Alle indlæg af Webmaster

Hellevadvej. Et brev fra en Borger

Kære Medborgere, Instutioner og Erhversliv i Klokkerholm og omegn.

En lille opfordring som forhåbentlig kan være til gavn for mange.
Jeg har i dag, den 7. september 2008 sendt mit brev angående trafikken og cyklende børn på Hellevadvej afsted til flere i Brønderslev Kommune (se venligst indlæg,: Et brev fra en Borger.)
Jeg har bestemt mig for, at jeg ikke giver op, før jeg ser handling og jeg håber at i vil yde jeres bidrag hertil.
Hvis du er enig i at der burde være bedre forhold for cyklende store og små på Hellevadvej, så send venligst en mail med dit navn og din adresse til hellevadvej@yahoo.com. Herefter sender jeg disse mails videre til de folkevalgte og udvalgte formænd som er ansvarlige i det her spørgsmål.
Jeg vil informere om “slagets” gang på denne hjemmeside.

På forhånd af hjertet tak, til alle der støtter denne sag.

Anette Jessen Myatt
Hellevadvej
Klokkerholm
 

NYT!  8. September.2008.
Foreløbig svar fra Borgmesterens kontor og fra Byrådsmedlem Henning Jørgensen.

 

Kære Anette Jessen Myatt
Borgmester Mikael Klitgaard bekræfter herved at have modtaget din henvendelse af 7. september 2008 vedrørende trafikfarlig skolevej ved Klokkerholm. Din henvendelse er oversendt til Fagenheden for Teknik og Forsyning til behandling. Når fagenheden har behandlet sagen, vil du høre nærmere derfra. Kopi af denne mail er sendt til Peer Thisted, Karsten Frederiksen, Finn Bjerning og Henning Jørgensen, som har modtaget den oprindelige henvendelse fra dig.
Venlig hilsen Mona Jensen Fællessekretariatet, Brønderslev Kommune Tlf. 99 45 44 05
 
 

Hej Anette.
Tak for mailen. Jeg er ganske enig med dig. Jeg tager ud for at se på strækningen, men i øvrigt er det vigtigt at få ordnet de “basale” behov, før vi begynder med de mere højtflyvende ideer, som blomster mv. Hvad er flere kummer blomster værd i f. t. et barneliv? Eller bare utrygheden for forældre og børn? Desuden er det måske det bedste tiltag i sundhedens tjeneste – at få flere børn til at cykle eller gå i skole. Jeg prøver at tage fat på sagen. Hav selv en god dag og pas godt på dine børn.
MVH Henning Jørgensen
 
 NYT!  11. September.2008.
  Kære Byrådsmedlem og berørte medlemmer i Kommunens udvalg.                                

 

I henvisning til min tidligere henvendelse: Hellevadvej, Et brev fra en Borger. Tillader jeg mig hermed at stille en række spørgsmål som jeg ønsker besvaret.

 

Århus kommune har gennemført en større undersøgelse for at synliggøre tal og økonomi og ikke mindst de menneskelige aspekter i forebyggelse af trafikofre.

Det har ført til at man i Århus kommune har fundet ud af, at hvis man forsøger at overholde færdselssikkerhedskommisionens handlingsplan som skal forsøge at nedbringe antallet af alvorlige trafikulykker med 40 pct. inden 2012, så vil Århus kommune være i stand til at spare 35 til 40 mio. kr. om året på efterbehandling. Dette sammenholdt med at der er sket en fordobling af kommunernes egenbetaling til disse hårdt ramte mennesker, efter kommunesammenlægningerne må da være en kæmpe incitament for at tænke på tværs af, dels kommunens forskellige udvalg, og dermed pengekasser samt med den forebyggende tanke som handlingsredskab. Som jeg ser det, handler det her om både Børn og unge, da de udgør 2 af hovedgrupperne i trafikofrene, hele Sundhedsområdet, Fritids og kulturområdet og beskæftigelsesområdet da sikre cykelstier og veje, kan øge folkesundheden og reducere medicinering, sygehusophold, sygedagpenge, udgifter til efterbehandling af trafikofre, skabe bedre vilkår for social mobilitet og muligheder i forhold til fritidsinteresser, netværk,m.m. Miljø, alle ved det er bedre at cykle, end at køre i bil.

