Fra plejehjem til rehabiliteringscenter

Fra plejehjem til rehabiliteringscenter
I august 2021 åbnede det nye rehabiliteringscenter på Hellevadlund. Lederen hedder Lone Birkmose Lex, og hun kommer og fortæller, hvorfor der skulle være et rehabiliteringscenter i Klokkerholm, og hvordan fik man en del af et tidligere plejecenter ombygget til rehabiliteringscenter. Hun kommer ligeledes ind på, hvad rehabilitering er, om rehabilitering overhovedet gør en forskel, hvem der kommer i huset, og hvordan det er at være på et rehabiliteringsophold. Samt ikke mindst; hvordan tilværelsen har ændret sig for de kursister, der har haft et ophold på rehabiliteringscentret.
Lone Birkmose Lex arbejdede tidligere som fysioterapeut på Frederikshavn Sygehus, og senere på Neuroenhed Nord i Brønderslev. Der specialiserede hun sig indenfor den neurologiske genoptræning og rehabilitering. I 2021 kom muligheden for at lede processen om at få et rehabiliteringscenter med otte døgnpladser stablet på benene. Hun betragter i øvrigt jobbet som et kald.
Tirsdag den 3. oktober 2023 i Konfirmandstuen kl. 19. Gratis entré (kaffe/brød 20 kr.).