Langsigtet udviklingsplan for Ørum Kirkegård

Langsigtet udviklingsplan for Ørum Kirkegård

På kirkegården i Ørum sker der i de kommende år en markant forandring. Menighedsrådet har vedtaget en langsigtet og spændende udviklingsplan for kirkegården, og omlægningen er allerede gået i gang i området nord for kirken. Denne del af kirkegården kommer fremover til at hedde paradislunden, hvor der kommer en hel ny begravelsesform. I stedet for traditionelle gravsteder med perlegrus og hæk bliver gravstederne et mindre kvadrat med opretstående gravsten og et lille bed, omkranset af to rækker chaussésten. Gravstederne i paradislunden bliver både for urne og kister. Flerstammede paradisæbletræer bliver plantet, som kommer til at afgrænse paradislunden. Der er netop anlagt et nyt gravsted på denne del af kirkegården.

En smuk og værdig kirkegård
– Omlægning af en kirkegård er en langvarig proces. På Ørum Kirkegård er fredningstiden 30 år for kister og 10 år for urner og eventuelle forlængelser. Der vil i forbindelse med dette arbejde blive mulighed for en overgangsordning for udvalgte gravsteder, fortæller graver Mette Bjørn.

Målet er en smuk og værdig kirkegård, der kan imødekomme ønsket om et udbud af forskellige kiste- og urnegravsteder i forskellige miljøer, som i antal er tilpasset aktuelle og kommende behov. Herunder områder med et mere uformelt præg. I planen er indbygget en fleksibilitet, så gamle og fremtidige gravstedstyper kan integreres.

– Generelt er der behov for en væsentlig reduktion i antallet af traditionelle kistegravsteder, enten på grund af ønsket om et mindre vedligeholdelseskrævende gravsted, billigere gravstedstyper eller ønsket om et gravsted med et mere enkelt og naturligt præg, fx plade i plæne og skovkirkegård, konstaterer Mette Bjørn.

Et helle i byen
Ørum Kirke er en lille, hvidkalket, charmerende kirke uden tårn, opført i munkesten omkring år 1250 i senromansk stil og fremstår generelt velbevaret. Våbenhuset er bygget til i anden halvdel af 1800-tallet. Klokkestablen er senest fornyet i 2012. Kirken ligger centralt placeret hvor byens to gennemgående veje mødes, og er et vigtigt samlingspunkt i Ørum.

– Kirkegårdens beliggenhed i selve Ørum by inviterer til, at man kan kigge indenfor på den daglige gåtur, og besøgende skal føle sig velkomne. Det er hensigten, at udviklingsplanen skal tilvejebringe gode adgangsforhold for alle herunder rollator- og kørestolsbrugere. Det gælder såvel adgangen til selve kirken som fremkommeligheden på kirkegårdens stier, fortæller graver Mette Bjørn og fortsætter:

– Generelt skal rammen omkring den samlede kirkegård styrkes. Der skal skabes rolige og fredfyldte områder til forskellige gravstedstyper. Hvert område skal fremstå som en harmonisk helhed, uanset antallet af benyttede gravsteder.

Hun pointerer at urnelunden bevares, som den er. Der bliver foruden paradislunden et område med hvidtjørn, et lapidarium med plads til udvalgte gravminder og et område med de traditionelle gravsteder.

Man er velkommen til at kontakte graveren for at høre nærmere om de nye tiltag og selvfølgelig kigge forbi kirkegården.