Påskeugens begivenheder

Palmesøndag, den 2. april:
Vi indleder påskeugen med en familiegudstjeneste i Hellevad Kirke kl. 11, hvor korskolen medvirker, og hvor børnene på festlig vis bærer palmegrene ind i kirken. Gudstjenesten er tilrettelagt med flere gængse salmer, så alle kan synge med.
Skærtorsdag, den 6. april:
Du inviteres til en aften, hvor fællesskabet omkring bordet er det centrale element. Arrangementet begynder i Ørum Kirke kl. 17, og efterfølgende samles vi til fællesspisning i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Menuen er lammesteg (men med mulighed for frikadeller eller en vegetarret). Der er tilmelding til fællesspisningen via hjemmesiden, og middagen koster blot 50 kr., som betales på dagen.
Langfredag, den 7. april:
Vi markerer Langfredag med meditativ musikgudstjeneste i Hellevad Kirke kl. 11. Vi oplever en bibelsk vandring fra den første store ofring til Lammets ofring i påsken, videre til Johannes Døber, der peger på Jesus som Guds Lam, og ender med hebræerbrevet, der udlægger, hvad Jesu død betyder for os i dag.
Saxofonist Pia Munch medvirker, og undervejs lyder der også korsang.
Påskedag, den 9. april:
Vi fejrer påskens højdepunkt med en festlig påskegudstjeneste i Hellevad Kirke kl. 11, hvor salmesangen klinger allersmukkest, og hvor det glædelige budskab lyder: Han er opstanden! Vokalgruppen Sono Vocis medvirker med korsang og befordrer fællessangen. Alle kan få en potte med påskeliljer med hjem efter gudstjenesten.
Anden påskedag, den 10. april:
Vi afslutter påsken med en salmesangsgudstjeneste i Ørum Kirke kl. 16 og synger et udvalg af påskens salmer, samt lytter til korte bibellæsninger, miniprædikener og musik. Efter gudstjenesten serveres en kop kaffe.