Medlemsinformation fra Borgerforeningen Oktober 2014

Medlemsinformation                                 

              Borgerforeningen

 

 

Julemarked

 

Vi holder julemarked søndag den 30 november 2014 i Klokkerholm Hallen – det er gratis at                   komme i hallen og få en bod – så har du selv lyst til at deltage eller kender nogen, så bed                     dem tilmelde sig til Carsten på 98284040.

Søudvalget

 

Udvalget har kontaktet Brønderslev Kommune for at få forskønnet vores fisketrappe og området     omkring denne. Vi håber at området snart bliver flot igen!

Kommende arrangementer

Modeshow – Aktive Kvinder afholder modeshow tirsdag den 21 oktober kl. 19.30 Tilmelding til       Hedda på 29448088 senest mandag den 20 oktober.

På Beboerhuset holdes en spændende aften om ASEA produkterne som Purup Helse forhandler –     det er den 22. oktober fra 19 -21. Ann-Britt Purup kan kontaktes for mere info på 40277957.

Facebook – et vigtigt medie i markedsføring af Klokkerholm by – virksomheder – foreninger m.m.

Danaweb, Ellen Holmenlund og Henrik fra Sportigan i Hjallerup fortæller tips til brug af Facebook.     Kom til dette spændende foredrag i Sparekassen Vendsyssels mødelokale mandag den                           3 november kl. 19 – tilmelding til pm@rdf-as.dk – arrangør er Erhvervsforeningen.

Kraftvarmeværket fejrer deres 50 års jubilæum i forlængelse af generalforsamlingen – det sker       lørdag den 15 november i KIF’s klubhus. Her vil der blive udarbejdet jubilæums skrift af Lokal-         historisk Arkiv med fjernvarmens historie i Klokkerholm.

Solution Camp

Klokkerholm – byen i landskabet holdt i september en spændende lørdag for de udvalg der er       nedsat og øvrige interesserede. Her fik vi bl.a. en fremtidsforskers bud på byer som Klokkerholms muligheder og der blev listet en række initiativer som der kan arbejdes videre med. Se mere på www.klokkerholminfo.dk – hvor der er et referat fra dagen.

Erhvervsnyt

Post Danmark har fremrykket tømning af postkasserne i Klokkerholm – de tømmes nu 16.30     hverdage.

Der er i løbet af sommeren startet 2 nye fotografer – Anders Dahl Tollestrup Borgergade 31 med hjemmesiden www.andersdahlphotography.com og Philip Hjulskov Kærsigvej 1 med hjemmesiden www.phstudio.dk  Kig ind og se hvad de tilbyder på deres hjemmesider.

Tante Lilla i Allerup har hen over sommeren udvidet deres sortiment og har vist flaget på bl.a. 24 Nordjyske – dejligt at få området på Landkortet.

Go on kom til Open by Night med en sponsorcheck på godt 16000 kr. Disse penge vil som tidligere       år blive fordelt udfra ansøgninger på vores generalforsamling i februar 2015.

Kort nyt

Grenpladsen har sidste åbningslørdag den 1 november – herefter kan nøgle lånes ved behov for adgang til pladsen.  

Vores hjemmeside www.klokkerholminfo.dk er på vej i et nyt design. Med stor hjælp fra Jan Clausen har webudvalget valgt et design som giver mulighed for at integrere facebook på hjemmesiden. Dermed bliver den opdateret langt oftere.

Bestyrelsen for Klokkerholm Borgerforening

Carsten Albæk Hannesbo            Niels Christensen                           Hanne Petersen

Formand og sekretær                    Næstformand                                 Kasserer

Thorkild Kroer                                Carsten Nielsen                              Karsten Nielsen                ledig

Bestyrelsesmedlem                       Bestyrelsesmedlem                       Suppleant                     Suppleant