Minikonfirmand

De er i gode hænder

 

En stor flok elever fra 3. klasse på Klokkerholm Skole har valgt at starte til minikonfirmand ved Hellevad Kirke. De skal arbejde med hvad kirken og kristendommen er for en størrelse, heriblandt bøn, tilgivelse, nadver, dåb og kirkens højtider.

 

HELLEVAD-ØRUM: Dagens emne var dåb og hænder. Vi kender alle de faste udtryk, som fx at holde hånden over nogen, være i gode hænder, give en hånd med, slå hånden af nogen, med rund hånd eller have nogen i sin hule hånd.

 

I Guds hænder

I undervisningen har minikonfirmanderne snakket om de mange udtrykke, vi kan, via vores hænder: pege på noget, tælle, vinke, klappe, holde i hånd, folde hænderne og give skulderklap. Ja, tegnsprog er et helt sprog udelukkende bestående af vores hænder, og som kan udtrykke alt.

Fælles for alle udtryk handler om, hvordan vi behandler hinanden, det vil sige de udtrykker, hvordan vi er i hinandens hænder. Det er i høj grad med hænderne, vi gør hinanden godt eller ondt.

Ligeledes er det hænderne vi bruger, når vi døber og velsigner hinanden. Ved dåben får vi et usynligt ’mærke’, som et tegn på, at man hører til hos Gud, og at han holder hånden under os. Vi skal blot have tillid til det.

Minikonfirmanderne tegnede deres hænder og skrev en lille bøn i hånden. En af bønnerne lød: ”Kære Gud. Beskyt os alle i din hånd. Amen.” Alle tegningerne er ophængt i konfirmandstuen. Derudover lavede alle en døbefont af cernit, som de fik med hjem.

 

Hvad er minikonfirmand?

Folkekirken tilbyder minikonfirmandundervisning til alle børn i hele landet, typisk for elever på 3. klassetrin. Børnene får et grundlæggende kendskab til kirke og kristendom gennem blandt andet historier, leg, musik og kreative aktiviteter som drama og tegninger. Undervisningen er tilpasset børnenes alder og lægger op til spørgsmål og undren.

Minikonfirmander besøger ofte kirkerummet, fordi det åbner op for gode og nysgerrige spørgsmål om de ting, som børnene ser i kirken, fx en døbefont eller et billede.

Børnene stiller også eksistentielle spørgsmål om liv og død. For kan det virkelig kan passe at Gud findes? Og bor han lige her i kirken eller oppe i skyerne? Og passer Gud på min døde mormor oppe i himlen?

Minikonfirmanderne hører også bibelhistorier, som de kan spejle deres liv i. Historierne er ikke bare centrale i kristendommen, men de også er en væsentlig del af vores kultur og fælles referenceramme.

Undervisningen forestås af organist Lasse Christensen, samt den nye sognepræst i Hellevad-Ørum, Sandra Fossdal Nielsen.