Kandidat til menighedsrådet?

Der afholdes valg til menighedsrådet i Hellevad og Ørum Sogne, der bliver ét fælles menighedsråd for den nye toårige funktionsperiode. Der skal vælges fem medlemmer fra Hellevad Sogn og fire medlemmer fra Ørum Sogn, samt et par suppleanter hvert sted. På valgforsamlingerne bliver der en orientering om begivenhedernes gang, jævnfør gældende bestemmelser herom, og man kan derefter melde sit kandidatur.
Tirsdag den 20. september 2022:
Hellevad Sogn: Konfirmandstuen kl. 19.
Ørum Sogn: Ørum Kultur- og Forsamlingshus kl. 19.