 

Herudover kommer omkostninger i forbindelse med tab af produktionsevne, udgifter til Falck og Politi, dårligere skattegrundlag og velfærdstab, Blandt andet fordi en mindre sikker kommune er knap så attraktiv for tilflyttere.

 

At investere i kommunens veje og stier er altså en helhedsorienteret indsats, både i omsorg og ressourcetænkning for de enkelte borgere, men også økonomisk.

 

Så dette er også en opfordring til at man ved forhandlingsbordet er klar over at alle medlemmer har et ansvar for helheden i kommunen. Så man ikke kommer til at tænke at valget står mellem trafikkampagner og sikkerhedsmæssige forbedringer af vejnet kontra omsorg for eksempelvis kommunens ældre, for så vil området for sundhed og omsorg jo klart vinde. Men kan Brønderslev kommune se omsorgen for borgerne på tværs og i et større tidsperspektiv, vil mange flere vinde!

 

Mine spørgsmål er:

 

Har Brønderslev kommune forsøgt eller tænkt sig at lave en redegørelse over trafikulykker i kommunen?

 

Har Brønderslev kommune uarbejdet en trafiksikkerhedsplan for den nye kommune, med optegning af trafikfarlige veje og stier – og hvornår og i hvilken rækkefølge man gør noget ved det?

 

Har Brønderslev kommune lavet tiltag til at man tænker trafiksikkerhed ind i alle kommunens handlinger på tværs af diverse udvalg?

 

Med Venlig Hilsen

Anette Jessen Myatt

 
 Nyt! 12 September.2008
 Der er kommet nogle tilkendegivelser fra Borgerne i Klokkerholm, men der er brug for mange flere!! Nordjyske har valgt at skrive en artikel om vores farlige skolevej. Jeg har haft en samtale med Karsten Frederiksen, Formand for Teknik og Miljø og han fortæller at der er planer om at opsætte blomsterkummer ved indfaldsvejene, altså ved landvadhøj og ved kirken! Det er IKKE godt nok! Senest har jeg sendt endnu en skrivelse til hele Byrådet, samt alle medlemmer i diverse udvalg i Brønderslev Kommune.
 

Open by night 2008

Sommer by night i Klokkerholm løber af stablen fredag den 22 august og har følgende program:

17.00 Byens foreninger “tager omgange” i årets sponsorcykelløb hvor de dyster med/mod hinanden i et flyvende tempo og kører penge i kassen til vinterens aktiviteter – “Den der fører” under løbet, er ingen mindre end Lars Bech der er kendt som stadionspeaker på Ålborg Stadion.

18.00 Pattegris, pølser og fadøl serveres af Venstre og Borgerforeningen.

18.00 – 22.00 De lokale “Kino Band” spiller på scenen.

18.30 Lars Bech “kommer forbi” og bortauktionerer varer til fordel for nyt KIF klubhus.

19.30 Trylleshow for børnene.

20.00 “TV-Bingo” med den kendte vært Peter Skram – masser af flotte præmier til vinderne.

22.00 Vi siger tak for i år – håber vi ses igen næste år.

Der er tilmeldt boder med mange tilbud og vi får besøg af hjemmeværnet med køretøj og soldater.
Kom og nyd en sjov og hyggelig aften i Klokkerholm.

Sct. Hans fest ved Møllesøen

Mandag den 23 juni fejrer vi Sct. Hans fest ved Møllesøen
Fakkeloptog starter kl. 19.30 og vi tænder bålet ca. kl. 20
Båltaler i år er Ole Skov Thomsen.
Efter bålet er der mulighed for at bage snobrød, vi serverer gratis kaffe og
der er is til børnene – sponseret af Martin fra SuperBest.
Der kan købes øl og vand på pladsen.

