Fortællinger fra Østvendsyssel

Fortællinger fra Østvendsyssel
En aften med spændende fortællinger og historier fra det østlige Vendsyssel ved Fortællekreds Jyske Ås. Hør autentiske beretninger fra lokalområdet, blandt andet om valget til sogneforstanderskabet i Hellevad, Ørum og Hellum Sogne for 180 år siden, som var det første demokratiske valg på sogneniveau.
Torsdag den 17. marts 2022 kl. 19 i Konfirmandstuen. Gratis entré (kaffe/brød 20 kr.).