
Ønsket var at finde fem medlemmer, og da det ikke er sket, er det i samråd med Ørum Sogns Menighedsråd besluttet at søge biskoppen over Aalborg Stift om dispensation til, at vi i den kommende funktionsperiode kan fungere med fire medlemmer fra hvert af de to sogne, og ligeledes to stedfortrædere fra hvert af de to sogne. Det gør vi med en indstilling om, at der hos de otte valgte medlemmer ligger en erfaring, som gør det muligt at løfte den samlede opgave pallette i det nye fælles menighedsråd.
Hellevad Sogns Menighedsråd