Nye retningslinjer i kirkerne

Nye retningslinjer i kirkerne

Pr. 21. april er der kommet nye retningslinjer for folkekirkens område. De konkrete ændringer i retningslinjerne er følgende:

Ændrede forsamlingsforbud, både indendørs og udendørs, herunder bortfald af de særlige undtagelser for udendørs begravelser/bisættelser samt for udendørs gudstjenester m.v.
Lempelse af arealkrav fra 7,5 kvm. pr. person til 2 kvm. pr. person ved siddende arrangementer (4 kvm. hvis der ikke i det væsentlige siddes ned). Det betyder, at indendørs forsamlingsforbud ikke gælder for folkekirken i lokaler, som de råder over, når der afholdes gudstjeneste, barnedåb og begravelse/bisættelse eller lignende religiøse handlinger. Folkekirken er i de situationer igen alene omfattet af et arealkrav, der er lempet fra 7,5 kvm. pr. person til 2 kvm. pr. person ved siddende arrangementer (4 kvm. hvis der ikke i det væsentlige siddes ned).
Ved udendørs aktiviteter, herunder gudstjenester vielser, barnedåb, begravelse/bisættelse eller lignende religiøse handlinger samt menighedsaktiviteter gælder det udendørs forsamlingsforbud på 50 personer.
Ændret anbefaling om afstand fra generelt 2 meter til generelt mindst 1 meter, dog mindst 2 meter hvis der synges.
Anbefalingerne om varighed og sang ved indendørs gudstjenester og kirkelige handlinger er ophævet.
Undtagelse fra forsamlingsforbuddet for indendørs foreningsliv for børn og unge under 18 år (ekskl. sangaktiviteter). Det betyder, at der nu er mulighed for indendørs konfirmand- og minikonfirmandundervisning med indtil 25 deltagere. Da sangaktiviteter ikke er omfattet, gælder denne mulighed ikke for børnekor o.l
Præcisering af anbefaling om udluftning. Særligt ved aktiviteter med en varighed på mere end 2 timer.

Du kan altid holde dig orienteret via vores hjemmeside om seneste nyt fra biskoppen og Kirkeministeriet.

Arealkravet i folkekirken har siden januar været 7,5 kvm. pr. person, hvilket betyder for Hellevad og Ørum Kirker henholdsvis max 13 og 8 deltagere i kirkerne, for at kunne overholde afstandskravene – personalet tæller dog ikke med. Dette har været en udfordring, især ved de kirkelige handlinger, hvor kun de nærmeste har kunne deltage. Med de nye retningslinjer kan der igen sidde væsentlige flere i begge kirker.

Vi har desværre – ligesom det øvrige kulturliv – måtte aflyst alle arrangementer i år, men nu kan vi igen begynde at planlægge og arrangere sognearrangementer, kirkekoncerter og meget mere. Vi glæder os til at se jer alle til kommende arrangementer i kirkeligt regi.

Begge kirker er alle dage åben for andagtssøgende, pilgrimme og øvrige besøgende i kirkernes åbningstider. Husk at der kun må være samme antal i kirken efter gældende forsamlingsrestriktioner – og husk mundbind og håndsprit.