Ove Chemnitz

Vi vil gerne høre din idé!

Foreningen ”Klokkerholm, byen i landskabet” er i den heldige situation, at vi er blevet betænkt med en arv på godt 85.000 kr. fra boet efter Ove Chemnitz.

Lige nu er vi i gang med at indsamle ideer til, hvordan pengene kan anvendes bedst muligt til gavn for byen Klokkerholm. Har du en idé eller noget du har tænkt på, byen mangler, så vil vi meget gerne høre fra dig.

Midlerne tænkes anvendt på et eller flere projekter, eventuelt som startkapital til et større projekt, hvor der søges yderligere midler.

Rammer for anvendelse af beløbet:

Vi forestiller os, at projektet (det kan også være flere mindre projekter) skal opfylde følgende punkter:

  • Være et varigt aktiv for byen Klokkerholm
  • Komme hele byen til gavn
  • Henvender sig til en bred skare af byens borgere
  • Som udgangspunkt er lokaliteten indenfor byskiltet

Hvordan kan du aflevere dit forslag?

Forslag indsendes med en kort, dækkende beskrivelse af projektet/ideen og et par linjer om, hvordan du mener, at forslaget opfylder kriterierne ovenfor.

Det vil også være en absolut fordel, at I oplyser, hvor meget du antager projektet koster – det er dog ikke nødvendigt at indhente tilbud eller lignende.

 

Forslag skal indsendes inden den 9. marts til formanden for ”Klokkerholm-byen i landskabet”, Jakob Brøns, Allerupvej 6, på mail: formand@klokkerholmby.dk

Har du mere end et forslag, indsend da venligst 2 seperate emails.

 

De indkomne forslag vurderes af en kommite der er nedsat til formålet.

Komiteen forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne forslag og eventuelt forkaste alle forslag. I dette tilfælde hensættes midlerne til senere, når den ”rigtige” ide findes.

Vi glæder os meget til at høre fra Jer!

Venlig hilsen

Byen i Landskabet https://klokkerholmby.dk/