Med venlig hilsen
Klokkerholm Borgerforening

KIF 90 Års fødselsdag

Klokkerholm IF har 90 års fødselsdag
– som vi fejrer for byen lørdag d. 7. juni 2008

Endvidere kan jeg fortælle, at der er mulighed for at købe mad og drikkevarer hele dagen i hallen.
Om aftenen er alle bestyrelsesmedlemmer, trænere, instruktører, æresmedlemmer + påhæng inviteret til jubilæumsfest om aftenen. Der er inviteret over 90 gæster – en aften vi glæder os rigtig meget til.

Hent programmet her 

dannebrog 

Med venlig hilsen

Margit Chemnitz

Borgerforeningen Maj 2008

 

 

Generalforsamling

 

På vores generalforsamling var der genvalg til bestyrelsen og ved den efterfølgende konstituering blev posterne fordelt som de var før generalforsamlingen.

 

Erhvervsnyt

 

Klokkerholm har fået en ny butik – ikke på “strøget” men ude i de smukke bakker nord for byen – det er Ellen der har åbnet butik “Holmenlund brud og fest” med festtøj og brudekjoler på Larsgaardsvej 5. Ellen samarbejder med en andet kendt Klokkerholm firma Fest eliten og en ny spiller på banen Freelance fotograf Claus Elversøe Hellevadvej 10. Sammen kan de klare bryllupsfesten eller hvad der ønskes fejret. Se mere på hjemmesiderne www.holmenlundbrud.dk www.festeliten.dk og www.elversoe.dk – men pas på man kan let blive fristet!

 

Friluftsgudstieneste

 

2. pinsedag holdes Hellevad og ørum Kirker en fælles friluftsgudstjeneste ved Klokkerholm Møllesø kl. 14 – det bliver på arealet ved bålpladsen op imod Alleruvej, så alle har mulighed for at være med uden at skulle forcere bakkerne omkring Søen.

 

Kommende arrangementer

 

Rent trav omkring Klokkerholm Møllesø er flyttet til torsdag den 8. maj – vi mødes kl. 19 ved fisketrappen – og går en fælles tur omkring Møllesøen og indsamler papir m.m. Efter turen vil Borgerforeningen sørge for kaffe og brød til alle der deltager.

 

Forårsmarked afholdes på P-pladsen ved SuperBest lørdag den 17 maj kl. 8.00 til 12.00. Markedet starter med gratis morgenkaffe og rundstykker – sponseret af Sparekassen Vendsyssel.

Som noget nyt i år kommer Brønderslev Kommunes teknik og miljøudvalg. De er på markedet fra kl.9 til 10 og alle har mulighed for at komme og møde udvalgsformand Karsten Frederiksen + vej formand m.fl. Så har du ønsker til disse omkring veje, friarealer m.m. har du muligheden for at drøfte dem direkte – udvalget kan ikke love noget på dagen, men tage ønsker og forslag med hjem. Dette initiativ erstatter et møde der sidste år blev holdt på Beboerhuset omkring de samme emner.

SuperBest har købt masser af sommerblomster, jord m.m. som sælges til markedspriser og der bliver boder fra en række andre bl.a. cykeldele, krukker og haveflis.

 

Hundelort

På vores generalforsamling blev ovenstående drøftet og flere var utilfredse med at de jævnligt møder hundelort på fortovene i Klokkerholm – og stadion blev også nævnt. Vi blev opfordret til at gøre noget ved sagen – så hermed er der sendt en bøn til hundeejerne om at rydde op når der luftes hund.

Infokanalen på fællesantennen

Efter mange år som redaktører af kanalen stopper Lisbeth og Finn Thirup. Fra l maj er det Lone Andersen Borgergade 30 der varetager nyhederne på kanalen. Så husk at give hende besked om arrangementer i Klokkerholm. Denne opfordring gælder også byens hjemmeside www.klokkerholminfo.dk som også er glad for info om arrangementer og nyheder fra byen.

