Klokkerholm Byfornyelse ApS udbyder grunde til salg

Klokkerholm Byfornyelse ApS udbyder grunde til salg.

Det drejer sig om Bredkærsvej 3 og Bredkærsvej 5 i Klokkerholm.

Bygninger på grunde vil blive nedrevet så disse står som tomme grunde.

Data på grunde er:
Bredkærsvej 3 – areal 824 m2
Der er betalt kloakbidrag, bidrag til SE (el), Klokkerholm Vandværk og Hjallerup Fjernvarme. Alle disse forsyninger er afbrudt ved hovedledning i gade.

Bredkærsvej 5 – 674 m2
Der er betalt kloakbidrag, bidrag til SE (el), Klokkerholm Vandværk og Hjallerup Fjernvarme. Alle disse forsyninger er afbrudt ved hovedledning i gade.

Grunde må iflg. Lokalplanen anvendes til boligformål.

Grunde udbydes til salg enkeltvis eller som samlet salg.

Tilbud på grund/grunde skal indeholde en fast pris samt en skitse over det projekt grunden/grundene erhverves til. Klokkerholm Byfornyelse ApS vægter såvel pris som det projekt der medfølger med samme vægt. Sælger udarbejder salgsaftale, samt tinglyser salget.

Tilbud skal være Klokkerholm Byfornyelse ApS i hænde senest den 10.12.2019. Køber skal stå ved tilbud i en periode på 6 mdr. fra den 10.12.2019.

Klokkerholm Byfornyelse ApS forbeholder sig frit at kunne vælge mellem indkomne tilbud og forkaste alle hvis tilbud. Salg er betinget af sælgers advokat kan godkende salget og sker dette ikke bortfalder handlen. Ingen af parterne kan gøre krav mod hinanden hvis dette sker.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Carsten Hannesbo Klokkerholm Byfornyelse ApS på 21729790. Tilbud skal mailes på carsten.hannesbo@gmail.com.

Hent grundtegning

 

 

Grundrids med status