Generalforsamling Kraft/varme 2010

Klokkerholm Kraft-Varmeværk afholder ordinær generalforsamling i Klokkerholmhallen

tirsdag den 23 november 2010 kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for det forløbne år
  3. Årsregnskab
  4. Budget 2010/2011
  5. Indkomne forslag fra andelshavere eller bestyrelse (evt. forslag skal være værket i hænde senest mandag den 15 november 2010
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Erik Østergaard og Carsten Frisgaard
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Vedtægter m.m. kan ses på www.klokkerholmvarme.dk

Med venlig hilsen
Klokkerholm Kraft-Varmeværk
98 28 43 31