Gratis motion

Der er også i år fælles motion i Klokkerholm – mandag cykler vi fra Kirkepladsen kl. 19.00 – turen varer ca. l time og der er flere muligheder for at afkorte turen undervejs, så den bliver en passende længde for dig.

Tirsdag går vi fra Beboerhuset Klintevej 8 også kl. 19.00.

Begge dele er gratis – så kom og få lidt socialt samvær og en god samvittighed.

Og til slut – husk at Rent traver flyttet til torsdag den 8 maj og alle er velkomne til forårs marked med boder og trailersalg

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Klokkerholm Borgerforening

Påskeudstilling på Dronninglund Slot

Forberedelserne til den årlige Påskeudstilling på Dronninglund Slot er i fuld gang.

Skærtorsdag kl. 13.00 slås dørene op til den traditionsrige fernisering i Slotskælderen på Dronninglund Slot.
En udstilling, der hvert år tiltrækker mange kunstinteresserede fra nær og fjern.
Keramiker Jette Abildgård, Klokkerholm byder for 19. gang i træk velkommen til nogle spændende påskedage, hvor der er lighed for at se de nyeste værker udført af 5 gæsteudstillere og 3 lokale kunstnere.

De deltagende kunstnere er i år:

paaske_udstilling_2008Keramiker Jette Abildgård – Klokkerholm
Maler Poul Esting – Stubbekøbing
Maler Elisabeth Sli – Dronninglund
Billedhugger Jens Peter Kellerman – København
Smykkekunstner Lisbeth Dauv – København
Maler Hans-Jørn Hessner – Dronninglund
Maler Rikke Nygaard – Tversted
Maler Tove Holm-Petersen – Klarup.

 

Udstillingen rummer denne gang værker indenfor områderne keramik, malerier, smykker og skulpturer.
Til selve ferniseringen får de 8 kunstnere fornemt selskab af sangerne Anders Teigen og Martin Loft, der akkompagneres af  Thomas Christiansen på klaver.
Påskeudstillingen i  Slotskælderen besøges hvert år af tusindvis af gæster, hvoraf også nogle kommer langvejs fra. For mange er det blevet en årlig tradition, at lægge turen forbi Påskeudstillingen på Dronninglund Slot, der gennem alle 19 år har borget for fine kunstoplevelser og høj kvalitet.
Slotsrestauranten følger op på aktiviteterne og tilbyder et overdådigt Ta´selv-kaffebord, med hjemmelavede lækkerier (dog ikke lørdag).
Udstillingens åbningstider er i år ændret Skærtorsdag, hvor der undtagelsesvist lukkes kl. 15.30.
Alle øvrige påskedage er der som sædvanligt åbent fra kl. 11.00 – 17.00 

For evt. yderligere oplysninger kontakt  

Keramiker
Jette Abildgård
Hornshøjvej 36, Klokkerholm
9320 Hjallerup
Værksted 98 28 46 86
Mobil 24 63 36 39

 

7.a på Klokkerholm Skole vandt

7.a på Klokkerholm Skole vandt 1. præmien i den litterære skattejagt ”Nilrems rejse”, som Horsens Bibliotek siden august har kørt på internettet.

Ud af i alt 139 tilmeldte klasser fra hele landet nåede 56 klasser hele vejen igennem og blandt dem var det altså 7.a. på Klokkerholm Skole med lærer Berit Uldbjerg i spidsen, der løb med den endelige sejr.

Skattejagten ”Nilrems rejse” har kørt som et projekt støttet af midler fra Kulturministeriets, Undervisningsministeriets og Familie- og forbrugerministeriets Læselystspulje med det formål at afprøve en anderledes måde til at stimulere læselysten hos børn og unge ved at bruge de unges eget foretrukne medie, computeren.

