Nyhedsbrev Okt. 2010

Nyhedsbrev Oktober 2010  fra Klokkerholm borgerforening

Grenpladsen

Grenpladsen forventes lukket for vinteren til november – sidste åbningsdag er 30 oktober. Der er stadig mulighed for at låne nøglen hos Carsten på 98284040 og vi overvejer en form for indsamling af juletræerne enten ved en åbningsdag eller ved at køre rundt. Der har været 380 afleveringer på 23 lørdage – det er over 16 i snit – tak til de 10 frivillige der har taget vagterne.

Siden sidst

Vi har fejret Sct. Hans aften i flot vejr og vi har sammen med menighedsrådet haft en fin Kirkegårdsvandring med over 50 deltagere. Open by Night blev en fin aften trods vådt vejr – flot musik leveret af The Kajlænders og det unge band The beats – og et fint cykelløb og masser af boder og aktiviteter, som desværre ikke fik opbakning med regnbyger – tak til alle der støttede arrangementet.
SuperBest har fået alle godkendelser og de sidste krøller omkring handel med vejarealet er på plads. For øjeblikket er det udbud og priser der arbejdes med og forventningen er byggestart lige omkring nytår og færdig i maj næste år.KK dele’s byggeri er langt og det bliver en stor flot hal.
Den tidligere omtalte private stordagpleje er startet 1. oktober – bemandet med Tina Mogensen og Helle Johansen – begge erfarne udi børnepasning fra dagpleje og børnehave. Dagplejen har til huse på Hellevadvej 17 i et nyindrettet selvstændigt lokale – der vil senere blive inviteret til åbent hus (forventes mandag den 1. nov. – se opslag i lægehuset og SuperBest).

Sparekassefondens projekt

Sparekassen Vendsyssels Fond får forelagt rapporten fra Aalborg Universitet den 25 oktober og forventer at holde et Borgermøde hvor alle får fremlagt resultatet på Klokkerholm Skole torsdag den 4 november – se nærmere i senere indkaldelse.

Skolens fremtid

Klokkerholm Skoles overbygning kom uventet i spil i Kommunens sparerunde – som blev offentlig kendt inden udvalg m.m. havde behandlet dette. Skolebestyrelsen og Borgerforeningen har været i løbende kontakt og efter forskellige henvendelser, så er der taget initiativ til at genoplive Samvirke tanken for at i fællesskab at støtte bevarelsen af overbygningen på Skolen. Som by vil det få store konsekvenser at lukke overbygningen. Nævnes kan Hallens økonomi ved mistede timer – hvordan med konfirmandforberedelser fremover – børn der flytter idræt til byen hvor de har skolekammerater og nogle der ikke vil købe hus i byen når der ikke er tryghed omkring skolens fremtid. Vi har foreslået at foreningerne inviterer udvalgte byrådsmedlemmer til møde på skolen tirsdag den 26 oktober kl. 20 – for her at få mulighed for at få afdækket hvad der kan spares ved at sløjfe overbygningen og få fortalt vores syn på det som by. Følg med på Skolens hjemmeside www.klokkerholmskole.dk som løbende opdateres.

Hjemmeside

Idrætsforeningen har kontaktet os da de så vi havde ideer til at få gang i hjemmesiden. Deres forslag er at byens foreninger går sammen om at søge Sparekassens Fond om penge til en fælles hjemmeside som f.eks www.jerslevnet.dk eller www.hjallerupinfo.dk. Begge fungerer så alle foreninger selv opdaterer eller sender opdateringerne til firmaet mod et årligt abonnement. Siderne kan automatisk køres over på Infokanalen på Antenneforeningen også. Der er en kalenderfunktion som giver mulighed for en fælles arrangement kalender i Klokkerholm, så man ikke arrangerer flere ting samme aften som gerne skal fange de samme personer. Borgerforeningen håber at dette bliver en ny fælles hjemmeside, så vedligeholdelsen ikke hviler på enkelte personer.  Netop i sagen omkring skolen er det et savn ikke at have hjemmesiden og informere på.

Hundeposestativ

Brønderslev Kommune har indgået aftale med privat firma der opstiller hundeposestativer mod at få reklame på disse – et sådant er opsat ved Møllesøen og vi flytter derfor vores stativ til en placering enten ved arealet mellem Ranunkelvej og Blomstervænget – eller til P pladsen ved Anemonen. Og husk at ringe til os hvis stativerne løber tør – der er meget forskelligt forbrug.

Medlemmer

Vi har knap 200 medlemmer i Borgerforeningen – hører du nogle der gerne vil modtage vores medlemsinfo så bed dem kontakte en i bestyrelsen.

Julemarked

Der bliver igen i år afholdt julemarked søndag den 28 november – så ønsker du en stand så ring til Carsten på 98284040 – det koster ingenting at være med.

Hobbycafe

Der er hobbycafe tirsdag i ulige uger kl. 19 på Beboerhuset. Alle er velkomne – kaffe eller the til en femmer og så nogle timers hygge med forskellige aktiviteter. 

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Klokkerholm Borgerforening

NB: Husk den 6 marts 2011 kommer der teaterbesøg i Klokkerholm – i skolens gymnastiksal kommer Teatergruppen Espendos og opfører “Emil og træmand nr. 100” som omhandler Emil fra Lønneberg.
Det er tidligt at annoncere arrangementet, men det er en del af Brønderslev Kommunes nye abonnementsordning der løber fra efteråret til næste sommer – her kan man købe 4 valgfrie forestillinger – bl.a. den som spilles i Klokkerholm næste forår – hvor Borgerforeningen står for det praktiske omkring denne del af Kommunens arrangement.