Information fra menighedsrådene

Information fra menighedsrådene:
Regningen meldte på et pressemøde mandag den 6. april kl. 20, at videregående uddannelser, kirker, foreninger, biografer, centre mm. vil fortsat være lukkede frem til den 10. maj. Det betyder at alle gudstjenester, arrangementer og aktiviteter i Den Danske Folkekirke fortsat er aflyst – også i Hellevad og Ørum Kirker. Begravelser og bisættelser kan stadig gennemføres, men med begrænset antal deltagere. Ligeledes kan vielser og dåb foretages med begrænset deltagerantal. Kontakt sognepræsten herom på telefon 98 28 40 56.

Alle konfirmationer i Danmark frem til pinse også aflyst. Nye datoer for konfirmationer i Hellevad og Ørum Kirker er den 29. og 30. august.

Begge kirker er lukkede for besøgende.

Hold dig løbende orienteret på vores hjemmeside: www.hellevadkirke.dk / www.oerumkirke.dk eller på Facebooksiden – søg efter ’Hellevad og Ørum Kirker’.

Til besøgende på kirkegårdene:
Bemandingen på kirkegården er tilpasset den aktuelle situation omkring corona, og vi kan derfor ikke garantere det samme serviceniveau, som vi plejer. Du bedes derfor, som gæst og kunde, venligst have forståelse for evt. manglende udplantning af forårsblomster og renholdelse af gravstedet.

Vær også opmærksom på følgende, når du besøger kirkegårdene:

  • Overhold de af Sundhedsstyrelsen udarbejdede råd og vejledninger, som er opsat på kirkelågerne.
  • Hold afstand til andre, og kontakt ikke kirkegårdens ansatte.
  • Kirkens offentlige toiletter er lukkede.

Al kontakt til graveren bedes rettes på telefon eller mail.
Hellevad Kirkegård: 98 28 46 47 / hellevadkirke@mail.dk
Ørum Kirkegård: 98 28 21 56 / oerumkirke@gmail.com