Skattejagten ”Nilrems rejse” har sin egen hjemmeside nilrem.dk

klokkerholmskole.dk 7_ico

Klokkerholm Borgerforening Oktober

Oktober 2007

Trafiksikring m.m.
Brønderslev Kommune har etableret ny skiltning og rumlestriber på Hellumvej – begge dele for at sænke hastigheden gennem Klokkerholm. Der er også påbegyndt en renovering af beplantningen mellem Klintevej og Hellumvej ved den gamle rutebilstation. Vi har modtaget et forslag til et nyt torveareal omkring SuperBest. Dette har vi præsenteret for naboerne og det er sendt til kommunen som et ønske. Forslaget ændrer bl.a. krydset Toftelundsgade, Borgergade og Bredkærsvej – et sted med dårlig oversigt og megen trafik. Forslaget indeholder også fartdæmpning på Borgergade.

Erhvervsnyt
Der er gang i iværksætterne i Klokkerholm
Vi har fået en ny virksomhed – Allans Gulvservice Klintevej 13 – der tilbyder at slibe og behandle gulve.

På Røgelhedegård har Jan og Arthur åbnet et fotoatelier og tilbyder fotografering til julekort, bryllup, reklametryksager m.m.. Se mere på deres hjemmeside www.artafo.com  De nye lokaler vises frem lørdag den 3 november mellem 14 og 16 på adressen Røgelhedegårde 7 –  og der er også mulighed for en rundvisning på Røgelhedegård Gods (www.korslund-landbrug.dk)  – alle er velkomne.

Og der er også nyt fra de etablerede virksomheder. Burskovs Rutebiler har vundet licitationen på 2 nye ruter 686 og 687 – begge lokalruter i Brønderslev Kommune med kørsel til 1 bus på hver. 

Klokkerholm Kraftvarmeværk har udskiftet gasmotoren og indbyder til åbent hus så alle kan se den nye motor og høre om projektet. Åbent hus er fredag den 2 november fra 14 – 16 på adressen Borgergade 44 i Klokkerholm.

Tur ud i universet
Borgerforeningen og Klokkerholm Erhvervsforening går sammen om at arrangere en tur, hvor vi starter med at se Kim Langs private observatorium på Blomstervænget 15 – bagefter samles vi i nogle få biler og kører til Aalborg og ser Urania observatoriet. Dette rummer Danmarks største offentlig tilgængelige linsekikkert. Turen afvikles torsdag den 15 november – der er max. 20 deltagere.
Tilmelding til Carsten på 98284040 – og de tilmeldte vil få nærmere omkring turen. Pris for entre er ca. 10 kr.

Julemarked
Vi arrangerer julemarked i Klokkerholm Hallen i samarbejde med KIF gymnastik – det afholdes Søndag den 2 december kl. 14 – 16 og afsluttes med Gudstjeneste i Hellevad Kirke og derefter tændes  juletræet på Kirkepladsen.
Det er gratis at få en bod i Hallen – kontakt Carsten på 98284040 for at reservere en plads.
Program m.m. kommer senere.

Snerydning
Kommunen vil ikke længere rydde sne og salte fortov for private. Vi er i gang med at undersøge mulighederne for at få en privat lokal entreprenør til at tilbyde tilsvarende service i Klokkerholm. Der er 2 interesserede og der vil snart blive omdelt et tilbud til alle i Klokkerholm.
Der har også været en del usikkerhed om den kommunale snerydning – den omfatter fortsat stikveje og sidegader. Det vil dog ske senere end tidligere år – idet det er sneploven fra Allerup og Ørum ruterne der også skal klare vejene i Klokkerholm by – opgaven er lagt ud til Klokkerholm Maskinstation.

Julefrokost
Tagrenden og Klokkerholm Hallen arrangerer i fællesskab byens julefrokost i Klokkerholm Hallen lørdag den 8 december – alle kan deltage – tilmelding til Per på 98284465.

Julebal
Nordysk Musikforsyning genoptager gamle traditioner med musik på Tagrenden i julen – lørdag den 29 december spiller Swot Guld. Musikforsyningen program for resten af sæsonen kan ses på www.nordjyskmusikforsyning.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Klokkerholm Borgerforening